12V7AH

Zhejiang Just Electrical Appliances Co., Ltd.
에너지 저장 시스템 기술: 납산 (AGM)
규격 용량: 7 Ah
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Zhejiang Just Electrical Appliances Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

 • 에너지 저장 시스템 카테고리: 지능형
 • 에너지 저장 시스템 기술: LFP
 • 제품보증연한: 5 년
 • 치수: 650x480x190 mm
 • 무게: 48 kg
 • 공칭 전압: 48 V
 • 규격 용량: --
 • 싸이클 수명 @ %DOD: 3500@80%DOD, 3500@80%DOD
 • 설계 수명: 8 년

제품특성

모델명
12V7AH-2KG
제품사양  
제품보증연한 1 년
에너지 저장 시스템 카테고리 독립형
에너지 저장 시스템 기술 납산 (AGM)
배터리 데이터시트
전기 데이터  
셀 번호
1 /대
공칭 전압
12 V
규격 용량
7Ah@10hr
최대 방전 전류
105 A
최대 충전 전류
2.1 A
내부 저항
28 mΩ
설계 수명
5 년
싸이클 수명 @ %DOD 800@50%DOD, 1300@30%DOD
온도 파라미터  
동작 온도 범위 -20 ~ +50 ℃
일반 사양  
치수 (L*W*H)
151x65x100 mm
무게
2 Kg
용기 재질 ABS (아크릴로니트릴 뷰타다이엔 스타이렌)
피복 재질 ABS (아크릴로니트릴 뷰타다이엔 스타이렌)

Zhejiang Just Electrical Appliances Co., Ltd.

21th Floor, Jinxin Building, No.355 Yingbin Road, Yuhang Area, Hangzhou, Zhejiang
이 업체에 메시지를 보냄

관련된 상품

 • ₩57,500 / kWh
  FM 12V Series
  Zhejiang Just E... Standalone
 • GPG Series
  Prostar Solar Standalone
 • ₩99,100 / kWh
  FM 6V Series
  Zhejiang Just E... Standalone
 • LiFePO4 Batte...
  UFO Power 지능형
 • ₩68,000 / kWh
  FT 12V Series
  Zhejiang Just E... Standalone
 • ₩997,000 / kWh
  LiFePO4 Batte...
  UFO Power Standalone
 • ₩83,100 / kWh
  FM 12V Series...
  Zhejiang Just E... Standalone
 • ₩698,000 / kWh
  GESA
  Zhejiang Geya E... 지능형
 • ₩142,000 / kWh
  FM 6V Series ...
  Zhejiang Just E... Standalone
 • ₩272,000 / kWh
  GEBP
  Zhejiang Geya E... 지능형
 • ₩249,000 / kWh
  FM 4V Series ...
  Zhejiang Just E... Standalone
 • ₩418,000 / kWh
  GESD
  Zhejiang Geya E... 지능형
 • ₩114,000 / kWh
  GFM Series
  Zhejiang Just E... Standalone
 • LiFePO4 Batte...
  UFO Power 독립형
 • OPZS Series
  Zhejiang Just E... Standalone
 • PG
  Plus Power Standalone
 • OPZV Series
  Zhejiang Just E... Standalone
 • ₩105,000 / kWh
  12V Small Siz...
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V250AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V200AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V150AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V120AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V100AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V100AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V100AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V100AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V150AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V150AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V150AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V200AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V200AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V200AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V200AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V250AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V250AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V250AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V250AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V250AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V120AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V100AH-LONG
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V100AH-LONG
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V100AH-LONG
  Zhejiang Just E... 독립형
 • FT12V100AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • FT12V100AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • FT12V100AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • FT12V100AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • FT12V150AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • FT12V150AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • FT12V150AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • FT12V180AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • FT12V180AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • FT12V180AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • FT12V200AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • FT12V200AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V7AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V7AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V7.2AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V7.2AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V9AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V9AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V9.2AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • ₩111,000 / kWh
  6V4AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • ₩113,000 / kWh
  6V4AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • ₩106,000 / kWh
  6V4.5AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • ₩114,000 / kWh
  6V4.5AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • ₩117,000 / kWh
  6V4.5AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • ₩127,000 / kWh
  4V4AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • ₩147,000 / kWh
  4V3AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • ₩122,000 / kWh
  4V4.5AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • ₩112,000 / kWh
  4V5AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • ₩127,000 / kWh
  4V5AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • ₩16,300 / kWh
  4V5.5AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 6V1.1AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 6V1.3AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 6V2.8AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 6V3.2AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • ₩133,000 / kWh
  6V5AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • ₩132,000 / kWh
  6V5AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • ₩102,000 / kWh
  6V7AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • ₩104,000 / kWh
  6V7.2AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • ₩106,000 / kWh
  6V7.5AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • Pb-carbon 12V...
  Zhejiang Just E... 독립형
 • Pb-carbon 12V...
  Zhejiang Just E... 독립형
 • Pb-carbon 12V...
  Zhejiang Just E... 독립형
 • Pb-carbon 12V...
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 6V10AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 6V10AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 6V12AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 6V14AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 6V14AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V1.3AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V1.3AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V1.9AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V2.3AH
  Zhejiang Just E... 독립형