Jiangxi LDK Solar High-Tech Co., Ltd

Jiangxi LDK Solar High-Tech Co., Ltd

No.1950 Saiwei Avenue, High-Tech Industrial Development Zone, Xinyu, Jiangxi
Click to show company phone
중국 중국

직원 정보

직원수
21,900

비즈니스 상세 정보

결정실리콘
단결정, 다결정, BIPV
공율범위(Wp):
320-670
고효율 결정
양면형
공율범위(Wp):
320-670

제품

결정실리콘

 • DM120H 430~450W
  430 ~ 450 Wp 단결정
 • M6 Series CM15...
  465 ~ 485 Wp 단결정
 • Blue Sky Serie...
  435 ~ 455 Wp 단결정
 • M12 Series EM1...
  650 ~ 670 Wp 단결정
 • M12 Series EM1...
  580 ~ 600 Wp 단결정
 • DM144H 530~550W
  530 ~ 550 Wp 단결정
 • M6 Series CM12...
  365 ~ 385 Wp 단결정
 • M6 Series CM15...
  465 ~ 485 Wp 단결정
 • M6 Series CM14...
  435 ~ 455 Wp 단결정
 • M6 Series CM12...
  355 ~ 375 Wp 단결정
 • G1 Series BM14...
  390 ~ 410 Wp 단결정
 • G1 Series BM12...
  320 ~ 340 Wp 단결정
 • M6 Series CM14...
  435 ~ 455 Wp 양면형
 • G1 Series BM12...
  320 ~ 340 Wp 양면형
 • M10 Series DM1...
  430 ~ 450 Wp 양면형
 • M10 Series DM1...
  530 ~ 550 Wp 양면형
 • G1 Series BM14...
  390 ~ 410 Wp 양면형
 • M12 Series EM1...
  580 ~ 600 Wp 양면형
 • M12 Series EM1...
  650 ~ 670 Wp 양면형
 • P6 Series CP15...
  430 ~ 450 Wp 다결정

판매업체

비즈니스 상세 정보

원자재유형
다결정잉곳, 단결정 웨이퍼, 다결정 웨이퍼, 솔라셀, 다결정실리콘
수출제품 / 내부 패널생산용
수출 생산품
솔라셀
솔라셀 기술:
다결정

제품

솔라셀

 • LDK156M
  다결정
최신업데이트