Hong-Ming Technology Co., Ltd.

Hong-Ming Technology Co., Ltd.

No.390, Sec. 1, Zhongshan Rd., Shulin Dist., New Taipei City 238, Taiwan (R.O.C.)
+86 2 86751543
대만 Taiwan.png

비즈니스 상세 정보

설비유형
결정패널 생산 장치: 솔라패널 시뮬레이터
박막패널 생산 장치: 박막광학검사시스템, 박막 두께 측정기, 박막 솔라 시뮬레이터
최신업데이트