12HTB100F

Narada Power Source Co., Ltd.
에너지 저장 시스템 기술: 납산 (AGM)
규격 용량: 100 Ah
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Narada Power Source Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

FS012

Future Solar
최저가격 ₩226,000 / kWh
 • 에너지 저장 시스템 카테고리: 독립형
 • 에너지 저장 시스템 기술: 납산 (젤)
 • 제품보증연한: 3 년
 • 치수: 151x98x95 mm
 • 무게: 3.6 kg
 • 공칭 전압: 12 V
 • 규격 용량: 7.32 - 112 Ah
 • 싸이클 수명 @ %DOD: 200@100%DOD, 450@50%DOD, 1350@30%DOD
 • 설계 수명: 6 년

제품특성

모델명
12HTB100F
제품사양  
에너지 저장 시스템 카테고리 독립형
에너지 저장 시스템 기술 납산 (AGM)
배터리 데이터시트
전기 데이터  
공칭 전압
12 V
규격 용량
100Ah@10hr
최대 충전 전류
25 A
내부 저항
5.5 mΩ
설계 수명
10 년
온도 파라미터  
동작 온도 범위 -40 ~ +65 ℃
일반 사양  
치수 (L*W*H)
395x108x287 mm
무게
31 Kg
용기 재질  기타
정전류 방전 특성: A (25℃)  
고정 전압 / 시간 (V) 0.08 hr 0.25 hr 0.5 hr 0.75 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 8 hr 10 hr 12 hr 20 hr 24 hr
1.6 V 247 192 120 89.1 71.4 40.7 28.9 22.5 18.7 15.9 12.3 10.5 8.96 5.76 4.93
1.67 V 338 189 119 88.4 70.9 40.4 28.8 22.4 18.5 15.8 12.2 10.4 8.89 5.73 4.9
1.7 V 329 187 118 87.8 70.5 40.2 28.6 22.2 18.4 15.7 12.2 10.4 8.84 5.7 4.9
1.75 V 312 182 116 86.6 69.6 39.8 28.3 22 18.2 15.5 12.1 10.3 8.79 5.69 4.89
1.8 V 284 173 112 84.4 67.9 39 27.7 21.7 18 15.3 11.9 10.2 8.74 5.65 4.88
1.83 V 264 165 108 81.8 66.1 38.3 27.3 21.4 17.7 15.2 11.8 10.1 8.65 5.64 4.87
1.85 V 253 159 105 79.9 64.7 37.6 27 21.2 17.5 15 11.7 10 8.55 5.57 4.79
정전압 방전 특성: W(25℃)  
고정 전압 / 시간 (V) 0.08 hr 0.25 hr 0.5 hr 0.75 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 8 hr 10 hr 12 hr 20 hr 24 hr
1.6 V 606 360 233 175 141 81.5 58.1 45.5 37.6 32.1 25 21.2 18.2 11.7 10
1.67 V 599 356 231 173 140 81 57.8 45.3 37.3 31.9 24.8 21 18 11.5 9.84
1.7 V 592 353 228 172 140 80.8 57.7 45.2 37.3 31.8 24.8 21 18 11.4 9.77
1.75 V 570 343 224 169 138 80.2 57.3 45 37.1 31.6 24.6 20.8 17.7 11.2 9.57
1.8 V 430 327 217 165 135 78.9 56.7 44.5 36.7 31.3 24.4 20.6 17.5 11.1 9.39
1.83 V 500 314 210 161 132 77.8 56.1 44.1 36.4 31.1 24.2 20.5 17.3 10.9 9.27
1.85 V 477 303 205 157 129 76.6 55.2 43.5 35.9 30.6 23.8 20.1 17 10.7 9.03
PDF  
제품 사양서 다운받기

Narada Power Source Co., Ltd.

No.72 Jingguan Road, Qingshan Town, Lin'an Economic Development Zone, Zhejiang
직원수: 4,000
이 업체에 메시지를 보냄

유용한 연락처

Contact Face
Green Guo

관련된 상품

 • REXC-200
  Narada Energy Standalone
 • ₩137,000 / kWh
  GP-10-30K-T/O
  Zhejiang Geya E... 독립형
 • REXC-300
  Narada Energy Standalone
 • ₩252,000 / kWh
  GP-5-20K-S/O
  Zhejiang Geya E... 독립형
 • REXC-400
  Narada Energy Standalone
 • GPG Series
  Prostar Solar Standalone
 • REXC-500
  Narada Energy Standalone
 • ₩55,200 / kWh
  5KW All-in-On...
  Zhejiang Geya E... 독립형
 • REXC-600
  Narada Energy Standalone
 • ₩226,000 / kWh
  FS012
  Future Solar 독립형
 • REXC-800
  Narada Energy Standalone
 • ₩84,900 / kWh
  FS200
  Future Solar 독립형
 • REXC-1000
  Narada Energy Standalone
 • REXC-1200
  Narada Energy Standalone
 • REXC-1500
  Narada Energy Standalone
 • REXC-2000
  Narada Energy Standalone
 • 12REXC70
  Narada Energy Standalone
 • 12REXC120
  Narada Energy Standalone
 • 12REXC200
  Narada Energy Standalone
 • 6REXC240
  Narada Energy Standalone
 • 6REXC300
  Narada Energy Standalone
 • HTB-200
  Narada Energy Standalone
 • HTB-300
  Narada Energy Standalone
 • HTB-400
  Narada Energy Standalone
 • HTB-500
  Narada Energy Standalone
 • HTB-600
  Narada Energy Standalone
 • HTB-800
  Narada Energy Standalone
 • HTB-1000
  Narada Energy Standalone
 • HTB-1200
  Narada Energy Standalone
 • HTB-1500
  Narada Energy Standalone
 • HTB-2000
  Narada Energy Standalone
 • 12HTB100
  Narada Energy Standalone
 • 12HTB150
  Narada Energy Standalone
 • 12HTB170
  Narada Energy Standalone
 • REX-200
  Narada Energy Standalone
 • REX-300
  Narada Energy Standalone
 • REX-400
  Narada Energy Standalone
 • REX-500
  Narada Energy Standalone
 • REX-600
  Narada Energy Standalone
 • REX-800
  Narada Energy Standalone
 • REX-1000
  Narada Energy Standalone
 • REX-1200
  Narada Energy Standalone
 • REX-1500
  Narada Energy Standalone
 • REX-2000
  Narada Energy Standalone
 • 4OPzV 200
  Narada Energy Standalone
 • 6OPzV 300
  Narada Energy Standalone
 • 6OPzV 400
  Narada Energy Standalone
 • 7OPzV 500
  Narada Energy Standalone
 • 6OPzV 600
  Narada Energy Standalone
 • 8OPzV 800
  Narada Energy Standalone
 • 10OPzV 1000
  Narada Energy Standalone
 • 12OPzV 1200
  Narada Energy Standalone
 • 12OPzV 1500
  Narada Energy Standalone
 • 16OPzV 2000
  Narada Energy Standalone
 • 20OPzV 2500
  Narada Energy Standalone
 • 24OPzV 3000
  Narada Energy Standalone
 • BESS Series
  Narada Energy 계통연계형
 • NESP Series
  Narada Energy 계통연계형
 • 12HTB150F
  Narada Energy Standalone
 • 12HTB170F
  Narada Energy Standalone
 • 12HTB190F
  Narada Energy Standalone
 • HTB-200F
  Narada Energy Standalone
 • HTB-300F
  Narada Energy Standalone
 • HTB-400F
  Narada Energy Standalone
 • HTB-500F
  Narada Energy Standalone
 • HTB-600F
  Narada Energy Standalone
 • HTB-800F
  Narada Energy Standalone
 • HTB-1000F
  Narada Energy Standalone
 • HTB-1200F
  Narada Energy Standalone
 • HTB-1500F
  Narada Energy Standalone
 • HTB-2000F
  Narada Energy Standalone
 • 6ISC200
  Narada Energy Standalone
 • 12ISC100
  Narada Energy Standalone
 • 12ISC150
  Narada Energy Standalone
 • 12ISC170
  Narada Energy Standalone
 • ISC-200
  Narada Energy Standalone
 • ISC-300
  Narada Energy Standalone
 • ISC-400
  Narada Energy Standalone
 • ISC-500
  Narada Energy Standalone
 • ISC-600
  Narada Energy Standalone
 • ISC-800
  Narada Energy Standalone
 • ISC-1000
  Narada Energy Standalone
 • ISC-1200
  Narada Energy Standalone
 • ISC-1500
  Narada Energy Standalone
 • ISC-2000
  Narada Energy Standalone
 • 48NPFC10
  Narada Energy Standalone
 • 48NPFC20
  Narada Energy Standalone
 • 48NPFC50
  Narada Energy Standalone
 • 48NPFC80 (19")
  Narada Energy Standalone
 • 48NPFC80
  Narada Energy Standalone
 • 48NPFC100 (19...
  Narada Energy Standalone
 • 48NPFC100 (23...
  Narada Energy Standalone