Shenzhen Firstpower Tech. Co., Ltd.

Shenzhen Firstpower Tech. Co., Ltd.

Rm, L, M, N, 15/F, Fortune Plaza-A, No. 7002, Shennan Road, Shenzhen, Guangdong, 518000
Click to show company phone
중국 China.png

비즈니스 상세 정보

부품소재유형
배터리
배터리
카테고리:
독립형
배터리기술:
GEL, AGM
이미 파악된 판매상의 수량
배터리 6 판매업체

제품

에너지 저장 시스템

 • LFP1240L(12V40...
  납산 (AGM)
 • LFP1235L (12V3...
  납산 (AGM)
 • LFP6200L(6V200...
  납산 (AGM)
 • FP12280L(12V28...
  납산 (AGM)
 • FP12240L(12V24...
  납산 (AGM)
 • FP12180L(12V18...
  납산 (AGM)
 • FP12120L (12V1...
  납산 (AGM)
 • FP1290L (12V9A...
  납산 (AGM)
 • FP1270L (12V7A...
  납산 (AGM)
 • FP1250L (12V5A...
  납산 (AGM)
 • LFP1255L (12V5...
  납산 (AGM)
 • LFP1250AL(12V5...
  납산 (AGM)
 • LFP1265L(12V65...
  납산 (AGM)
 • LFP1260L (12V6...
  납산 (AGM)
 • LFP1270L (12V7...
  납산 (AGM)
 • LFP1280L (12V8...
  납산 (AGM)
 • LFP1290L (12V9...
  납산 (AGM)
 • LFP12100L(12V1...
  납산 (AGM)
 • LFP12120L(12V1...
  납산 (AGM)
 • LFP12150L(12V1...
  납산 (AGM)
 • LFP12200L(12V2...
  납산 (AGM)
 • LFP12250L(12V2...
  납산 (AGM)
 • LFP1250FT(12V5...
  납산 (AGM)
 • LFP1255FT(12V5...
  납산 (AGM)
 • LFP1275FT(12V7...
  납산 (AGM)
 • LFP12100CFT(12...
  납산 (AGM)
 • LFP12100FTT(12...
  납산 (AGM)
 • LFP12100FT(12V...
  납산 (AGM)
 • LFP12100AFT(12...
  납산 (AGM)
 • LFP12105FT(12V...
  납산 (AGM)
 • LFP12110FT(12V...
  납산 (AGM)
 • LFP12110AFT(12...
  납산 (AGM)
 • LFP12120FT(12V...
  납산 (AGM)
 • LFP12200KFT(12...
  납산 (AGM)
 • LFP12180KFT(12...
  납산 (AGM)
 • LFP12155KFT(12...
  납산 (AGM)
 • LFP12200FT(12V...
  납산 (AGM)
 • LFP12180FT(12V...
  납산 (AGM)
 • LFP12170FT(12V...
  납산 (AGM)
 • LFP12150FTT (1...
  납산 (AGM)
 • LFP12150AFT(12...
  납산 (AGM)
 • LFP12150FT(12V...
  납산 (AGM)
 • LFP12125FT(12V...
  납산 (AGM)
 • FP1250D (12V5A...
  납산 (AGM)
 • FP1270D (12V7A...
  납산 (AGM)
 • FP1290D (12V9A...
  납산 (AGM)
 • FP12120D (12V1...
  납산 (AGM)
 • FP12180D(12V18...
  납산 (AGM)
 • FP12200D(12V20...
  납산 (AGM)
 • FP12240D(12V24...
  납산 (AGM)
 • FP12280D(12V28...
  납산 (AGM)
 • FP1870D(18V7Ah)
  납산 (AGM)
 • FP1890D(18V9Ah)
  납산 (AGM)
 • FP2445D (24V4....
  납산 (AGM)
 • FP2450D (24V5A...
  납산 (AGM)
 • FP24100D (24V1...
  납산 (AGM)
 • FP24140D (24V1...
  납산 (AGM)
 • FP24200D (24V2...
  납산 (AGM)
 • FP36120D(36V12...
  납산 (AGM)
 • LFP6100D(6V100...
  납산 (AGM)
 • LFP6150D(6V150...
  납산 (AGM)
 • LFP6190D(6V190...
  납산 (AGM)
 • LFP6200D(6V200...
  납산 (AGM)
 • LFP6220D(6V220...
  납산 (AGM)
 • LFP8180D(8V180...
  납산 (AGM)
 • LFP1233D (12V3...
  납산 (AGM)
 • LFP1240D(12V40...
  납산 (AGM)
 • LFP1255D(12V55...
  납산 (AGM)
 • LFP1260D (12V6...
  납산 (AGM)
 • LFP1265D(12V65...
  납산 (AGM)
 • LFP1270D (12V7...
  납산 (AGM)
 • LFP1280D(12V80...
  납산 (AGM)
 • LFP1290D (12V9...
  납산 (AGM)
 • LFP12100D(12V1...
  납산 (AGM)
 • LFP12120D(12V1...
  납산 (AGM)
 • LFP12150D(12V1...
  납산 (AGM)
 • LFP12180D(12V1...
  납산 (AGM)
 • LFP12200D(12V2...
  납산 (AGM)
 • LFP12250D(12V2...
  납산 (AGM)
 • LFP1250L(12V50...
  납산 (AGM)
 • CFPS2100(2V100...
  납산 (액상)
 • CFPS2150(2V150...
  납산 (액상)
 • CFPS2200(2V200...
  납산 (액상)
 • CFPS2250(2V250...
  납산 (액상)
 • CFPS2300(2V300...
  납산 (액상)
 • CFPS2420(2V420...
  납산 (액상)
 • CFPS2500(2V500...
  납산 (액상)
 • CFPS2600(2V600...
  납산 (액상)
 • CFPS2770(2V770...
  납산 (액상)
 • CFPS2800(2V800...
  납산 (액상)
 • CFPS21000(2V10...
  납산 (액상)
 • CFPS21200(2V12...
  납산 (액상)
 • CFPS21500(2V15...
  납산 (액상)
 • CFPS22000(2V20...
  납산 (액상)
 • CFPS22500(2V25...
  납산 (액상)
 • CFPS23000(2V30...
  납산 (액상)
 • LFPS12100(12V1...
  납산 (액상)
 • LFPS12120(12V1...
  납산 (액상)
 • LFPS12200(12V2...
  납산 (액상)
 • CFPS2350~LFPS1...
  납산 (액상)
 • FPG12180 (12V1...
  납산 (젤)
 • FPG12240 (12V2...
  납산 (젤)
 • FPG12280 (12V2...
  납산 (젤)
 • FPG12280A(12V2...
  납산 (젤)
 • LFPG6100 (6V10...
  납산 (젤)
 • LFPG6190 (6V19...
  납산 (젤)
 • LFPG1233 (12V3...
  납산 (젤)
 • LFPG1240(12V40...
  납산 (젤)
 • LFPG1255(12V55...
  납산 (젤)
 • LFPG1260 (12V6...
  납산 (젤)
 • LFPG1265 (12V6...
  납산 (젤)
 • LFPG1270(12V70...
  납산 (젤)
 • LFPG1280 (12V8...
  납산 (젤)
 • LFPG1290 (12V9...
  납산 (젤)
 • LFPG1290H (12V...
  납산 (젤)
 • LFPG12100 (12V...
  납산 (젤)
 • LFPG12110 (12V...
  납산 (젤)
 • LFPG12120 (12V...
  납산 (젤)
 • LFPG12140 (12V...
  납산 (젤)
 • LFPG12150 (12V...
  납산 (젤)
 • LFPG12160 (12V...
  납산 (젤)
 • LFPG12180 (12V...
  납산 (젤)
 • LFPG12200 (12V...
  납산 (젤)
 • LFPG12250 (12V...
  납산 (젤)
 • LFPG1250FT(12V...
  납산 (젤)
 • LFPG12100FT(12...
  납산 (젤)
 • LFPG12150FT(12...
  납산 (젤)
 • LFPG12180FT(12...
  납산 (젤)
 • CFPG2100 (2V10...
  납산 (젤)
 • CFPG2150 (2V15...
  납산 (젤)
 • CFPG2200 (2V20...
  납산 (젤)
 • CFPG2300 (2V30...
  납산 (젤)
 • CFPG2400 (2V40...
  납산 (젤)
 • CFPG2500 (2V50...
  납산 (젤)
 • CFPG2600 (2V60...
  납산 (젤)
 • CFPG2800 (2V80...
  납산 (젤)
 • CFPG21000 (2V1...
  납산 (젤)
 • CFPG21500 (2V1...
  납산 (젤)
 • CFPG22000 (2V2...
  납산 (젤)
 • CFPG23000 (2V3...
  납산 (젤)
 • CFPG2200S (2V2...
  납산 (젤)
 • CFPG2250S (2V2...
  납산 (젤)
 • CFPG2300S (2V3...
  납산 (젤)
 • CFPG2350S (2V3...
  납산 (젤)
 • CFPG2400S (2V4...
  납산 (젤)
 • CFPG2500S (2V5...
  납산 (젤)
 • CFPG2600S (2V6...
  납산 (젤)
 • CFPG2800S (2V8...
  납산 (젤)
 • CFPG21000S (2V...
  납산 (젤)
 • CFPG21200S (2V...
  납산 (젤)
 • CFPG21500S (2V...
  납산 (젤)
 • CFPG22000S (2V...
  납산 (젤)
 • CFPG22500S (2V...
  납산 (젤)
 • CFPG23000S (2V...
  납산 (젤)
 • CFPV2200(2V200...
  납산 (젤)
 • CFPV2250(2V250...
  납산 (젤)
 • CFPV2300(2V300...
  납산 (젤)
 • CFPV2350(2V350...
  납산 (젤)
 • CFPV2420(2V420...
  납산 (젤)
 • CFPV2500(2V500...
  납산 (젤)
 • CFPV2600(2V600...
  납산 (젤)
 • CFPV2770(2V770...
  납산 (젤)
 • CFPV2800(2V800...
  납산 (젤)
 • CFPV21000(2V10...
  납산 (젤)
 • CFPV21200(2V12...
  납산 (젤)
 • CFPV21500(2V15...
  납산 (젤)
 • CFPV22000(2V20...
  납산 (젤)
 • CFPV22500(2V25...
  납산 (젤)
 • CFPV23000(2V30...
  납산 (젤)
 • LFPV1260 (12V6...
  납산 (젤)
 • LFPV1280 (12V8...
  납산 (젤)
 • LFPV12100 (12V...
  납산 (젤)
 • LFPV12120 (12V...
  납산 (젤)
 • LFPV12140E (12...
  납산 (젤)
 • LFPV12160 (12V...
  납산 (젤)
 • LFPV12180 (12V...
  납산 (젤)
 • LFPV12200 (12V...
  납산 (젤)
 • LFPV680~LFPV12...
  납산 (젤)
 • CFPV21000B(8OP...
  납산 (젤)
 • CFPV21200B(10O...
  납산 (젤)
 • CFPV23350(24OP...
  납산 (젤)