Quanzhou Singlang Electric Technology Co., Ltd.

Quanzhou Singlang Electric Technology Co., Ltd.

Longmei Industury Zone, Anxi, Quanzhou, Fujian
+86 595 23321628
중국 China.png

비즈니스 상세 정보

부품소재유형
배터리
배터리
카테고리:
독립형
배터리기술:
GEL, AGM

제품

에너지 저장 시스템

 • SN12040DC
  납산 (AGM)
 • SN12033DC
  납산 (AGM)
 • SN23000DC
  납산 (AGM)
 • SN22000DC
  납산 (AGM)
 • SN21500DC
  납산 (AGM)
 • SN21000DC
  납산 (AGM)
 • SN02800DC
  납산 (AGM)
 • SN02600DC
  납산 (AGM)
 • SN02500DC
  납산 (AGM)
 • SN02400DC
  납산 (AGM)
 • SN02300DC
  납산 (AGM)
 • SN02200DC
  납산 (AGM)
 • SN02100DC
  납산 (AGM)
 • SN06200DC
  납산 (AGM)
 • SN06150DC
  납산 (AGM)
 • SN06180DC
  납산 (AGM)
 • SN12055DC
  납산 (AGM)
 • SN12065DC
  납산 (AGM)
 • SN12075DC
  납산 (AGM)
 • SN12085DC
  납산 (AGM)
 • SN12090DC
  납산 (AGM)
 • SN12100DC
  납산 (AGM)
 • SN12120DC
  납산 (AGM)
 • SN12150DC
  납산 (AGM)
 • SN12200DC
  납산 (AGM)
 • SN06100DC
  납산 (AGM)
 • SN06120DC
  납산 (AGM)
 • SNG06180
  납산 (젤)
 • SNG06200
  납산 (젤)
 • SNG02100
  납산 (젤)
 • SNG02200
  납산 (젤)
 • SNG02300
  납산 (젤)
 • SNG02400
  납산 (젤)
 • SNG02500
  납산 (젤)
 • SNG02600
  납산 (젤)
 • SNG02800
  납산 (젤)
 • SNG12065
  납산 (젤)
 • SNG21000
  납산 (젤)
 • SNG21500
  납산 (젤)
 • SNG22000
  납산 (젤)
 • SNG23000
  납산 (젤)
 • SNG06120
  납산 (젤)
 • SNG12026
  납산 (젤)
 • SNG12033
  납산 (젤)
 • SNG12040
  납산 (젤)
 • SNG12055
  납산 (젤)
 • SNG12075
  납산 (젤)
 • SNG12085
  납산 (젤)
 • SNG12090
  납산 (젤)
 • SNG12100
  납산 (젤)
 • SNG12120
  납산 (젤)
 • SNG12150
  납산 (젤)
 • SNG12200
  납산 (젤)
 • SNG06100
  납산 (젤)
 • SNG06150
  납산 (젤)
 • SN12055F
  SLA
 • SN12075F
  SLA
 • SN12100F
  SLA
 • SN12105F
  SLA
 • SN12120F
  SLA
 • SN12150F
  SLA
 • SN12180F
  SLA