OPZV Series

Zhejiang Just Electrical Appliances Co., Ltd.
에너지 저장 시스템 기술: SLA
규격 용량: --
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Zhejiang Just Electrical Appliances Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

 • 에너지 저장 시스템 카테고리: 독립형
 • 에너지 저장 시스템 기술: LFP
 • 제품보증연한: 5 년
 • 치수: 442x400x221 mm
 • 무게: 45 kg
 • 공칭 전압: 48 V
 • 규격 용량: --
 • 싸이클 수명 @ %DOD: 3500@80%DOD, 3500@80%DOD
 • 설계 수명: 8 년

제품특성

모델명
4OPZV200 5OPZV250 6OPZV300 5OPZV350 6OPZV420 7OPZV490 6OPZV600 8OPZV800 10OPZV1000 12OPZV1200 12OPZV1500 16OPZV1750 16OPZV2000 20OPZV2250 20OPZV2500 24OPZV30000
제품사양  
에너지 저장 시스템 카테고리 독립형
에너지 저장 시스템 기술 SLA
배터리 데이터시트
전기 데이터  
공칭 전압
2 V 2 V 2 V 2 V 2 V 2 V 2 V 2 V 2 V 2 V 2 V 2 V 2 V 2 V 2 V 2 V
일반 사양  
치수 (L*W*H)
103x206x399 mm 124x206x399 mm 145x206x399 mm 124x206x512 mm 145x206x512 mm 165x206x512 mm 145x206x688 mm 191x210x688 mm 233x210x688 mm 275x210x688 mm 275x210x838 mm 397x212x813 mm 397x212x813 mm 487x212x847 mm 487x212x847 mm 576x212x813 mm
무게
185 Kg 23 Kg 27 Kg 29 Kg 345 Kg 395 Kg 48 Kg 645 Kg 80 Kg 94 Kg 115 Kg 156 Kg 156 Kg 194 Kg 194 Kg 230 Kg

Zhejiang Just Electrical Appliances Co., Ltd.

21th Floor, Jinxin Building, No.355 Yingbin Road, Yuhang Area, Hangzhou, Zhejiang
이 업체에 메시지를 보냄

관련된 상품

 • ₩59,500 / kWh
  FM 12V Series
  Zhejiang Just E... Standalone
 • GPG Series
  Prostar Solar Standalone
 • ₩102,000 / kWh
  FM 6V Series
  Zhejiang Just E... Standalone
 • LiFePO4 Batte...
  UFO Power 지능형
 • ₩70,300 / kWh
  FT 12V Series
  Zhejiang Just E... Standalone
 • ₩1,030,000 / kWh
  LiFePO4 Batte...
  UFO Power Standalone
 • ₩85,900 / kWh
  FM 12V Series...
  Zhejiang Just E... Standalone
 • ₩707,000 / kWh
  GESA
  Zhejiang Geya E... 지능형
 • ₩147,000 / kWh
  FM 6V Series ...
  Zhejiang Just E... Standalone
 • ₩275,000 / kWh
  GEBP
  Zhejiang Geya E... 지능형
 • ₩258,000 / kWh
  FM 4V Series ...
  Zhejiang Just E... Standalone
 • ₩424,000 / kWh
  GESD
  Zhejiang Geya E... 지능형
 • ₩118,000 / kWh
  GFM Series
  Zhejiang Just E... Standalone
 • LiFePO4 Batte...
  UFO Power 독립형
 • OPZS Series
  Zhejiang Just E... Standalone
 • PG
  Plus Power Standalone
 • ₩109,000 / kWh
  12V Small Siz...
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V250AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V200AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V150AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V120AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V100AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V100AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V100AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V100AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V150AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V150AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V150AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V200AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V200AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V200AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V200AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V250AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V250AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V250AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V250AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V250AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V120AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V100AH-LONG
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V100AH-LONG
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V100AH-LONG
  Zhejiang Just E... 독립형
 • FT12V100AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • FT12V100AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • FT12V100AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • FT12V100AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • FT12V150AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • FT12V150AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • FT12V150AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • FT12V180AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • FT12V180AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • FT12V180AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • FT12V200AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • FT12V200AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V7AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V7AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V7AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V7.2AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V7.2AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V9AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V9AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V9.2AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • ₩115,000 / kWh
  6V4AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • ₩117,000 / kWh
  6V4AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • ₩109,000 / kWh
  6V4.5AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • ₩118,000 / kWh
  6V4.5AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • ₩121,000 / kWh
  6V4.5AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • ₩131,000 / kWh
  4V4AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • ₩152,000 / kWh
  4V3AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • ₩127,000 / kWh
  4V4.5AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • ₩116,000 / kWh
  4V5AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • ₩132,000 / kWh
  4V5AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • ₩16,900 / kWh
  4V5.5AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 6V1.1AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 6V1.3AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 6V2.8AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 6V3.2AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • ₩138,000 / kWh
  6V5AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • ₩136,000 / kWh
  6V5AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • ₩106,000 / kWh
  6V7AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • ₩107,000 / kWh
  6V7.2AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • ₩110,000 / kWh
  6V7.5AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • Pb-carbon 12V...
  Zhejiang Just E... 독립형
 • Pb-carbon 12V...
  Zhejiang Just E... 독립형
 • Pb-carbon 12V...
  Zhejiang Just E... 독립형
 • Pb-carbon 12V...
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 6V10AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 6V10AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 6V12AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 6V14AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 6V14AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V1.3AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V1.3AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V1.9AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V2.3AH
  Zhejiang Just E... 독립형