United Renewable Energy Co, Ltd.

United Renewable Energy Co, Ltd.

No. 7, Lixing 3rd Road, Science Industrial Park, Hsinchu, 30078
Click to show company phone
대만 Taiwan.png

직원 정보

유용한 연락처
Contact Face
mindy
Contact Face
Kate Chen

비즈니스 상세 정보

고효율 결정
PERC, 양면형
공율범위(Wp):
270-420
제조
OEM

제품

결정실리콘

 • GIN M6F-60
  285 ~ 315 Wp PERC
 • GIN M6F-72
  340 ~ 365 Wp PERC
 • D6M_H3A
  300 ~ 315 Wp PERC
 • D6L_L3A
  290 ~ 305 Wp PERC, 양면형
 • GIN P6F-60
  255 ~ 275 Wp 다결정
 • GIN P6F-72
  310 ~ 330 Wp 다결정

판매업체

이 브랜드를 사용한 설치업체

비즈니스 상세 정보

원자재유형
솔라셀
수출제품 / 내부 패널생산용
수출 생산품, 솔라패널용
솔라셀
솔라셀 기술:
양면형

제품

솔라셀

 • Douro G156S3 3...
  단결정
 • Diamond G156S3...
  단결정
 • Diamond G156S4...
  단결정
 • PERC G156S5 5B...
  PERC
 • Douro G156M3 3...
  다결정
 • Douro G156M4 4...
  다결정
 • Douro G156M5 5...
  다결정

비즈니스 상세 정보

설치규모
1MW보다 작은PV시스템 설치업체
운영 범위
영국, 일본, 미국령 버진아일랜드, 대만
중동, 남아메리카
최신업데이트