NT 12V series

NT 12V series

Neata Battery Manufacture Co., Ltd.
에너지 저장 시스템 기술: 납산 (AGM)
규격 용량: --
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Neata Battery Manufacture Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

HV GEPH-S Series

GudE Potencia
 • 에너지 저장 시스템 카테고리: 독립형
 • 에너지 저장 시스템 기술: LFP
 • 제품보증연한: --
 • 치수: 525x360x1576 mm
 • 무게: 302 kg
 • 공칭 전압: 102.4 V
 • 규격 용량: --
 • 싸이클 수명 @ %DOD:
 • 설계 수명: --

제품특성

모델명
NT12-33 NT12-40 NT12-55 NT12-65 NT12-70 NT12-80 NT12-90 NT12-100 NT12-120 NT12-150 NT12-160 NT12-200 NT12-250
제품사양  
에너지 저장 시스템 카테고리 독립형
에너지 저장 시스템 기술 납산 (AGM)
배터리 데이터시트
전기 데이터  
공칭 전압
12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V
일반 사양  
치수 (L*W*H)
195x130x180 mm 196x165x182 mm 229x138x227 mm 350x166x178 mm 259x169x227 mm 350x166x178 mm 307x169x227 mm 329x171x243 mm 341x172x238 mm 530x209x241 mm 522x238x244 mm 522x238x238 mm 521x269x249 mm
무게
105 Kg 134 Kg 182 Kg 212 Kg 235 Kg 251 Kg 273 Kg 29 Kg 37 Kg 463 Kg 47 Kg 615 Kg 748 Kg
PDF  
제품 사양서 다운받기

Neata Battery Manufacture Co., Ltd.

Click to show company phone
www.neatabattery.com
중국
West Zone Industrial Park, Xiaolan, Zhongshan, Guangdong
직원수: 200
참고: 귀하의 문의가 Neata Battery Manufacture Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

유용한 연락처

Contact Face
Cindy
Contact Face
Fiona Zeng

관련된 상품

 • NT 6V series
  Neata Battery Standalone
 • NTD 6V series
  Neata Battery Standalone
 • NTD 12V series
  Neata Battery Standalone
 • NT 2V series
  Neata Battery Standalone
 • OPzV 12V seri...
  Neata Battery Standalone
 • OPzV 2V series
  Neata Battery Standalone
 • NTG 6V series
  Neata Battery Standalone
 • NTG 12V series
  Neata Battery Standalone
 • NTG 2V series
  Neata Battery Standalone
 • NTS 6V series
  Neata Battery Standalone
 • NTS 12V series
  Neata Battery Standalone
 • NTS 2V series
  Neata Battery Standalone