CECEP Solar Technology (Zhenjiang) Co., Ltd.

CECEP Solar Technology (Zhenjiang) Co., Ltd.

No. 9, Beishan Road, New District, Zhenjiang, Jiangsu 212132
Click to show company phone
중국 중국

직원 정보

유용한 연락처
Contact Face
Zuo
Contact Face
姚莹
Contact Face
冯芸
Contact Face
王荃

비즈니스 상세 정보

결정실리콘
단결정, 다결정
공율범위(Wp):
170-450

제품

결정실리콘

 • CEC6-60MB 285-...
  285 ~ 315 Wp 단결정
 • CEC6-72M 340-3...
  340 ~ 375 Wp 단결정
 • CEC6-60M 285-3...
  285 ~ 315 Wp 단결정
 • CEC6-72MH 345-...
  345 ~ 380 Wp 단결정
 • CEC6-72MH 350-...
  350 ~ 385 Wp 단결정
 • CEC6-60MH 290-...
  290 ~ 320 Wp 단결정
 • CEC6-60MH 295-...
  295 ~ 325 Wp 단결정
 • CEC6-72MB 340-...
  340 ~ 375 Wp 단결정
 • CEC6-60MDHV 32...
  320 ~ 340 Wp 단결정
 • CEC6-40MB 180-...
  185 ~ 200 Wp 단결정
 • CEC6-72MH 430-...
  430 ~ 450 Wp 단결정
 • CEC6-72MH 385-...
  385 ~ 410 Wp 단결정
 • CEC6-72MDHV 43...
  430 ~ 450 Wp 단결정
 • CEC6-72MDHV 38...
  385 ~ 410 Wp 단결정
 • CEC6-60MH 350-...
  350 ~ 370 Wp 단결정
 • CEC6-60MH 320-...
  320 ~ 340 Wp 단결정
 • CEC6-60MDHV 35...
  350 ~ 370 Wp 단결정
 • CEC6-72PH 395-...
  395 ~ 415 Wp 다결정
 • CEC6-40PB 170-...
  170 ~ 185 Wp 다결정
 • CEC6-60PB 270-...
  270 ~ 290 Wp 다결정
 • CEC6-72PBHV-F/...
  390 ~ 410 Wp 다결정
 • CEC6-72PB 325-...
  325 ~ 345 Wp 다결정
 • CEC6-60PH 275-...
  275 ~ 295 Wp 다결정
 • CEC6-72PH 330-...
  330 ~ 350 Wp 다결정
 • CEC6-60P 270-2...
  270 ~ 290 Wp 다결정
 • CEC6-72P 325-3...
  325 ~ 345 Wp 다결정

이 브랜드를 사용한 설치업체

이란

비즈니스 상세 정보

원자재유형
솔라셀
수출제품 / 내부 패널생산용
수출 생산품, 솔라패널용
솔라셀
솔라셀 기술:
단결정, 다결정, PERC, 양면형

제품

솔라셀

 • P4-P
  다결정
최신업데이트
2022. 3. 15.