Galaxy Energy GmbH

Galaxy Energy GmbH

Sonnenstrasse 2, 89180 Berghülen
Click to show company phone
독일 독일

비즈니스 상세 정보

결정실리콘
단결정, BIPV
공율범위(Wp):
175 -355
제조
OEM

제품

솔라패널

 • GS 145-155 MON...
  145 ~ 155 Wp 단결정
 • GS 185-205 MON...
  185 ~ 205 Wp 단결정
 • GS 210-250 MON...
  210 ~ 230 Wp 단결정
 • GS 240-280 MON...
  240 ~ 280 Wp 단결정
 • GS 290-330 MON...
  300 ~ 320 Wp 단결정
 • GC 140-165 POL...
  135 ~ 160 Wp 다결정
 • GC 190-220 POL...
  190 ~ 220 Wp 다결정
 • GC 210-240 POL...
  210 ~ 240 Wp 다결정
 • GC 240-270 POL...
  240 ~ 270 Wp 다결정
 • GC 285-320 POL...
  285 ~ 320 Wp 다결정

판매업체

이 브랜드를 사용한 설치업체

비즈니스 상세 정보

부품소재유형
지지대
지지대
지면, 지붕, BIPV, 간이 차고
제조
OEM
이미 파악된 판매상의 수량
지지대 2 판매업체

제품

지지대

 • Residential ho...
  BIPV
 • Balcony
  BIPV
 • Facades
  BIPV
 • Terraces
  BIPV
 • Casibo
  BIPV
 • Industrial bui...
  BIPV
 • Horse arenas
  BIPV
 • Turkey stables
  BIPV
 • Cowsheds
  BIPV
 • free running s...
  BIPV
 • re-roofing
  BIPV
 • Unilateral ren...
  BIPV
 • Carport
  간이 차고
 • Bikeport
  간이 차고

판매업체

캐나다