REXC-200

Narada Power Source Co., Ltd.
에너지 저장 시스템 기술: 납 카본
규격 용량: 200 - 240 Ah
지역: 중국 대륙 중국 대륙
참고: 귀하의 문의가 Narada Power Source Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

 • 에너지 저장 시스템 카테고리: 독립형
 • 에너지 저장 시스템 기술: 리튬 이온
 • 제품보증연한: --
 • 치수: 582x430x240 mm
 • 무게: 65 kg
 • 공칭 전압: 48 V
 • 규격 용량: 100 - 210 Ah
 • 싸이클 수명 @ %DOD: 6000@80%DOD
 • 설계 수명: --

제품특성

모델명
REXC-200
제품사양  
에너지 저장 시스템 카테고리 독립형
에너지 저장 시스템 기술 납 카본
배터리 데이터시트
전기 데이터  
공칭 전압
2 V
규격 용량
200Ah@10hr
240Ah@120hr
최대 충전 전류
60 A
내부 저항
0.55 mΩ
설계 수명
20 년
온도 파라미터  
동작 온도 범위 -40 ~ +50 ℃
일반 사양  
치수 (L*W*H)
227x96x303 mm
무게
17 Kg
정전류 방전 특성: A (25℃)  
고정 전압 / 시간 (V) 1 hr 3 hr 5 hr 8 hr 10 hr 24 hr 48 hr 72 hr 120 hr
1.75 V 113.1 52 36.1 25.3 21.1 9.4 4.9 3.3 2.1
1.8 V 105.9 50.4 35.3 24.8 20.6 9.2 4.7 3.3 2.1
1.83 V 99.2 48.8 34.4 24.4 20.2 9 4.6 3.2 2.00
1.85 V 95.6 47.8 34.1 24.1 20 8.9 4.6 3.2 2
1.88 V 91.6 46.8 33.7 23.8 19.9 8.9 4.6 3.1 1.9
정전압 방전 특성: W(25℃)  
고정 전압 / 시간 (V) 0.25 hr 0.5 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 8 hr 10 hr
1.75 V 493.7 372.6 228.4 149.7 106.9 87.7 74.5 64.1 49.1 41.2
1.8 V 448.9 360.7 223.1 147 103.1 84.9 72.4 62.3 47.8 40.6
1.83 V 425.1 342.2 215.1 141 100.6 83.6 70.9 60.4 46.9 39.8
1.85 V 413 324.6 202.9 135 97.7 81.6 69.1 59 46.2 39
1.88 V 371.5 304.3 190.7 125.5 94.3 78.8 66.8 56.9 45 38
PDF  
제품 사양서 다운받기

Narada Power Source Co., Ltd.

No.72 Jingguan Road, Qingshan Town, Lin'an Economic Development Zone, Zhejiang
직원수: 4,000
이 업체에 메시지를 보냄

유용한 연락처

Contact Face
Green Guo

관련된 상품

 • REXC-300
  Narada Energy Standalone
 • HY Series
  Herewin Standalone
 • REXC-400
  Narada Energy Standalone
 • BUGlight Seri...
  Herewin Standalone
 • REXC-500
  Narada Energy Standalone
 • HV Series
  Herewin Standalone
 • REXC-600
  Narada Energy Standalone
 • ₩138,000 / kWh
  GP-10-30K-T/O
  Zhejiang Geya E... 독립형
 • REXC-800
  Narada Energy Standalone
 • ₩255,000 / kWh
  GP-5-20K-S/O
  Zhejiang Geya E... 독립형
 • REXC-1000
  Narada Energy Standalone
 • GPG Series
  Prostar Solar Standalone
 • REXC-1200
  Narada Energy Standalone
 • ₩56,700 / kWh
  5KW All-in-On...
  Zhejiang Geya E... 독립형
 • REXC-1500
  Narada Energy Standalone
 • ₩232,000 / kWh
  FS012
  Future Solar 독립형
 • REXC-2000
  Narada Energy Standalone
 • ₩87,100 / kWh
  FS200
  Future Solar 독립형
 • 12REXC70
  Narada Energy Standalone
 • 12REXC120
  Narada Energy Standalone
 • 12REXC200
  Narada Energy Standalone
 • 6REXC240
  Narada Energy Standalone
 • 6REXC300
  Narada Energy Standalone
 • HTB-200
  Narada Energy Standalone
 • HTB-300
  Narada Energy Standalone
 • HTB-400
  Narada Energy Standalone
 • HTB-500
  Narada Energy Standalone
 • HTB-600
  Narada Energy Standalone
 • HTB-800
  Narada Energy Standalone
 • HTB-1000
  Narada Energy Standalone
 • HTB-1200
  Narada Energy Standalone
 • HTB-1500
  Narada Energy Standalone
 • HTB-2000
  Narada Energy Standalone
 • 12HTB100
  Narada Energy Standalone
 • 12HTB150
  Narada Energy Standalone
 • 12HTB170
  Narada Energy Standalone
 • REX-200
  Narada Energy Standalone
 • REX-300
  Narada Energy Standalone
 • REX-400
  Narada Energy Standalone
 • REX-500
  Narada Energy Standalone
 • REX-600
  Narada Energy Standalone
 • REX-800
  Narada Energy Standalone
 • REX-1000
  Narada Energy Standalone
 • REX-1200
  Narada Energy Standalone
 • REX-1500
  Narada Energy Standalone
 • REX-2000
  Narada Energy Standalone
 • 4OPzV 200
  Narada Energy Standalone
 • 6OPzV 300
  Narada Energy Standalone
 • 6OPzV 400
  Narada Energy Standalone
 • 7OPzV 500
  Narada Energy Standalone
 • 6OPzV 600
  Narada Energy Standalone
 • 8OPzV 800
  Narada Energy Standalone
 • 10OPzV 1000
  Narada Energy Standalone
 • 12OPzV 1200
  Narada Energy Standalone
 • 12OPzV 1500
  Narada Energy Standalone
 • 16OPzV 2000
  Narada Energy Standalone
 • 20OPzV 2500
  Narada Energy Standalone
 • 24OPzV 3000
  Narada Energy Standalone
 • BESS Series
  Narada Energy 계통연계형
 • NESP Series
  Narada Energy 계통연계형
 • 12HTB100F
  Narada Energy Standalone
 • 12HTB150F
  Narada Energy Standalone
 • 12HTB170F
  Narada Energy Standalone
 • 12HTB190F
  Narada Energy Standalone
 • HTB-200F
  Narada Energy Standalone
 • HTB-300F
  Narada Energy Standalone
 • HTB-400F
  Narada Energy Standalone
 • HTB-500F
  Narada Energy Standalone
 • HTB-600F
  Narada Energy Standalone
 • HTB-800F
  Narada Energy Standalone
 • HTB-1000F
  Narada Energy Standalone
 • HTB-1200F
  Narada Energy Standalone
 • HTB-1500F
  Narada Energy Standalone
 • HTB-2000F
  Narada Energy Standalone
 • 6ISC200
  Narada Energy Standalone
 • 12ISC100
  Narada Energy Standalone
 • 12ISC150
  Narada Energy Standalone
 • 12ISC170
  Narada Energy Standalone
 • ISC-200
  Narada Energy Standalone
 • ISC-300
  Narada Energy Standalone
 • ISC-400
  Narada Energy Standalone
 • ISC-500
  Narada Energy Standalone
 • ISC-600
  Narada Energy Standalone
 • ISC-800
  Narada Energy Standalone
 • ISC-1000
  Narada Energy Standalone
 • ISC-1200
  Narada Energy Standalone
 • ISC-1500
  Narada Energy Standalone
 • ISC-2000
  Narada Energy Standalone
 • 48NPFC10
  Narada Energy Standalone
 • 48NPFC20
  Narada Energy Standalone
 • 48NPFC50
  Narada Energy Standalone
 • 48NPFC80 (19")
  Narada Energy Standalone
 • 48NPFC80
  Narada Energy Standalone
 • 48NPFC100 (19...
  Narada Energy Standalone
 • 48NPFC100 (23...
  Narada Energy Standalone