12ISC150

Narada Power Source Co., Ltd.
에너지 저장 시스템 기술: SLA
규격 용량: 150 Ah
지역: 중국 대륙 중국 대륙
참고: 귀하의 문의가 Narada Power Source Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

5KW All-in-One...

Zhejiang Geya Electrical
최저가격 ₩56,700 / kWh
 • 에너지 저장 시스템 카테고리: 독립형
 • 에너지 저장 시스템 기술: LFP
 • 제품보증연한: --
 • 치수: 1300x710x520 mm
 • 무게: --
 • 공칭 전압: 460 V
 • 규격 용량: 44 - 220 Ah
 • 싸이클 수명 @ %DOD:
 • 설계 수명: --

제품특성

모델명
12ISC150
제품사양  
에너지 저장 시스템 카테고리 독립형
에너지 저장 시스템 기술 SLA
배터리 데이터시트
전기 데이터  
셀 번호
6 /대
공칭 전압
12 V
규격 용량
150Ah@10hr
최대 충전 전류
37.5 A
내부 저항
4.8 mΩ
설계 수명
12 년
온도 파라미터  
동작 온도 범위 -40 ~ +50 ℃
일반 사양  
치수 (L*W*H)
546x125x310 mm
무게
56 Kg
정전류 방전 특성: A (25℃)  
고정 전압 / 시간 (V) 0.08 hr 0.25 hr 0.75 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 8 hr 10 hr 12 hr 20 hr 24 hr
1.6 V 349 230 125 102 61.3 44.2 34.7 28.7 24.4 18.9 15.4 13 8.08 6.8
1.67 V 322 220 122 101 60.7 44 34.6 28.6 24.4 18.9 15.4 13 8.06 6.79
1.7 V 308 214 120 99 60 43.5 34.3 28.4 24.2 18.7 15.3 13 8.06 6.77
1.75 V 293 201 113 94.2 57.9 42.4 33.6 27.9 23.9 18.6 15.3 12.9 8.03 6.77
1.8 V 252 185 108 90.7 56.3 41.4 32.9 27.4 23.5 18.3 15 12.7 8 6.72
1.83 V 237 168 103 86.9 54.6 40.2 32 26.7 22.9 17.8 14.8 12.6 7.94 6.69
1.85 V 213 160 94 79.4 50.8 38.2 30.8 26 22.5 17.8 14.6 12.4 7.71 6.49
정전압 방전 특성: W(25℃)  
고정 전압 / 시간 (V) 0.08 hr 0.25 hr 0.75 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 8 hr 10 hr 12 hr 20 hr 24 hr
1.6 V 595 404 225 187 115 84.7 67.4 56.1 48.1 37.6 30.9 26.3 16.5 13.9
1.67 V 551 393 223 186 115 84.4 67 55.8 47.8 37.3 30.6 26 16.3 13.7
1.7 V 539 384 219 183 114 83.8 66.7 55.5 47.6 37.2 30.6 26 16.3 13.7
1.75 V 516 362 208 175 111 82.1 65.8 55.1 47.4 36.8 30.2 25.7 16.1 13.6
1.8 V 476 347 203 171 108 80.2 64.2 53.7 46.3 36.3 29.9 25.5 16.1 13.5
1.83 V 394 321 198 168 107 79.3 63.4 52.9 45.5 35.6 29.3 24.9 15.7 13.2
1.85 V 380 311 193 164 105 77.8 62.3 52.1 44.8 35.1 28.9 24.6 15.5 13.1
PDF  
제품 사양서 다운받기

Narada Power Source Co., Ltd.

No.72 Jingguan Road, Qingshan Town, Lin'an Economic Development Zone, Zhejiang
직원수: 4,000
이 업체에 메시지를 보냄

유용한 연락처

Contact Face
Green Guo

관련된 상품

 • REXC-200
  Narada Energy Standalone
 • HY Series
  Herewin Standalone
 • REXC-300
  Narada Energy Standalone
 • BUGlight Seri...
  Herewin Standalone
 • REXC-400
  Narada Energy Standalone
 • HV Series
  Herewin Standalone
 • REXC-500
  Narada Energy Standalone
 • ₩138,000 / kWh
  GP-10-30K-T/O
  Zhejiang Geya E... 독립형
 • REXC-600
  Narada Energy Standalone
 • ₩255,000 / kWh
  GP-5-20K-S/O
  Zhejiang Geya E... 독립형
 • REXC-800
  Narada Energy Standalone
 • GPG Series
  Prostar Solar Standalone
 • REXC-1000
  Narada Energy Standalone
 • ₩56,700 / kWh
  5KW All-in-On...
  Zhejiang Geya E... 독립형
 • REXC-1200
  Narada Energy Standalone
 • ₩232,000 / kWh
  FS012
  Future Solar 독립형
 • REXC-1500
  Narada Energy Standalone
 • ₩87,100 / kWh
  FS200
  Future Solar 독립형
 • REXC-2000
  Narada Energy Standalone
 • 12REXC70
  Narada Energy Standalone
 • 12REXC120
  Narada Energy Standalone
 • 12REXC200
  Narada Energy Standalone
 • 6REXC240
  Narada Energy Standalone
 • 6REXC300
  Narada Energy Standalone
 • HTB-200
  Narada Energy Standalone
 • HTB-300
  Narada Energy Standalone
 • HTB-400
  Narada Energy Standalone
 • HTB-500
  Narada Energy Standalone
 • HTB-600
  Narada Energy Standalone
 • HTB-800
  Narada Energy Standalone
 • HTB-1000
  Narada Energy Standalone
 • HTB-1200
  Narada Energy Standalone
 • HTB-1500
  Narada Energy Standalone
 • HTB-2000
  Narada Energy Standalone
 • 12HTB100
  Narada Energy Standalone
 • 12HTB150
  Narada Energy Standalone
 • 12HTB170
  Narada Energy Standalone
 • REX-200
  Narada Energy Standalone
 • REX-300
  Narada Energy Standalone
 • REX-400
  Narada Energy Standalone
 • REX-500
  Narada Energy Standalone
 • REX-600
  Narada Energy Standalone
 • REX-800
  Narada Energy Standalone
 • REX-1000
  Narada Energy Standalone
 • REX-1200
  Narada Energy Standalone
 • REX-1500
  Narada Energy Standalone
 • REX-2000
  Narada Energy Standalone
 • 4OPzV 200
  Narada Energy Standalone
 • 6OPzV 300
  Narada Energy Standalone
 • 6OPzV 400
  Narada Energy Standalone
 • 7OPzV 500
  Narada Energy Standalone
 • 6OPzV 600
  Narada Energy Standalone
 • 8OPzV 800
  Narada Energy Standalone
 • 10OPzV 1000
  Narada Energy Standalone
 • 12OPzV 1200
  Narada Energy Standalone
 • 12OPzV 1500
  Narada Energy Standalone
 • 16OPzV 2000
  Narada Energy Standalone
 • 20OPzV 2500
  Narada Energy Standalone
 • 24OPzV 3000
  Narada Energy Standalone
 • BESS Series
  Narada Energy 계통연계형
 • NESP Series
  Narada Energy 계통연계형
 • 12HTB100F
  Narada Energy Standalone
 • 12HTB150F
  Narada Energy Standalone
 • 12HTB170F
  Narada Energy Standalone
 • 12HTB190F
  Narada Energy Standalone
 • HTB-200F
  Narada Energy Standalone
 • HTB-300F
  Narada Energy Standalone
 • HTB-400F
  Narada Energy Standalone
 • HTB-500F
  Narada Energy Standalone
 • HTB-600F
  Narada Energy Standalone
 • HTB-800F
  Narada Energy Standalone
 • HTB-1000F
  Narada Energy Standalone
 • HTB-1200F
  Narada Energy Standalone
 • HTB-1500F
  Narada Energy Standalone
 • HTB-2000F
  Narada Energy Standalone
 • 6ISC200
  Narada Energy Standalone
 • 12ISC100
  Narada Energy Standalone
 • 12ISC170
  Narada Energy Standalone
 • ISC-200
  Narada Energy Standalone
 • ISC-300
  Narada Energy Standalone
 • ISC-400
  Narada Energy Standalone
 • ISC-500
  Narada Energy Standalone
 • ISC-600
  Narada Energy Standalone
 • ISC-800
  Narada Energy Standalone
 • ISC-1000
  Narada Energy Standalone
 • ISC-1200
  Narada Energy Standalone
 • ISC-1500
  Narada Energy Standalone
 • ISC-2000
  Narada Energy Standalone
 • 48NPFC10
  Narada Energy Standalone
 • 48NPFC20
  Narada Energy Standalone
 • 48NPFC50
  Narada Energy Standalone
 • 48NPFC80 (19")
  Narada Energy Standalone
 • 48NPFC80
  Narada Energy Standalone
 • 48NPFC100 (19...
  Narada Energy Standalone
 • 48NPFC100 (23...
  Narada Energy Standalone