Guangdong Hanfei New Energy Technology Co., Ltd.

Guangdong Hanfei New Energy Technology Co., Ltd.

OPTO Industrial Park, Shunde, Foshan, Guangdong
Click to show company phone
중국 China.png

비즈니스 상세 정보

결정실리콘
단결정, 다결정
공율범위(Wp):
10-310
제조
OEM

제품

결정실리콘

 • SP250W-36V Mono
  250 Wp 단결정
 • SPC300
  300 Wp 단결정
 • SPC250
  250 Wp 단결정
 • SPC200
  200 Wp 단결정
 • SPC150
  120 Wp 단결정
 • SPC100
  100 Wp 단결정
 • SPC80
  80 Wp 단결정
 • SPC60
  60 Wp 단결정
 • SPC50
  50 Wp 단결정
 • SPC40
  40 Wp 단결정
 • SPC30
  30 Wp 단결정
 • SPC20
  20 Wp 단결정
 • SPC10
  10 Wp 단결정
 • SP320W-36V Mono
  320 Wp 단결정
 • SP200W-18/36V ...
  200 Wp 단결정
 • SP150W-18V Mono
  150 Wp 단결정
 • SP120W-18V Mono
  120 Wp 단결정
 • SP100W-18V Mono
  100 Wp 단결정
 • SP80W-18V Mono
  80 Wp 단결정
 • SP50W-18V Mono
  50 Wp 단결정
 • SP30/40W-18V M...
  30 ~ 40 Wp 단결정
 • SP10/20W-18V M...
  10 ~ 20 Wp 단결정
 • SP325W-36V Mono
  325 Wp 단결정
 • SP270W-30V Mono
  270 Wp 단결정
 • SPD250
  250 Wp 다결정
 • SP200W-18/36V ...
  200 Wp 다결정
 • SP100W-18V Poly
  100 Wp 다결정
 • SPD300
  300 Wp 다결정
 • SPD200
  200 Wp 다결정
 • SPD120
  120 Wp 다결정
 • SPD100
  100 Wp 다결정
 • SPD80
  80 Wp 다결정
 • SPD60
  60 Wp 다결정
 • SPD50
  50 Wp 다결정
 • SPD40
  40 Wp 다결정
 • SPD30
  30 Wp 다결정
 • SPD20
  20 Wp 다결정
 • SPD10
  10 Wp 다결정
 • SP260W-30V Poly
  260 Wp 다결정
 • SP310W-36V Poly
  310 Wp 다결정

비즈니스 상세 정보

부품소재유형
인버터, 배터리, 컨트롤러
배터리
카테고리:
독립형
컨트롤러
기술 유형
PWM
최신업데이트