Rocsolar New Energy Co., Ltd.

Rocsolar New Energy Co., Ltd.

B1020, Huakang Building, No. 899, North Chaoyang Street, Baoding, Hebei
+86 138 33205261
중국 China.png

직원 정보

직원수
100
유용한 연락처
Contact Face
Jessie
Contact Face
Haipeng

비즈니스 상세 정보

결정실리콘
단결정, 다결정
공율범위(Wp):
5-345

제품

결정실리콘

 • BIPV DGM-325-3...
  325 ~ 340 Wp 단결정
 • BIPV DGM-270-2...
  270 ~ 285 Wp 단결정
 • BIPV DGP-310-3...
  310 ~ 325 Wp 다결정
 • BIPV DGP-260-2...
  260 ~ 280 Wp 다결정
 • 6M-10
  10 Wp 단결정
 • 6M-20-25
  20 ~ 25 Wp 단결정
 • 6M-30-35
  30 ~ 35 Wp 단결정
 • 6M-40-45
  40 ~ 45 Wp 단결정
 • 6M-50-60
  50 ~ 60 Wp 단결정
 • 6M-65-70
  65 ~ 70 Wp 단결정
 • 6M-80-90
  80 ~ 90 Wp 단결정
 • 6M-110-115
  110 ~ 115 Wp 단결정
 • 6M-120-130
  120 ~ 130 Wp 단결정
 • 6M-135-145
  135 ~ 145 Wp 단결정
 • 6M-160-180
  160 ~ 180 Wp 단결정
 • 6M-190-210
  190 ~ 210 Wp 단결정
 • 6M-220-240
  220 ~ 240 Wp 단결정
 • 6M-250-260
  250 ~ 260 Wp 단결정
 • 6M-255-265
  255 ~ 265 Wp 단결정
 • 6M-275-300
  275 ~ 300 Wp 단결정
 • 6M-330-355
  330 ~ 355 Wp 단결정
 • 6P-5
  5 Wp 다결정
 • 6P-10
  10 Wp 다결정
 • 6P-20
  20 Wp 다결정
 • 6P-30
  30 Wp 다결정
 • 6P-40
  40 Wp 다결정
 • 6P-50-55
  50 ~ 55 Wp 다결정
 • 6P-60-65
  60 ~ 65 Wp 다결정
 • 6P-70-80
  70 ~ 80 Wp 다결정
 • 6P-85-95
  85 ~ 95 Wp 다결정
 • 6P-100-110
  100 ~ 110 Wp 다결정
 • 6P-115-120
  115 ~ 120 Wp 다결정
 • 6P-135-145
  135 ~ 145 Wp 다결정
 • P6-130-150
  130 ~ 150 Wp 다결정
 • 6P-170-190
  170 ~ 190 Wp 다결정
 • P6-200-220
  200 ~ 220 Wp 다결정
 • 6P-230-240
  230 ~ 240 Wp 다결정
 • 6P-250
  250 Wp 다결정
 • 6P-260-280
  260 ~ 280 Wp 다결정
 • 6P-310-335
  310 ~ 335 Wp 다결정

비즈니스 상세 정보

부품소재유형
지지대, 결합기 박스
지지대
지면, 지붕옥상

제품

태양열 시스템

 • 9750 - 19500 Wp
  30-60 패널 1 인버터
 • 8100 - 15120 Wp
  30-56 패널

비즈니스 상세 정보

서비스범위
중국
언어능력
영어, 중국어

제품

비즈니스 상세 정보

계통연계형/독립형
계통연계형
설치규모
1MW보다 작은PV시스템 설치업체
기타 서비스
디자인
운영 범위
중국
인버터 공급업체

비즈니스 상세 정보

제품유형
태양광 물펌프
최신업데이트