GNM10-1000

Greencisco Industrial Co., Ltd.
에너지 저장 시스템 기술: Ni-Cd
규격 용량: --
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Greencisco Industrial Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

GPG Series

Prostar Solar
 • 에너지 저장 시스템 카테고리: 독립형
 • 에너지 저장 시스템 기술: 납산 (젤)
 • 제품보증연한: --
 • 치수: 166x126x174 mm
 • 무게: 81 kg
 • 공칭 전압: 12 V
 • 규격 용량: 24 - 250 Ah
 • 싸이클 수명 @ %DOD:
 • 설계 수명: 10 년

제품특성

모델명
GNM10 GNM20 GNM30 GNM40 GNM50 GNM60 GNM70 GNM80 GNM100 GNM120 GNM150 GNM200 GNM250 GNM300 GNM350 GNM400 GNM500 GNM600 GNM700 GNM800 GNM900 GNM1000
제품사양  
에너지 저장 시스템 카테고리 독립형
에너지 저장 시스템 기술 Ni-Cd
배터리 데이터시트
전기 데이터  
공칭 전압
1.2 V 1.2 V 1.2 V 1.2 V 1.2 V 1.2 V 1.2 V 1.2 V 1.2 V 1.2 V 1.2 V 1.2 V 1.2 V 1.2 V 1.2 V 1.2 V 1.2 V 1.2 V 1.2 V 1.2 V 1.2 V 1.2 V
일반 사양  
치수 (L*W*H)
48x81x245 mm 68x134x245 mm 68x134x245 mm 70x134x285 mm 70x134x285 mm 80x141x370 mm 80x141x370 mm 80x141x370 mm 106x164x345 mm 106x164x345 mm 164x167x345 mm 164x167x345 mm 152x170x385 mm 162x200x450 mm 162x200x450 mm 138x278x490 mm 176x291x510 mm 176x291x510 mm 186x398x570 mm 186x398x570 mm 186x398x570 mm 186x398x570 mm
무게
1 Kg 2 Kg 2.4 Kg 3.6 Kg 5 Kg 5.3 Kg 4.9 Kg 6.8 Kg 9.3 Kg 11.2 Kg 13 Kg 13.5 Kg 22 Kg 24.5 Kg 24 Kg 32 Kg 40 Kg 45 Kg 55 Kg 66 Kg 67 Kg 68 Kg

Greencisco Industrial Co., Ltd.

B307, Cuiyuan Building, Songyuan New Village, Hengkeng Industrial Area, Liaobu Town, Dongguan, Guangdong
직원수: 800
이 업체에 메시지를 보냄

유용한 연락처

Contact Face
Mr.Simon

관련된 상품

 • CRE12-33~12-2...
  Greencisco Standalone
 • GPG Series
  Prostar Solar Standalone
 • CRE2-100~2-30...
  Greencisco Standalone
 • LiFePO4 Batte...
  UFO Power 지능형
 • DP6-100-DP6-4...
  Greencisco Standalone
 • ₩1,030,000 / kWh
  LiFePO4 Batte...
  UFO Power Standalone
 • ₩59,500 / kWh
  GPL12-26~12-2...
  Greencisco Standalone
 • ₩707,000 / kWh
  GESA
  Zhejiang Geya E... 지능형
 • OPzV60-12~200...
  Greencisco Standalone
 • ₩275,000 / kWh
  GEBP
  Zhejiang Geya E... 지능형
 • OPzV200-2~300...
  Greencisco Standalone
 • ₩424,000 / kWh
  GESD
  Zhejiang Geya E... 지능형
 • OPzS100-2~350...
  Greencisco Standalone
 • LiFePO4 Batte...
  UFO Power 독립형
 • OPzS150-6~150...
  Greencisco Standalone
 • PG
  Plus Power Standalone
 • GNH10-500
  Greencisco Standalone
 • GNL10-1000
  Greencisco Standalone
 • GLB48V 50-1000
  Greencisco Standalone
 • GLB24V 40-200
  Greencisco Standalone
 • GLB12V 100-400
  Greencisco Standalone
 • Solar Gel bat...
  Greencisco 독립형
 • Solar panel-c...
  Greencisco 계통연계형
 • Solar Gel bat...
  Greencisco 독립형