Shenzhen Top Solar Energy Co., Ltd.

Shenzhen Top Solar Energy Co., Ltd.

F4, Building C, Zhonghengxinda Industrial Park, Shajing Town, Baoan District, Shenzhen, Guangdong
+86 755 85224431
중국 China.png

직원 정보

직원수
50

비즈니스 상세 정보

결정실리콘
단결정, 다결정, 유연한
공율범위(Wp):
0.1-350

제품

결정실리콘

 • 928 / Wp
  TS-S5M
  5 Wp 단결정
 • 762 / Wp
  TS-S10M
  10 Wp 단결정
 • 674 / Wp
  TS-S15M
  15 Wp 단결정
 • 674 / Wp
  TS-S20M
  20 Wp 단결정
 • 652 / Wp
  TS-S25M
  25 Wp 단결정
 • 652 / Wp
  TS-S30M
  30 Wp 단결정
 • 652 / Wp
  TS-S40M
  40 Wp 단결정
 • 618 / Wp
  TS-S50M
  50 Wp 단결정
 • 585 / Wp
  TS-S60M
  60 Wp 단결정
 • 552 / Wp
  TS-S70M
  70 Wp 단결정
 • 552 / Wp
  TS-S80M
  80 Wp 단결정
 • 519 / Wp
  TS-S90M
  90 Wp 단결정
 • 486 / Wp
  TS-S100M
  100 Wp 단결정
 • 453 / Wp
  TS-S125M
  125 Wp 단결정
 • 453 / Wp
  TS-S140M
  140 Wp 단결정
 • 398 / Wp
  TS-S150M
  150 Wp 단결정
 • 353 / Wp
  TS-S200M
  200 Wp 단결정
 • 320 / Wp
  TS-S230M
  230 Wp 단결정
 • 320 / Wp
  TS-S250M
  250 Wp 단결정
 • 320 / Wp
  TS-S260M
  260 Wp 단결정
 • 320 / Wp
  TS-S300M
  300 Wp 단결정
 • 320 / Wp
  TS-S310M
  310 Wp 단결정
 • 320 / Wp
  TS-S320M
  320 Wp 단결정
 • 1,040 / Wp
  PET flexible T...
  20 Wp 단결정
 • 1,040 / Wp
  PET flexible T...
  30 Wp 단결정
 • 972 / Wp
  PET flexible T...
  40 Wp 단결정
 • 972 / Wp
  PET flexible T...
  50 Wp 단결정
 • 972 / Wp
  PET flexible T...
  60 Wp 단결정
 • 972 / Wp
  PET flexible T...
  80 Wp 단결정
 • 972 / Wp
  PET flexible T...
  85 Wp 단결정
 • 972 / Wp
  PET flexible T...
  90 Wp 단결정
 • 972 / Wp
  PET flexible T...
  100 Wp 단결정
 • 972 / Wp
  PET flexible T...
  110 Wp 단결정
 • 972 / Wp
  PET flexible T...
  125 Wp 단결정
 • 972 / Wp
  PET flexible T...
  130 Wp 단결정
 • 972 / Wp
  PET flexible T...
  135 Wp 단결정
 • 972 / Wp
  PET flexible T...
  140 Wp 단결정
 • 972 / Wp
  PET flexible T...
  150 Wp 단결정
 • 972 / Wp
  PET flexible T...
  180 Wp 단결정
 • 972 / Wp
  PET flexible T...
  200 Wp 단결정
 • 972 / Wp
  PET flexible T...
  220 Wp 단결정
 • 972 / Wp
  PET flexible T...
  250 Wp 단결정
 • 972 / Wp
  PET flexible T...
  300 Wp 단결정
 • 983 / Wp
  Foldable TS-FR...
  100 Wp 단결정
 • 828 / Wp
  Foldable TS-FR...
  120 Wp 단결정
 • 795 / Wp
  Foldable TS-FR...
  150 Wp 단결정
 • 751 / Wp
  Foldable TS-FR...
  200 Wp 단결정
 • PET TS-PS2.5V0...
  0.45 Wp 단결정
 • TS-PS7V1.61W
  1.61 Wp 단결정
 • TS-PS6V1.20W
  1.2 Wp 단결정
 • TS-PS5V1.00W
  1 Wp 단결정
 • TS-PS5.5V1.43W
  1.43 Wp 단결정
 • TS-PS12V3.30W
  3.3 Wp 단결정
 • TS-PS15V2.25W
  2.25 Wp 단결정
 • TS-PS5.5V1.54W
  1.54 Wp 단결정
 • TS-PS6V1.98W
  1.98 Wp 단결정
 • TS-PS6V2.70W
  2.7 Wp 단결정
 • TS-PS9V3.60W
  3.6 Wp 단결정
 • TS-PS3.5V6.44W
  6.44 Wp 단결정
 • TS-PS18V4.50W
  4.5 Wp 단결정
 • TS-PS18V4.77W
  4.77 Wp 단결정
 • Epoxy resin TS...
  0.08 Wp 단결정
 • Epoxy resin TS...
  0.55 Wp 단결정
 • Epoxy resin TS...
  0.55 Wp 단결정
 • Epoxy resin TS...
  0.3 Wp 단결정
 • Epoxy resin TS...
  0.6 Wp 단결정
 • Epoxy resin TS...
  0.4 Wp 단결정
 • Epoxy resin TS...
  0.35 Wp 단결정
 • Epoxy resin TS...
  0.17 Wp 단결정
 • Epoxy resin TS...
  0.4 Wp 단결정
 • Epoxy resin TS...
  0.6 Wp 단결정
 • Epoxy resin TS...
  1.3 Wp 단결정
 • Epoxy resin TS...
  3.5 Wp 단결정
 • 1,620 / Wp
  Sunpower folda...
  14 Wp 단결정
 • 1,490 / Wp
  Sunpower folda...
  21 Wp 단결정
 • 1,380 / Wp
  Sunpower folda...
  28 Wp 단결정
 • 1,580 / Wp
  Sunpower folda...
  40 Wp 단결정
 • 1,590 / Wp
  Mono foldable ...
  30 Wp 단결정
 • 1,410 / Wp
  Mono foldable ...
  40 Wp 단결정
 • 1,400 / Wp
  Mono foldable ...
  50 Wp 단결정
 • 1,450 / Wp
  Mono foldable ...
  60 Wp 단결정
 • 1,410 / Wp
  Mono foldable ...
  75 Wp 단결정
 • 1,270 / Wp
  Mono foldable ...
  100 Wp 단결정
 • ETFE sunpower ...
  18 Wp 단결정
 • ETFE sunpower ...
  25 Wp 단결정
 • ETFE sunpower ...
  30 Wp 단결정
 • ETFE sunpower ...
  40 Wp 단결정
 • ETFE sunpower ...
  50 Wp 단결정
 • ETFE sunpower ...
  60 Wp 단결정
 • ETFE sunpower ...
  100 Wp 단결정
 • ETFE sunpower ...
  125 Wp 단결정
 • ETFE sunpower ...
  140 Wp 단결정
 • ETFE sunpower ...
  150 Wp 단결정
 • ETFE sunpower ...
  180 Wp 단결정
 • ETFE mono flex...
  10 Wp 단결정
 • ETFE mono flex...
  20 Wp 단결정
 • ETFE mono flex...
  30 Wp 단결정
 • ETFE mono flex...
  40 Wp 단결정
 • ETFE mono flex...
  50 Wp 단결정
 • ETFE mono flex...
  60 Wp 단결정
 • ETFE mono flex...
  80 Wp 단결정
 • ETFE mono flex...
  100 Wp 단결정
 • ETFE mono flex...
  125 Wp 단결정
 • ETFE mono flex...
  150 Wp 단결정
 • ETFE mono fold...
  18 Wp 단결정
 • ETFE mono fold...
  27 Wp 단결정
 • ETFE mono fold...
  40 Wp 단결정
 • ETFE mono fold...
  60 Wp 단결정
 • PET mono flexi...
  15 Wp 단결정
 • PET mono flexi...
  25 Wp 단결정
 • PET mono flexi...
  50 Wp 단결정
 • PET mono flexi...
  60 Wp 단결정
 • PET mono flexi...
  70 Wp 단결정
 • PET mono flexi...
  80 Wp 단결정
 • PET mono flexi...
  90 Wp 단결정
 • PET mono flexi...
  100 Wp 단결정
 • PET mono flexi...
  150 Wp 단결정
 • 883 / Wp
  TS-S5P
  5 Wp 다결정
 • 740 / Wp
  TS-S10P
  10 Wp 다결정
 • 652 / Wp
  TS-S15P
  15 Wp 다결정
 • 652 / Wp
  TS-S20P
  20 Wp 다결정
 • 629 / Wp
  TS-S30P
  30 Wp 다결정
 • 629 / Wp
  TS-S40P
  40 Wp 다결정
 • 596 / Wp
  TS-S55P
  55 Wp 다결정
 • 563 / Wp
  TS-S60P
  60 Wp 다결정
 • 541 / Wp
  TS-S70P
  70 Wp 다결정
 • 519 / Wp
  TS-S80P
  80 Wp 다결정
 • 497 / Wp
  TS-S90P
  90 Wp 다결정
 • 464 / Wp
  TS-S100P
  100 Wp 다결정
 • 453 / Wp
  TS-S120P
  120 Wp 다결정
 • 420 / Wp
  TS-S130P
  130 Wp 다결정
 • 420 / Wp
  TS-S140P
  140 Wp 다결정
 • 364 / Wp
  TS-S150P
  150 Wp 다결정
 • 320 / Wp
  TS-S180P
  180 Wp 다결정
 • 320 / Wp
  TS-S200P
  200 Wp 다결정
 • 298 / Wp
  TS-S230P
  230 Wp 다결정
 • 298 / Wp
  TS-S250P
  250 Wp 다결정
 • 298 / Wp
  TS-S260P
  260 Wp 다결정
 • 298 / Wp
  TS-S280P
  280 Wp 다결정
 • 298 / Wp
  TS-S300P
  300 Wp 다결정
 • 298 / Wp
  TS-S310P
  310 Wp 다결정
 • PET TS-PS4V0.4...
  0.4 Wp 다결정
 • PET TS-PS5V0.5...
  0.5 Wp 다결정
 • PET TS-PS5.5V0...
  0.55 Wp 다결정
 • PET TS-PS5V0.7...
  0.7 Wp 다결정
 • PET TS-PS6V0.3...
  0.3 Wp 다결정
 • PET TS-PS8V0.7...
  0.76 Wp 다결정
 • PET TS-PS5.5V0...
  0.55 Wp 다결정
 • TS-PS5.5V1.10W
  1.1 Wp 다결정
 • TS-PS6V1.20W
  1.2 Wp 다결정
 • TS-PS6V1.20W
  1.2 Wp 다결정
 • TS-PS9V1.53W
  1.53 Wp 다결정
 • TS-PS5V1.50W
  1.5 Wp 다결정
 • TS-PS5V0.75W
  0.75 Wp 다결정
 • TS-PS7V1.47W
  1.47 Wp 다결정
 • TS-PS5.5V1.98W
  1.98 Wp 다결정
 • TS-PS2V0.12W
  0.12 Wp 다결정
 • TS-PS5.5V0.55W
  0.55 Wp 다결정
 • Epoxy resin TS...
  0.33 Wp 다결정
 • Epoxy resin TS...
  0.16 Wp 다결정
 • Epoxy resin TS...
  0.45 Wp 다결정
 • Epoxy resin TS...
  0.66 Wp 다결정
 • Epoxy resin TS...
  0.2 Wp 다결정
 • Epoxy resin TS...
  0.66 Wp 다결정
 • Epoxy resin TS...
  0.13 Wp 다결정
 • 1,710 / Wp
  Poly foldable ...
  7 Wp 다결정

비즈니스 상세 정보

제품유형
태양광 핸드폰 충전기, 접이식 휴대용 전원
최신업데이트