Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co., Ltd.

Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co., Ltd.

The Health Industrial Park, Anji, Zhejiang, 313300
Click to show company phone
중국 China.png

직원 정보

직원수
100

비즈니스 상세 정보

결정실리콘
단결정, 다결정
공율범위(Wp):
5-285

제품

결정실리콘

 • DS-A4-270-285
  270 ~ 285 Wp 단결정
 • DS-A36-120
  120 Wp 다결정
 • DS-A36-60
  60 Wp 다결정
 • DS-A36-190
  190 Wp 다결정
 • DS-A36-250
  250 Wp 다결정
 • DS-A18-110
  110 Wp 다결정
 • DS-A18-135
  135 Wp 다결정
 • DS-A18-140
  140 Wp 다결정
 • DS-A36-240
  240 Wp 다결정
 • DS-A36-230
  230 Wp 다결정
 • DS-A36-220
  220 Wp 다결정
 • DS-A36-200
  200 Wp 다결정
 • DS-A36-180
  180 Wp 다결정
 • DS-A36-160
  160 Wp 다결정
 • DS-A36-140
  140 Wp 다결정
 • DS-A36-130
  130 Wp 다결정
 • DS-A18-5
  5 Wp 다결정
 • DS-A36-100
  100 Wp 다결정
 • DS-A36-80
  80 Wp 다결정
 • DS-A36-50
  50 Wp 다결정
 • DS-A18-130
  130 Wp 다결정
 • DS-A18-120
  120 Wp 다결정
 • DS-A18-100
  100 Wp 다결정
 • DS-A18-90
  90 Wp 다결정
 • DS-A18-80
  80 Wp 다결정
 • DS-A18-70
  70 Wp 다결정
 • DS-A18-60
  60 Wp 다결정
 • DS-A18-50
  50 Wp 다결정
 • DS-A18-40
  40 Wp 다결정
 • DS-A18-30
  30 Wp 다결정
 • DS-A18-20
  20 Wp 다결정
 • DS-A18-10
  10 Wp 다결정

이 브랜드를 사용한 설치업체

최신업데이트
2021. 4. 9.