Zhuhai Super Bright New Energy Limited

Zhuhai Super Bright New Energy Limited

Floor 1-6, Building 5, No.5, Chuangyexi Road, Liangang Industrial Zone, Jinwan District, Zhuhai, Guangdong
+86 756 3950642
중국 China.png

직원 정보

직원수
820

비즈니스 상세 정보

제품유형
지하등, 기둥머리등, 잔디등(못형), 정원등(2미터초과), 제등, 탁상등, 문패, 벽등
최신업데이트