6V4AH

Zhejiang Just Electrical Appliances Co., Ltd.
가격:
최저가격 ₩111,000 / kWh
최저가격 ₩2,660 / 대
에너지 저장 시스템 기술: 납산 (AGM)
규격 용량: 4 Ah
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Zhejiang Just Electrical Appliances Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

GP-5-20K-S/O

Zhejiang Geya Electrical
최저가격 ₩694,000 / kWh
 • 에너지 저장 시스템 카테고리: 독립형
 • 에너지 저장 시스템 기술: 리튬 이온
 • 제품보증연한: 3 년
 • 치수: 1250x850x450 mm
 • 무게: 275 kg
 • 공칭 전압: 220 V
 • 규격 용량: 200 - 600 Ah
 • 싸이클 수명 @ %DOD:
 • 설계 수명: --

제품특성

모델명
6V4AH-0.68KG
제품사양  
가격 (kWh)
₩111,000 / kWh
가격 (단위)
₩2,660 / 대
제품보증연한 1 년
에너지 저장 시스템 카테고리 독립형
에너지 저장 시스템 기술 납산 (AGM)
배터리 데이터시트
전기 데이터  
셀 번호
1 /대
공칭 전압
6 V
규격 용량
4Ah@20hr
최대 방전 전류
60 A
최대 충전 전류
1.2 A
내부 저항
30 mΩ
설계 수명
10 년
싸이클 수명 @ %DOD 1300@30%DOD, 800@50%DOD
온도 파라미터  
동작 온도 범위 -20 ~ +50 ℃
일반 사양  
치수 (L*W*H)
70x47x101 mm
무게
0.68 Kg
용기 재질 ABS (아크릴로니트릴 뷰타다이엔 스타이렌)
피복 재질 ABS (아크릴로니트릴 뷰타다이엔 스타이렌)

Zhejiang Just Electrical Appliances Co., Ltd.

21th Floor, Jinxin Building, No.355 Yingbin Road, Yuhang Area, Hangzhou, Zhejiang
이 업체에 메시지를 보냄

관련된 상품

 • ₩65,600 / kWh
  FM 12V Series
  Zhejiang Just E... Standalone
 • ₩354,000 / kWh
  5KW All-in-On...
  Zhejiang Geya E... 독립형
 • ₩98,900 / kWh
  FM 6V Series
  Zhejiang Just E... Standalone
 • GPG Series
  Prostar Solar Standalone
 • ₩67,900 / kWh
  FT 12V Series
  Zhejiang Just E... Standalone
 • ₩694,000 / kWh
  GP-5-20K-S/O
  Zhejiang Geya E... 독립형
 • ₩83,000 / kWh
  FM 12V Series...
  Zhejiang Just E... Standalone
 • ₩404,000 / kWh
  GP-10-30K-T/O
  Zhejiang Geya E... 독립형
 • ₩142,000 / kWh
  FM 6V Series ...
  Zhejiang Just E... Standalone
 • ₩358,000 / kWh
  HV Series
  Herewin Standalone
 • ₩249,000 / kWh
  FM 4V Series ...
  Zhejiang Just E... Standalone
 • ₩273,000 / kWh
  BUGlight Seri...
  Herewin Standalone
 • ₩114,000 / kWh
  GFM Series
  Zhejiang Just E... Standalone
 • ₩256,000 / kWh
  HY Series
  Herewin Standalone
 • OPZS Series
  Zhejiang Just E... Standalone
 • BESS Series
  Narada Energy 계통연계형
 • OPZV Series
  Zhejiang Just E... Standalone
 • HTB-2000F
  Narada Energy Standalone
 • ₩105,000 / kWh
  12V Small Siz...
  Zhejiang Just E... 독립형
 • REXC-800
  Narada Energy Standalone
 • 12V250AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • MNG Series
  MHB Standalone
 • 12V200AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • ML Series
  MHB Standalone
 • 12V150AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • MM Series
  MHB Standalone
 • 12V120AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • ₩87,100 / kWh
  FS200
  Future Solar 독립형
 • 12V100AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • ₩232,000 / kWh
  FS012
  Future Solar 독립형
 • 12V100AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V100AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V100AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V150AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V150AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V150AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V200AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V200AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V200AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V200AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V250AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V250AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V250AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V250AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V250AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V120AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V100AH-LONG
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V100AH-LONG
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V100AH-LONG
  Zhejiang Just E... 독립형
 • FT12V100AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • FT12V100AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • FT12V100AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • FT12V100AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • FT12V150AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • FT12V150AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • FT12V150AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • FT12V180AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • FT12V180AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • FT12V180AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • FT12V200AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • FT12V200AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V7AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V7AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V7AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V7.2AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V7.2AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V9AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V9AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V9.2AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • ₩113,000 / kWh
  6V4AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • ₩105,000 / kWh
  6V4.5AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • ₩114,000 / kWh
  6V4.5AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • ₩117,000 / kWh
  6V4.5AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • ₩127,000 / kWh
  4V4AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • ₩146,000 / kWh
  4V3AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • ₩122,000 / kWh
  4V4.5AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • ₩112,000 / kWh
  4V5AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • ₩127,000 / kWh
  4V5AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • ₩16,300 / kWh
  4V5.5AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 6V1.1AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 6V1.3AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 6V2.8AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 6V3.2AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • ₩133,000 / kWh
  6V5AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • ₩131,000 / kWh
  6V5AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • ₩102,000 / kWh
  6V7AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • ₩104,000 / kWh
  6V7.2AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • ₩106,000 / kWh
  6V7.5AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • Pb-carbon 12V...
  Zhejiang Just E... 독립형
 • Pb-carbon 12V...
  Zhejiang Just E... 독립형
 • Pb-carbon 12V...
  Zhejiang Just E... 독립형
 • Pb-carbon 12V...
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 6V10AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 6V10AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 6V12AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 6V14AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 6V14AH
  Zhejiang Just E... 독립형