Shenzhen Xiangxinrui Solar Energy Co., Ltd.

Shenzhen Xiangxinrui Solar Energy Co., Ltd.

4F Building, Xinfa 1st Rd., Xinfa Industry Park, Shajing, Shenzhen, Guangdong
Click to show company phone
중국 중국

직원 정보

직원수
500
유용한 연락처
Contact Face
bella wang
Contact Face
Jack Wan

비즈니스 상세 정보

결정실리콘
단결정, 다결정, 유연한, BIPV
공율범위(Wp):
0.1-500
박막
비결정:
Single-Junction(단결합), Multi-Junction(다결합)
CIS종류:
CIS종류, CIGS, CIGSS
유연한:
유연한
공율범위(Wp):
0.1-300
패넬디자인혁신
투명 솔라셀, 지붕기와 및 지붕판
공율범위(Wp):
0.1-500
고효율 결정
IBC, TOPCon
공율범위(Wp):
5-550
제조
OEM

제품

결정실리콘

 • 345 / Wp
  Poly 6" XXR-30...
  310 ~ 350 Wp 다결정
 • 1,160 / Wp
  XXR-SFSP- ETFE...
  340 Wp 단결정
 • 880 / Wp
  XXR-ETFE PERC ...
  100 ~ 105 Wp 단결정
 • 402 / Wp
  Mono 6" 60 cel...
  300 ~ 335 Wp 단결정
 • 402 / Wp
  Mono 6" 72 cel...
  385 ~ 410 Wp 단결정
 • 402 / Wp
  Mono 6" 36 cel...
  185 ~ 210 Wp 단결정
 • 866 / Wp
  XXR-ETFE solar...
  100 ~ 115 Wp HJT
 • 1,130 / Wp
  XXR-ETFE-IBC f...
  108 ~ 120 Wp IBC
 • 345 / Wp
  Poly 6" 60 cel...
  260 ~ 280 Wp 다결정
 • 978 / Wp
  XXR-TOPCON-ETF...
  101 ~ 134 Wp TOPCon

박막

 • 978 / Wp
  XXR-CIGS-ETFE ...
  180 Wp CIS
 • 3,770 / Wp
  XXR-CIGS Flexi...
  150 Wp CIS

비즈니스 상세 정보

원자재유형
솔라셀, 도선, 구리 리본, 알루미늄 리본, 재고 무연 리본, 실리콘 접속 배선함, BIPV 접속 배선함, 박막 접속 배선함, 커넥터, 알루미뉸, 구리, 프레임, KPE 백 시트, TPT 백시트, TPE 백시트, PET 백시트, KPE Back Sheet, TPT Back Sheet, PET Back Sheet, TPE Back Sheet
솔라셀
솔라셀 기술:
단결정, 다결정, 양면형, IBC, HJT, topcon

제품

솔라셀

 • 246 / Wp
  XXR-M2-3BB sol...
  단결정
 • 231 / Wp
  XXR-M10 -BiFi ...
  단결정
 • 231 / Wp
  XXRM6-PERC-6BB...
  단결정
 • 210 / Wp
  XXRM6-PERC-9BB...
  단결정
 • 249 / Wp
  XXR M12-BIFI-1...
  양면형
 • 251 / Wp
  XXR-HJT-BIFI-9...
  HJT
 • 635 / Wp
  Sunpower Solar...
  IBC
 • 570 / Wp
  maxeon backcon...
  IBC
 • 461 / Wp
  XXR IBC backco...
  IBC
 • 143 / Wp
  XXR -P157mm PE...
  다결정
 • 254 / Wp
  XXR-TOPCON-158...
  TOPCon
 • 265 / Wp
  XXR-TOPCON-158...
  TOPCon

추가 오피스

국가:
이탈리아
주소:
San Daniele Del Friuli
최신업데이트