Hengdian Group DMEGC Magnetics Co., Ltd. (DMEGC Solar)

Hengdian Group DMEGC Magnetics Co., Ltd. (DMEGC Solar)

Hengdian PV Zone, Dongyang, Jinhua, Zhejiang, 322118
Click to show company phone
중국 중국

직원 정보

유용한 연락처
Contact Face
陈越

비즈니스 상세 정보

결정실리콘
단결정
공율범위(Wp):
195-595
고효율 결정
PERC, 양면형
공율범위(Wp):
295-460

제품

솔라패널

 • DM535-550M10-7...
  535 ~ 550 Wp 단결정
 • GH395-410M10-5...
  395 ~ 410 Wp 단결정
 • DM4435-50M6-72...
  435 ~ 450 Wp 단결정
 • DM440-455M6-B7...
  440 ~ 455 Wp 단결정
 • DM360-375M6-B6...
  360 ~ 375 Wp 단결정
 • DM370-385M6-60...
  370 ~ 385 Wp 단결정
 • DM365-380M6-B6...
  365 ~ 380 Wp 단결정
 • DM450-465M6-72...
  450 ~ 465 Wp 단결정
 • DM365-380M6-60...
  365 ~ 380 Wp 단결정
 • DM575-590M10-B...
  575 ~ 590 Wp 단결정
 • DM390-405M10-5...
  390 ~ 405 Wp 단결정
 • DM395-410M10-B...
  395 ~ 410 Wp 단결정
 • DM525-540M10-7...
  525 ~ 540 Wp 단결정
 • DM195-220-M125...
  195 ~ 220 Wp 단결정
 • DM535-550M10-B...
  535 ~ 550 Wp 단결정
 • DM580-595M10-7...
  580 ~ 595 Wp 단결정
 • DM395-410M10-5...
  395 ~ 410 Wp 단결정
 • DM395-410M10-B...
  395 ~ 410 Wp 단결정
 • DM480-495M10-6...
  480 ~ 495 Wp 단결정
 • DM485-500M10-B...
  485 ~ 500 Wp 단결정
 • DM490-505M10-6...
  490 ~ 505 Wp 단결정
 • DM490-505M10-B...
  490 ~ 505 Wp 단결정
 • DM445-460M6-72...
  445 ~ 460 Wp PERC
 • DM375M6-60HSW
  360 ~ 375 Wp PERC
 • DMH425-440-M6С...
  425 ~ 440 Wp PERC
 • GH440-455M6-B7...
  440 ~ 455 Wp PERC
 • GH445-460M6-72...
  445 ~ 460 Wp PERC
 • DM310-325-M159...
  310 ~ 325 Wp PERC
 • DMG380-395-B6A...
  380 ~ 395 Wp PERC, 양면형

이 브랜드를 사용한 설치업체

남아프리카
스리랑카
스웨덴
에스토니아

비즈니스 상세 정보

원자재유형
솔라셀
수출제품 / 내부 패널생산용
솔라패널용
최신업데이트