Kunshan Jingke Microelectronics Materials Co., Ltd.

Kunshan Jingke Microelectronics Materials Co., Ltd.

No. 259, Zhiwei Road, Qiandeng Town, Kunshan, Jiangsu
+86 512 57468758
중국 China.png

직원 정보

직원수
126

비즈니스 상세 정보

원자재유형
암모니아NH3, 이소프로필알코올IPA, 황산H2SO4, HCI수용액, HF수용액, 질산HNO3, 수산화나트륨NaOH, 수산화 칼륨NaOH
최신업데이트