GNL10-1000

Greencisco Industrial Co., Ltd.
에너지 저장 시스템 기술: Ni-Cd
규격 용량: --
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Greencisco Industrial Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

 • 에너지 저장 시스템 카테고리: 지능형
 • 에너지 저장 시스템 기술: LFP
 • 제품보증연한: 5 년
 • 치수: 650x480x190 mm
 • 무게: 48 kg
 • 공칭 전압: 48 V
 • 규격 용량: --
 • 싸이클 수명 @ %DOD: 3500@80%DOD, 3500@80%DOD
 • 설계 수명: 8 년

제품특성

모델명
GNL10 GNL20 GNL30 GNL40 GNL50 GNL60 GNL70 GNL80 GNL100 GNL120 GNL150 GNL200 GNL250 GNL300 GNL350 GNL400 GNL500 GNL600 GNL700 GNL800 GNL900 GNL1000
제품사양  
에너지 저장 시스템 카테고리 독립형
에너지 저장 시스템 기술 Ni-Cd
배터리 데이터시트
전기 데이터  
공칭 전압
1.2 V 1.2 V 1.2 V 1.2 V 1.2 V 1.2 V 1.2 V 1.2 V 1.2 V 1.2 V 1.2 V 1.2 V 1.2 V 1.2 V 1.2 V 1.2 V 1.2 V 1.2 V 1.2 V 1.2 V 1.2 V 1.2 V
온도 파라미터  
동작 온도 범위 -40 ~ +60 ℃
일반 사양  
치수 (L*W*H)
38x84x138 mm 32x113x220 mm 68x134x245 mm 68x134x245 mm 68x134x245 mm 70x134x285 mm 80x144x365 mm 80x141x365 mm 80x141x365 mm 80x141x365 mm 106x164x345 mm 106x164x345 mm 164x167x345 mm 164x167x345 mm 152x170x385 mm 150x170x385 mm 138x276x490 mm 176x291x510 mm 176x291x510 mm 186x398x510 mm 186x398x510 mm 186x398x510 mm
무게
1 Kg 2 Kg 2.2 Kg 2.6 Kg 3.5 Kg 4.2 Kg 4.3 Kg 4.7 Kg 6.2 Kg 6.4 Kg 12 Kg 14 Kg 14 Kg 22.5 Kg 23 Kg 25 Kg 33.6 Kg 34 Kg 40 Kg 57.5 Kg 63.5 Kg 76 Kg

Greencisco Industrial Co., Ltd.

B307, Cuiyuan Building, Songyuan New Village, Hengkeng Industrial Area, Liaobu Town, Dongguan, Guangdong
직원수: 800
이 업체에 메시지를 보냄

유용한 연락처

Contact Face
Mr.Simon

관련된 상품

 • CRE12-33~12-2...
  Greencisco Standalone
 • GPG Series
  Prostar Solar Standalone
 • CRE2-100~2-30...
  Greencisco Standalone
 • LiFePO4 Batte...
  UFO Power 지능형
 • DP6-100-DP6-4...
  Greencisco Standalone
 • ₩1,030,000 / kWh
  LiFePO4 Batte...
  UFO Power Standalone
 • ₩59,500 / kWh
  GPL12-26~12-2...
  Greencisco Standalone
 • ₩707,000 / kWh
  GESA
  Zhejiang Geya E... 지능형
 • OPzV60-12~200...
  Greencisco Standalone
 • ₩275,000 / kWh
  GEBP
  Zhejiang Geya E... 지능형
 • OPzV200-2~300...
  Greencisco Standalone
 • ₩424,000 / kWh
  GESD
  Zhejiang Geya E... 지능형
 • OPzS100-2~350...
  Greencisco Standalone
 • LiFePO4 Batte...
  UFO Power 독립형
 • OPzS150-6~150...
  Greencisco Standalone
 • PG
  Plus Power Standalone
 • GNH10-500
  Greencisco Standalone
 • GNM10-1000
  Greencisco Standalone
 • GLB48V 50-1000
  Greencisco Standalone
 • GLB24V 40-200
  Greencisco Standalone
 • GLB12V 100-400
  Greencisco Standalone
 • Solar Gel bat...
  Greencisco 독립형
 • Solar panel-c...
  Greencisco 계통연계형
 • Solar Gel bat...
  Greencisco 독립형