GFM-1200

GFM-1200

ShanDong Sacred Sun Power Sources Industry Co., Ltd. (ABT)
에너지 저장 시스템 기술: 납산 (AGM)
규격 용량: 663 - 1200 Ah
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 ShanDong Sacred Sun Power Sources Industry Co., Ltd. (ABT)로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

HWE-4F100

Howell Energy
 • 에너지 저장 시스템 카테고리: 독립형
 • 에너지 저장 시스템 기술: LFP (LiFePo4)
 • 공칭 전압: 12.8 V
 • 규격 용량: 100 Ah

제품특성

모델명
GFM-1200
제품사양  
에너지 저장 시스템 카테고리 독립형
에너지 저장 시스템 기술 납산 (AGM)
배터리 데이터시트
전기 데이터  
공칭 전압
2 V
규격 용량
663Ah@1hr
1025Ah@5hr
1200Ah@10hr
최대 방전 전류
6200 A
내부 저항
0.155 mΩ
설계 수명
15 년
일반 사양  
치수 (L*W*H)
346x310x357.5 mm
무게
82 Kg
정전류 방전 특성: A (25℃)  
고정 전압 / 시간 (V) 0.08 hr 0.17 hr 0.25 hr 0.33 hr 0.5 hr 1 hr 2 hr 3 hr 5 hr 6 hr 8 hr 10 hr 24 hr
1.6 V 2720 2083 1707 1442 1134 710 436 321 215 187 149 124 53.2
1.65 V 2426 1890 1563 1331 1059 691 428 317 213 185 147 123 52.8
1.7 V 2217 1718 1432 1274 989 667 420 312 210 183 146 122 52.5
1.75 V 1906 1574 1336 1194 950 663 413 307 208 181 145 121 52.2
1.8 V 1687 1437 1249 1112 912 640 403 303 205 179 143 120 51.8
정전압 방전 특성: W(25℃)  
고정 전압 / 시간 (V) 0.08 hr 0.17 hr 0.25 hr 0.33 hr 0.5 hr 1 hr 2 hr 3 hr 5 hr 6 hr 8 hr 10 hr 24 hr
1.6 V 3966 3377 2821 2450 1909 1248 791 588 398 350 286 239 118
1.65 V 3572 3037 2560 2238 1787 1194 764 572 391 343 283 235 116
1.7 V 3156 2757 2359 2066 1671 1154 743 560 386 338 279 233 114
1.75 V 2778 2536 2177 1923 1563 1100 725 548 378 334 276 230 113
1.8 V 2574 2318 2000 1770 1469 1064 705 537 372 329 272 227 111
PDF  
제품 사양서 다운받기

ShanDong Sacred Sun Power Sources Industry Co., Ltd. (ABT)

Click to show company phone
www.sacredsun.com
중국
No.1, Shengyang Rd., Qufu, Shangdong, 273100
직원수: 2,001
참고: 귀하의 문의가 ShanDong Sacred Sun Power Sources Industry Co., Ltd. (ABT)로 직접 발송이 될 것입니다.

유용한 연락처

Contact Face
Mr.Gao
Contact Face
圣阳电源

관련된 상품

 • SDC12-90
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • DCS12-100
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • DCS12-50
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • FCP-1000
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • FCP-500
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • 6FMJ-50
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • 6FMJ-33
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • FTA12-200HT
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • SDC6-290
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • SDC6-235B
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • SDC6-235
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • SDC6-195
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • SDC12-170
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • SDC12-130
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • SDC12-110
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • GFM-600HT
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • SDC12-75
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • SDC12-40
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • GFMJ-1500
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • GFMJ-1000
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • GFMJ-800
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • GFMJ-600
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • GFMJ-500
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • GFMJ-400
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • GFMJ-300
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • GFMJ-200
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • 6FMJ-200
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • SAJ12-200
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • FTA12-150HT
  Sacred Sun Powe... Standalone