GP series

GP series

JYC Battery Manufacturer Co., Ltd.
에너지 저장 시스템 기술: SLA
규격 용량: --
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 JYC Battery Manufacturer Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

Deep Cycle Sol...

Tiger New Power
 • 에너지 저장 시스템 카테고리: 독립형
 • 에너지 저장 시스템 기술: 납산 (젤)
 • 제품보증연한: --
 • 치수: 166x175x126 mm
 • 무게: 8.4 kg
 • 공칭 전압: 12 V
 • 규격 용량: 24 - 220 Ah
 • 싸이클 수명 @ %DOD:
 • 설계 수명: 20 년

제품특성

모델명
GP6-1.2 GP6-2.8 GP6-3.2 GP6-4 GP6-5 GP6-7 GP6-10 GP6-12 GP12-1.3 GP12-2.5 GP12-3.2 GP12-4 GP12-4.5 GP12-6.5 GP12-7 GP12-7.2 GP12-7.5 GP12-8 GP12-9 GP12-10 GP12-12 GP12-17 GP12-18 GP12-24 GP12-26 GP12-33 GP12-38 GP12-40 GP12-45 GP12-55 GP12-60 GP12-65 GP12-75 GP12-80 GP12-90 GP12-100 GP12-120 GP12-135 GP12-150 GP12-155 GP12-180 GP12-190 GP12-200 GP12-230 GP12-248 GP12-250
제품사양  
에너지 저장 시스템 카테고리 독립형
에너지 저장 시스템 기술 SLA
배터리 데이터시트
전기 데이터  
공칭 전압
6 V 6 V 6 V 6 V 6 V 6 V 6 V 6 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V
설계 수명
10 년 10 년 10 년 10 년 10 년 10 년 10 년 10 년 10 년 10 년 10 년 10 년 10 년 10 년 10 년 10 년 10 년 10 년 10 년 10 년 10 년 10 년 10 년 10 년 10 년 10 년 10 년 10 년 10 년 10 년 10 년 10 년 10 년 10 년 10 년 10 년 10 년 10 년 10 년 10 년 10 년 10 년 10 년 10 년 10 년 10 년
일반 사양  
치수 (L*W*H)
97x24x58 mm 66x33x104 mm 70x47x105 mm 70x47x105 mm 70x47x105 mm 151x34x100 mm 151x50x100 mm 151x50x100 mm 97x43x58 mm 70x47x105 mm 134x67x67 mm 90x70x105 mm 90x70x107 mm 90x70x107 mm 151x65x100 mm 151x65x100 mm 152x99x100 mm 151x65x100 mm 151x65x100 mm 152x99x99.5 mm 152x99x99.5 mm 181x77x167 mm 181x77x167 mm 175x166x127 mm 175x166x127 mm 195x130x179 mm 196x165x182 mm 196x165x182 mm 196x165x182 mm 230x139x228 mm 348x168x178 mm 347x167x176 mm 260x169x214 mm 329x172x243 mm 329x172x243 mm 329x172x243 mm 483x170x240 mm 483x170x240 mm 483x170x240 mm 483x170x240 mm 485x170x240 mm 522x240x244 mm 522x240x244 mm 522x268x226 mm 522x268x226 mm 522x268x226 mm
무게
0.3 Kg 0.55 Kg 0.6 Kg 0.67 Kg 0.78 Kg 1.1 Kg 1.6 Kg 1.72 Kg 0.56 Kg 0.8 Kg 1.2 Kg 1.35 Kg 1.4 Kg 1.9 Kg 2 Kg 2.1 Kg 2.55 Kg 2.28 Kg 2.5 Kg 3.1 Kg 3.35 Kg 4.9 Kg 5.1 Kg 7.2 Kg 7.2 Kg 9.1 Kg 10. Kg 11.8 Kg 12.2 Kg 15.2 Kg 17.1 Kg 18.2 Kg 21 Kg 21.9 Kg 23.5 Kg 28.1 Kg 34.5 Kg 37.4 Kg 40.6 Kg 41.3 Kg 50.1 Kg 51.1 Kg 55 Kg 63 Kg 63 Kg 66.5 Kg

JYC Battery Manufacturer Co., Ltd.

Click to show company phone
www.jycbattery.com
중국
Room 405, Lidu Business Center, Congyun Road, Baiyun District, Guangzhou, Guangdong
직원수: 480
참고: 귀하의 문의가 JYC Battery Manufacturer Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

유용한 연락처

Contact Face
Vickie Wang
Contact Face
Joyce
비즈니스 상세 정보
부품소재유형
배터리, 배터리 인클로저
배터리
카테고리: 계통연계형, 독립형
배터리기술: VLA, GEL, AGM, SLA
제조
OEM
이미 파악된 판매상의 수량
배터리 3 판매업체

관련된 상품

 • GEL VRLA Batt...
  JYC Battery Man... Standalone
 • E-BOX-48100R
  DLG 지능형
 • PB-C series
  JYC Battery Man... Standalone
 • ₩359,000 / kWh
  UFO 200A 10kw...
  UFO Power 독립형
 • Deep Cycle Ba...
  JYC Battery Man... Standalone
 • Lithium Batte...
  Wattuneed Standalone
 • OPZV Battery
  JYC Battery Man... Standalone
 • ₩60,400 / kWh
  12V GEL Serie...
  Huixin Standalone
 • ₩151,000 / kWh
  GSL ENERGY 48...
  GSL Energy Standalone
 • ₩69,100 / kWh
  12V Front ter...
  Huixin 독립형
 • ₩71,000 / kWh
  12v storage b...
  Huixin 독립형
 • ₩275,000 / kWh
  GSL ENERGY 8....
  GSL Energy Standalone
 • Deep Cycle So...
  Tiger New Power 독립형
 • O-BOX
  DLG 지능형
 • E-BOX-4850
  DLG 지능형
 • Pylontech - 50
  Wattuneed Standalone
 • 12.80V 100Ah ...
  Tiger New Power 독립형
 • ₩7,570 / kWh
  US2000B Plus,...
  Techno Sun 계통연계형
 • LiFePO4 48V50...
  Tiger New Power 독립형
 • ₩217,000 / kWh
  S06-12-220 3
  PSC Solar UK 계통연계형
 • SMILE-B3
  SEYCO 지능형
 • ₩4,080 / kWh
  GSL ENERGY Li...
  GSL Energy Standalone
 • Pino Lithium ...
  Inti Photovolta... Standalone
 • ₩344,000 / kWh
  UFO Powerwall...
  UFO Power 독립형