SPIC Xi'an Solar Power Co., Ltd.

SPIC Xi'an Solar Power Co., Ltd.

No. 396, Yanta Road, Xi'an, Shaanxi
+86 29 89865065
중국 China.png

직원 정보

직원수
654
유용한 연락처
Contact Face
黄河水电西宁太阳能电力有限公司

비즈니스 상세 정보

결정실리콘
단결정, 다결정
공율범위(Wp):
315-465
고효율 결정
PERC, 양면형, IBC
공율범위(Wp):
315-465
모회사
Huanghe Hydropower Development Co., Ltd

제품

결정실리콘

 • SPICN6(lAR)-66...
  405 ~ 415 Wp 단결정
 • SPICN6(lAR)-66...
  420 ~ 430 Wp 단결정
 • SPICN6(lAR)-60...
  365 ~ 375 Wp 단결정
 • SPICN6(LAR)-60...
  380 ~ 390 Wp 단결정
 • SPICN6(MAR)-66...
  370 ~ 380 Wp 단결정
 • SPICN6(MAR)-60...
  385 ~ 395 Wp 단결정
 • SPICN6(MAR)-60...
  335 ~ 345 Wp 단결정
 • SPICN6(MAR)-60...
  350 ~ 360 Wp 단결정
 • SPICN6-78-445-...
  445 ~ 465 Wp 단결정
 • SPICN6-72-390-...
  390 ~ 410 Wp 단결정
 • SPICN6-72-405-...
  405 ~ 425 Wp 단결정
 • SPICN6-60-325-...
  325 ~ 345 Wp 단결정
 • SPICN6-60-335-...
  335 ~ 355 Wp 단결정
 • SPICN6-60-335-...
  335 ~ 355 Wp 양면형
 • SPICN6-72-405-...
  405 ~ 425 Wp 양면형
 • SPICM6-60-320-...
  320 ~ 340 Wp PERC
 • SPICM6-60-395-...
  395 ~ 415 Wp PERC
 • SPICM6-60-325-...
  325 ~ 345 Wp PERC
 • SPICM6-72-385-...
  385 ~ 405 Wp PERC
 • SPICN6-78-430-...
  430 ~ 450 Wp PERC, 양면형
 • SPICM6-78-425-...
  425 ~ 445 Wp PERC, 양면형
 • SPICN6-72-395-...
  395 ~ 415 Wp PERC, 양면형
 • SPICN6-60-325-...
  325 ~ 345 Wp PERC, 양면형
 • SPICN6-72-385-...
  385 ~ 405 Wp PERC, 양면형
 • SPICN6-60-320-...
  320 ~ 340 Wp PERC, 양면형
 • SPICM6-72-390-...
  390 ~ 410 Wp PERC, 양면형
 • SPICM6-60-320-...
  320 ~ 340 Wp PERC, 양면형
 • SPICM6-72-380-...
  380 ~ 400 Wp PERC, 양면형
 • SPICM6-60-315-...
  315 ~ 335 Wp PERC, 양면형

이 브랜드를 사용한 설치업체

최신업데이트
2021. 2. 25.