12HTB190F

Narada Power Source Co., Ltd.
에너지 저장 시스템 기술: 납산 (AGM)
규격 용량: 190 Ah
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Narada Power Source Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

 • 에너지 저장 시스템 카테고리: 독립형
 • 에너지 저장 시스템 기술: LFP
 • 제품보증연한: 5 년
 • 치수: 442x400x221 mm
 • 무게: 45 kg
 • 공칭 전압: 48 V
 • 규격 용량: --
 • 싸이클 수명 @ %DOD: 3500@80%DOD, 3500@80%DOD
 • 설계 수명: 8 년

제품특성

모델명
12HTB190F
제품사양  
에너지 저장 시스템 카테고리 독립형
에너지 저장 시스템 기술 납산 (AGM)
배터리 데이터시트
전기 데이터  
공칭 전압
12 V
규격 용량
190Ah@10hr
최대 충전 전류
47.5 A
내부 저항
4.28 mΩ
설계 수명
10 년
온도 파라미터  
동작 온도 범위 -40 ~ +65 ℃
일반 사양  
치수 (L*W*H)
558x125x316 mm
무게
59 Kg
용기 재질  기타
정전류 방전 특성: A (25℃)  
고정 전압 / 시간 (V) 0.08 hr 0.25 hr 0.5 hr 0.75 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 8 hr 10 hr 12 hr 20 hr 24 hr
1.6 V 529 323 212 161 131 76.5 54.9 43.1 35.6 30.4 23.7 21.2 18.1 12.8 11
1.67 V 489 313 209 159 130 75.9 54.4 42.7 35.3 30.2 23.6 21.1 18.1 12.6 10.8
1.7 V 472 306 206 157 129 75.7 54.4 42.7 35.3 30.1 23.5 20.91 7.7 12.4 10.6
1.75 V 431 277 194 152 126 75.5 54.3 42.6 35.2 30 23.3 20.3 16.8 10.7 8.67
1.8 V 357 250 183 147 123 75.4 54.2 42.4 35.1 29.8 22.6 19.4 16.6 10.4 8.7
1.83 V 333 237 174 142 119 75.2 53.9 42.2 34.9 29.6 22.1 19 16.3 10.1 8.43
1.85 V 316 223 165 135 114 72.1 52.9 41.7 34.3 29 21.8 18.9 15.6 9.29 7.64
정전압 방전 특성: W(25℃)  
고정 전압 / 시간 (V) 0.08 hr 0.25 hr 0.5 hr 0.75 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 8 hr 10 hr 12 hr 20 hr 24 hr
1.6 V 914 601 407 313 256 152 109.1 86.2 72.2 61.2 47.8 42.9 36.7 23.8 20.4
1.67 V 860 576 396 307 252 151 109.1 86.2 72.1 61.1 47.6 42.6 36.3 2.1 19.7
1.7 V 831 560 389 303 250 151 109.1 86.1 72 61 47.6 42.4 36 22.5 19.1
1.75 V 768 520 369 293 244 149.9 109.1 85.9 71.8 60.9 47.3 41.7 35 21 17.3
1.8 V 648 464 346 282 240 149.9 109.1 85.8 71.6 60.7 46.3 40 32.8 19.2 16.4
1.83 V 609 443 334 272 233 148.9 108.1 85.6 71.5 60.5 45.7 39.4 32.3 17.9 15.2
1.85 V 581 423 320 262 224 144.8 107.1 85 70.1 59.5 45.1 39.1 32.2 16.7 14.3
PDF  
제품 사양서 다운받기

Narada Power Source Co., Ltd.

No.72 Jingguan Road, Qingshan Town, Lin'an Economic Development Zone, Zhejiang
직원수: 4,000
이 업체에 메시지를 보냄

유용한 연락처

Contact Face
Green Guo

관련된 상품

 • REXC-200
  Narada Energy Standalone
 • GPG Series
  Prostar Solar Standalone
 • REXC-300
  Narada Energy Standalone
 • LiFePO4 Batte...
  UFO Power 지능형
 • REXC-400
  Narada Energy Standalone
 • ₩1,000,000 / kWh
  LiFePO4 Batte...
  UFO Power Standalone
 • REXC-500
  Narada Energy Standalone
 • ₩694,000 / kWh
  GESA
  Zhejiang Geya E... 지능형
 • REXC-600
  Narada Energy Standalone
 • ₩270,000 / kWh
  GEBP
  Zhejiang Geya E... 지능형
 • REXC-800
  Narada Energy Standalone
 • ₩416,000 / kWh
  GESD
  Zhejiang Geya E... 지능형
 • REXC-1000
  Narada Energy Standalone
 • LiFePO4 Batte...
  UFO Power 독립형
 • REXC-1200
  Narada Energy Standalone
 • PG
  Plus Power Standalone
 • REXC-1500
  Narada Energy Standalone
 • REXC-2000
  Narada Energy Standalone
 • 12REXC70
  Narada Energy Standalone
 • 12REXC120
  Narada Energy Standalone
 • 12REXC200
  Narada Energy Standalone
 • 6REXC240
  Narada Energy Standalone
 • 6REXC300
  Narada Energy Standalone
 • HTB-200
  Narada Energy Standalone
 • HTB-300
  Narada Energy Standalone
 • HTB-400
  Narada Energy Standalone
 • HTB-500
  Narada Energy Standalone
 • HTB-600
  Narada Energy Standalone
 • HTB-800
  Narada Energy Standalone
 • HTB-1000
  Narada Energy Standalone
 • HTB-1200
  Narada Energy Standalone
 • HTB-1500
  Narada Energy Standalone
 • HTB-2000
  Narada Energy Standalone
 • 12HTB100
  Narada Energy Standalone
 • 12HTB150
  Narada Energy Standalone
 • 12HTB170
  Narada Energy Standalone
 • REX-200
  Narada Energy Standalone
 • REX-300
  Narada Energy Standalone
 • REX-400
  Narada Energy Standalone
 • REX-500
  Narada Energy Standalone
 • REX-600
  Narada Energy Standalone
 • REX-800
  Narada Energy Standalone
 • REX-1000
  Narada Energy Standalone
 • REX-1200
  Narada Energy Standalone
 • REX-1500
  Narada Energy Standalone
 • REX-2000
  Narada Energy Standalone
 • 4OPzV 200
  Narada Energy Standalone
 • 6OPzV 300
  Narada Energy Standalone
 • 6OPzV 400
  Narada Energy Standalone
 • 7OPzV 500
  Narada Energy Standalone
 • 6OPzV 600
  Narada Energy Standalone
 • 8OPzV 800
  Narada Energy Standalone
 • 10OPzV 1000
  Narada Energy Standalone
 • 12OPzV 1200
  Narada Energy Standalone
 • 12OPzV 1500
  Narada Energy Standalone
 • 16OPzV 2000
  Narada Energy Standalone
 • 20OPzV 2500
  Narada Energy Standalone
 • 24OPzV 3000
  Narada Energy Standalone
 • BESS Series
  Narada Energy 계통연계형
 • NESP Series
  Narada Energy 계통연계형
 • 12HTB100F
  Narada Energy Standalone
 • 12HTB150F
  Narada Energy Standalone
 • 12HTB170F
  Narada Energy Standalone
 • HTB-200F
  Narada Energy Standalone
 • HTB-300F
  Narada Energy Standalone
 • HTB-400F
  Narada Energy Standalone
 • HTB-500F
  Narada Energy Standalone
 • HTB-600F
  Narada Energy Standalone
 • HTB-800F
  Narada Energy Standalone
 • HTB-1000F
  Narada Energy Standalone
 • HTB-1200F
  Narada Energy Standalone
 • HTB-1500F
  Narada Energy Standalone
 • HTB-2000F
  Narada Energy Standalone
 • 6ISC200
  Narada Energy Standalone
 • 12ISC100
  Narada Energy Standalone
 • 12ISC150
  Narada Energy Standalone
 • 12ISC170
  Narada Energy Standalone
 • ISC-200
  Narada Energy Standalone
 • ISC-300
  Narada Energy Standalone
 • ISC-400
  Narada Energy Standalone
 • ISC-500
  Narada Energy Standalone
 • ISC-600
  Narada Energy Standalone
 • ISC-800
  Narada Energy Standalone
 • ISC-1000
  Narada Energy Standalone
 • ISC-1200
  Narada Energy Standalone
 • ISC-1500
  Narada Energy Standalone
 • ISC-2000
  Narada Energy Standalone
 • 48NPFC10
  Narada Energy Standalone
 • 48NPFC20
  Narada Energy Standalone
 • 48NPFC50
  Narada Energy Standalone
 • 48NPFC80 (19")
  Narada Energy Standalone
 • 48NPFC80
  Narada Energy Standalone
 • 48NPFC100 (19...
  Narada Energy Standalone
 • 48NPFC100 (23...
  Narada Energy Standalone