Suzhou Kzone Equipment Technology Co., Ltd.

Suzhou Kzone Equipment Technology Co., Ltd.

No.32 Guanghua road, Photovoltaic Industry Park, Xinzhuang, Changshu, Jiangsu
+86 512 52992666
중국 China.png

비즈니스 상세 정보

설비유형
웨이퍼생산 장치: 웨이퍼 턴키라인, 웨이퍼 초음파세정기, 웨이퍼 폴리싱장치
솔라셀 생산장치: 웨트에칭장치
최신업데이트