ISSOL Building Integrated Photovoltaics

ISSOL Building Integrated Photovoltaics

Z.I. des Plenesses - Rue du Progrès, 18 B-4821 Dison (Liège)
+32 87 338164
벨기에 Belgium_(civil).png

직원 정보

직원수
50
유용한 연락처
Contact Face
Corinne SEMAILLE
Contact Face
Sophie VAESEN
Contact Face
David OTTEN

비즈니스 상세 정보

박막
BIPV:
BIPV
패넬디자인혁신
투명 솔라셀, 지붕기와 및 지붕판
공율범위(Wp):
50-600
모회사
Buildings & Retrofit S.A./N.V
제조
OEM

제품

단결정

 • Cenit 200/220 ...
  210 ~ 250 Wp
 • Cenit 200/220 ...
  210 ~ 250 Wp
 • Cenit 220 Solr...
  140 ~ 150 Wp
 • Cenit 150 Ligh...
  140 ~ 150 Wp
 • Cenit 150 Ligh...
  110 ~ 120 Wp

다결정

 • Cenit 200/220 ...
  200 ~ 240 Wp
 • Cenit 220
  230 Wp
 • Cenit 220 Solr...
  130 ~ 140 Wp
 • Cenit 150 Ligh...
  130 ~ 140 Wp
 • Cenit 150 Ligh...
  100 ~ 110 Wp

이 브랜드를 사용한 설치업체

벨기에

LinkedIn프로필

최신업데이트
2017. 11. 8.