12REXC70

Narada Power Source Co., Ltd.
에너지 저장 시스템 기술: SLA
규격 용량: 60 - 70 Ah
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Narada Power Source Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

 • 에너지 저장 시스템 카테고리: 지능형
 • 에너지 저장 시스템 기술: LFP
 • 제품보증연한: 5 년
 • 치수: 650x480x190 mm
 • 무게: 48 kg
 • 공칭 전압: 48 V
 • 규격 용량: --
 • 싸이클 수명 @ %DOD: 3500@80%DOD, 3500@80%DOD
 • 설계 수명: 8 년

제품특성

모델명
12REXC70
제품사양  
에너지 저장 시스템 카테고리 독립형
에너지 저장 시스템 기술 SLA
배터리 데이터시트
전기 데이터  
공칭 전압
12 V
규격 용량
60Ah@10hr
70Ah@100hr
최대 충전 전류
18 A
내부 저항
9.79 mΩ
설계 수명
20 년
온도 파라미터  
동작 온도 범위 -20 ~ +50 ℃
일반 사양  
치수 (L*W*H)
280x180x244 mm
무게
30 Kg
정전류 방전 특성: A (25℃)  
고정 전압 / 시간 (V) 1 hr 3 hr 5 hr 8 hr 10 hr 24 hr 48 hr 72 hr 120 hr
1.75 V 33.93 15.6 10.83 7.59 6.33 2.82 1.46 1 0.63
1.8 V 31.77 15.12 10.59 7.44 6.18 2.77 1.42 0.98 0.62
1.83 V 29.76 14.64 10.32 7.32 6.06 2.71 1.39 0.95 0.61
1.85 V 28.68 14.34 10.23 7.23 6 2.68 1.39 0.95 0.6
1.88 V 27.48 14.04 10.11 7.14 5.97 2.66 1.37 0.94 0.6
1.9 V 25.47 13.44 9.84 6.96 5.82 2.62 1.34 0.92 0.58
정전압 방전 특성: W(25℃)  
고정 전압 / 시간 (V) 0.25 hr 0.5 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 8 hr 10 hr
1.75 V 148.11 111.78 68.52 44.91 32.07 26.31 22.35 19.23 14.73 12.36
1.8 V 134.67 108.21 66.93 44.1 30.93 25.47 21.72 18.69 14.34 12.18
1.83 V 127.53 102.66 64.53 42.3 30.18 25.08 21.27 18.12 14.07 11.94
1.85 V 123.9 97.38 60.87 40.5 29.31 24.48 20.73 17.7 13.86 11.7
1.88 V 111.45 91.29 57.21 37.65 28.29 23.64 20.04 17.07 13.5 11.4
PDF  
제품 사양서 다운받기

Narada Power Source Co., Ltd.

No.72 Jingguan Road, Qingshan Town, Lin'an Economic Development Zone, Zhejiang
직원수: 4,000
이 업체에 메시지를 보냄

유용한 연락처

Contact Face
Green Guo

관련된 상품

 • REXC-200
  Narada Energy Standalone
 • GPG Series
  Prostar Solar Standalone
 • REXC-300
  Narada Energy Standalone
 • LiFePO4 Batte...
  UFO Power 지능형
 • REXC-400
  Narada Energy Standalone
 • ₩997,000 / kWh
  LiFePO4 Batte...
  UFO Power Standalone
 • REXC-500
  Narada Energy Standalone
 • ₩698,000 / kWh
  GESA
  Zhejiang Geya E... 지능형
 • REXC-600
  Narada Energy Standalone
 • ₩272,000 / kWh
  GEBP
  Zhejiang Geya E... 지능형
 • REXC-800
  Narada Energy Standalone
 • ₩418,000 / kWh
  GESD
  Zhejiang Geya E... 지능형
 • REXC-1000
  Narada Energy Standalone
 • LiFePO4 Batte...
  UFO Power 독립형
 • REXC-1200
  Narada Energy Standalone
 • PG
  Plus Power Standalone
 • REXC-1500
  Narada Energy Standalone
 • REXC-2000
  Narada Energy Standalone
 • 12REXC120
  Narada Energy Standalone
 • 12REXC200
  Narada Energy Standalone
 • 6REXC240
  Narada Energy Standalone
 • 6REXC300
  Narada Energy Standalone
 • HTB-200
  Narada Energy Standalone
 • HTB-300
  Narada Energy Standalone
 • HTB-400
  Narada Energy Standalone
 • HTB-500
  Narada Energy Standalone
 • HTB-600
  Narada Energy Standalone
 • HTB-800
  Narada Energy Standalone
 • HTB-1000
  Narada Energy Standalone
 • HTB-1200
  Narada Energy Standalone
 • HTB-1500
  Narada Energy Standalone
 • HTB-2000
  Narada Energy Standalone
 • 12HTB100
  Narada Energy Standalone
 • 12HTB150
  Narada Energy Standalone
 • 12HTB170
  Narada Energy Standalone
 • REX-200
  Narada Energy Standalone
 • REX-300
  Narada Energy Standalone
 • REX-400
  Narada Energy Standalone
 • REX-500
  Narada Energy Standalone
 • REX-600
  Narada Energy Standalone
 • REX-800
  Narada Energy Standalone
 • REX-1000
  Narada Energy Standalone
 • REX-1200
  Narada Energy Standalone
 • REX-1500
  Narada Energy Standalone
 • REX-2000
  Narada Energy Standalone
 • 4OPzV 200
  Narada Energy Standalone
 • 6OPzV 300
  Narada Energy Standalone
 • 6OPzV 400
  Narada Energy Standalone
 • 7OPzV 500
  Narada Energy Standalone
 • 6OPzV 600
  Narada Energy Standalone
 • 8OPzV 800
  Narada Energy Standalone
 • 10OPzV 1000
  Narada Energy Standalone
 • 12OPzV 1200
  Narada Energy Standalone
 • 12OPzV 1500
  Narada Energy Standalone
 • 16OPzV 2000
  Narada Energy Standalone
 • 20OPzV 2500
  Narada Energy Standalone
 • 24OPzV 3000
  Narada Energy Standalone
 • BESS Series
  Narada Energy 계통연계형
 • NESP Series
  Narada Energy 계통연계형
 • 12HTB100F
  Narada Energy Standalone
 • 12HTB150F
  Narada Energy Standalone
 • 12HTB170F
  Narada Energy Standalone
 • 12HTB190F
  Narada Energy Standalone
 • HTB-200F
  Narada Energy Standalone
 • HTB-300F
  Narada Energy Standalone
 • HTB-400F
  Narada Energy Standalone
 • HTB-500F
  Narada Energy Standalone
 • HTB-600F
  Narada Energy Standalone
 • HTB-800F
  Narada Energy Standalone
 • HTB-1000F
  Narada Energy Standalone
 • HTB-1200F
  Narada Energy Standalone
 • HTB-1500F
  Narada Energy Standalone
 • HTB-2000F
  Narada Energy Standalone
 • 6ISC200
  Narada Energy Standalone
 • 12ISC100
  Narada Energy Standalone
 • 12ISC150
  Narada Energy Standalone
 • 12ISC170
  Narada Energy Standalone
 • ISC-200
  Narada Energy Standalone
 • ISC-300
  Narada Energy Standalone
 • ISC-400
  Narada Energy Standalone
 • ISC-500
  Narada Energy Standalone
 • ISC-600
  Narada Energy Standalone
 • ISC-800
  Narada Energy Standalone
 • ISC-1000
  Narada Energy Standalone
 • ISC-1200
  Narada Energy Standalone
 • ISC-1500
  Narada Energy Standalone
 • ISC-2000
  Narada Energy Standalone
 • 48NPFC10
  Narada Energy Standalone
 • 48NPFC20
  Narada Energy Standalone
 • 48NPFC50
  Narada Energy Standalone
 • 48NPFC80 (19")
  Narada Energy Standalone
 • 48NPFC80
  Narada Energy Standalone
 • 48NPFC100 (19...
  Narada Energy Standalone
 • 48NPFC100 (23...
  Narada Energy Standalone