Topsun Energy Ltd.

Topsun Energy Ltd.

B-101, GIDC, Electronic Zone, Sector 25, Gandhinagar, Gujarat, 382024
Click to show company phone
인도 인도

직원 정보

직원수
150
유용한 연락처
Contact Face
Nanduri-Tospun
Contact Face
Shalini Kumari Prasad

비즈니스 상세 정보

결정실리콘
단결정, 다결정, BIPV
공율범위(Wp):
40-360
고효율 결정
PERC, 양면형
공율범위(Wp):
220-380

제품

결정실리콘

 • Mono 72 330-345
  330 ~ 345 Wp 단결정
 • Mono 60 270-285
  270 ~ 285 Wp 단결정
 • PVGU Mono 24M3...
  340 ~ 360 Wp 단결정
 • PVGU Mono 18M2...
  280 ~ 300 Wp 단결정
 • PVGU Mono 54M2...
  250 ~ 270 Wp 단결정
 • Mono PERC 380
  380 Wp PERC
 • Mono PERC 335-...
  335 ~ 350 Wp PERC
 • Mono Perc 315-...
  315 ~ 330 Wp PERC
 • PVGU Mono 48M2...
  220 ~ 240 Wp PERC
 • BIPV Mono 24MP...
  340 ~ 360 Wp PERC
 • BIPV Mono 48MP...
  220 ~ 240 Wp PERC
 • Mono PERC 350-...
  350 ~ 380 Wp PERC
 • Mono PERC 280-...
  280 ~ 300 Wp PERC
 • BIPV Mono 18MP...
  280 ~ 300 Wp PERC
 • BIPV Mono 54MP...
  250 ~ 270 Wp PERC
 • TEL66P270-300
  270 ~ 300 Wp 다결정
 • TEL24P300-325
  300 ~ 325 Wp 다결정
 • TEL24P330-350
  330 ~ 350 Wp 다결정
 • TEL12CP100
  100 Wp 다결정
 • Poly 72 320-340
  320 ~ 340 Wp 다결정
 • Poly 60 260-280
  260 ~ 280 Wp 다결정

판매업체

잠비아

비즈니스 상세 정보

설치업무 시작 날자
2009
계통연계형/독립형
독립형
설치규모
1MW보다 작은PV시스템 설치업체, 1MW보다 큰 PV시스템설치업체
기타 서비스
디자인
운영 범위
방글라데시, 인도

아프리카