12V200AH

Zhejiang Just Electrical Appliances Co., Ltd.
에너지 저장 시스템 기술: 납산 (AGM)
규격 용량: 200 Ah
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Zhejiang Just Electrical Appliances Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

GPG Series

Prostar Solar
 • 에너지 저장 시스템 카테고리: 독립형
 • 에너지 저장 시스템 기술: 납산 (젤)
 • 제품보증연한: --
 • 치수: 166x126x174 mm
 • 무게: 81 kg
 • 공칭 전압: 12 V
 • 규격 용량: 24 - 250 Ah
 • 싸이클 수명 @ %DOD:
 • 설계 수명: 10 년

제품특성

모델명
12V200AH-62.5KG
제품사양  
제품보증연한 1 년
에너지 저장 시스템 카테고리 독립형
에너지 저장 시스템 기술 납산 (AGM)
배터리 데이터시트
전기 데이터  
셀 번호
1 /대
공칭 전압
12 V
규격 용량
200Ah@10hr
최대 방전 전류
1600 A
최대 충전 전류
60 A
내부 저항
3 mΩ
설계 수명
10 년
싸이클 수명 @ %DOD 800@50%DOD, 1300@30%DOD
온도 파라미터  
동작 온도 범위 -20 ~ +50 ℃
일반 사양  
치수 (L*W*H)
522x239x244 mm
무게
62.5 Kg
용기 재질 ABS (아크릴로니트릴 뷰타다이엔 스타이렌)
피복 재질 ABS (아크릴로니트릴 뷰타다이엔 스타이렌)

Zhejiang Just Electrical Appliances Co., Ltd.

21th Floor, Jinxin Building, No.355 Yingbin Road, Yuhang Area, Hangzhou, Zhejiang
이 업체에 메시지를 보냄

관련된 상품

 • FM 12V Series
  Zhejiang Just E... Standalone
 • HY Series
  Herewin Standalone
 • FM 6V Series
  Zhejiang Just E... Standalone
 • BUGlight Seri...
  Herewin Standalone
 • FT 12V Series
  Zhejiang Just E... Standalone
 • HV Series
  Herewin Standalone
 • FM 12V Series...
  Zhejiang Just E... Standalone
 • ₩136,000 / kWh
  GP-10-30K-T/O
  Zhejiang Geya E... 독립형
 • FM 6V Series ...
  Zhejiang Just E... Standalone
 • ₩251,000 / kWh
  GP-5-20K-S/O
  Zhejiang Geya E... 독립형
 • FM 4V Series ...
  Zhejiang Just E... Standalone
 • GPG Series
  Prostar Solar Standalone
 • GFM Series
  Zhejiang Just E... Standalone
 • ₩55,600 / kWh
  5KW All-in-On...
  Zhejiang Geya E... 독립형
 • OPZS Series
  Zhejiang Just E... Standalone
 • ₩228,000 / kWh
  FS012
  Future Solar 독립형
 • OPZV Series
  Zhejiang Just E... Standalone
 • ₩85,500 / kWh
  FS200
  Future Solar 독립형
 • 12V Small Siz...
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V250AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V200AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V150AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V120AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V100AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V100AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V100AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V100AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V150AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V150AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V150AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V200AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V200AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V200AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V250AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V250AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V250AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V250AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V250AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V120AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V100AH-LONG
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V100AH-LONG
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V100AH-LONG
  Zhejiang Just E... 독립형
 • FT12V100AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • FT12V100AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • FT12V100AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • FT12V100AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • FT12V150AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • FT12V150AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • FT12V150AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • FT12V180AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • FT12V180AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • FT12V180AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • FT12V200AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • FT12V200AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V7AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V7AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V7AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V7.2AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V7.2AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V9AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V9AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V9.2AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 6V4AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 6V4AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 6V4.5AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 6V4.5AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 6V4.5AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 4V4AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 4V3AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 4V4.5AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 4V5AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 4V5AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 4V5.5AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 6V1.1AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 6V1.3AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 6V2.8AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 6V3.2AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 6V5AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 6V5AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 6V7AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 6V7.2AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 6V7.5AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • Pb-carbon 12V...
  Zhejiang Just E... 독립형
 • Pb-carbon 12V...
  Zhejiang Just E... 독립형
 • Pb-carbon 12V...
  Zhejiang Just E... 독립형
 • Pb-carbon 12V...
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 6V10AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 6V10AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 6V12AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 6V14AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 6V14AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V1.3AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V1.3AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V1.9AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V2.3AH
  Zhejiang Just E... 독립형