CoHeart Power (China)

CoHeart Power (China)

A8 Block, New Energy Tech Park, Shiyan Town, Bao'an, Shenzhen
+86 755 85607066
중국 China.png

직원 정보

직원수
68
유용한 연락처
Contact Face
CoHeart Power

비즈니스 상세 정보

부품소재유형
인버터, 컨트롤러
컨트롤러
기술 유형
MPPT, PWM
인버터
계통연계형, 독립형, 하이브리드
공율범위 (kWp):
0.4-1200
모회사
CoHeart Industries (HK)
제조
OEM

제품

인버터

 • 26.2 / Wp
  CHPI2-3R7
  4 kW
 • 23.3 / Wp
  CHPI3
  2.2 ~ 11 kW 독립형
 • 105 / Wp
  LOF5K48
  5 kW 독립형
 • 16.3 / Wp
  COG1MTL
  1100 kW 계통연계형
 • 69.9 / Wp
  On Grid tie PV...
  8 kW 계통연계형
 • 107 / Wp
  COT5KTL On-Gri...
  5 kW 계통연계형
 • 69.3 / Wp
  COG4KTL On Gri...
  4.2 kW 계통연계형
 • COG6-8KTL
  6.6 ~ 8.8 kW 계통연계형
 • 62.5 / Wp
  COT10KTL
  9.7 kW 계통연계형
 • 61.4 / Wp
  COG15KTL
  15 kW 계통연계형
 • 89.3 / Wp
  COG3KTL On Gri...
  3 kW 계통연계형
 • 46.6 / Wp
  COG20KTL
  20 kW 계통연계형
 • 31.6 / Wp
  On-Grid tie So...
  55 ~ 66 kW 계통연계형
 • 47.5 / Wp
  COT12KTL
  13 kW 계통연계형
 • 111 / Wp
  COG2KTL On Gri...
  2.2 kW 계통연계형
 • 53.5 / Wp
  COG17KTL
  17 kW 계통연계형

충전 조절기

 • 46,600 / 대
  CHMC
  MPPT
 • 291,000 / 대
  CHMC55120
  MPPT

비즈니스 상세 정보

제품유형
워터 펌프 인버터
모회사
CoHeart Industries (HK)
최신업데이트