Jiangxi LDK Solar High-Tech Co., Ltd

Jiangxi LDK Solar High-Tech Co., Ltd

No.1950 Saiwei Avenue, High-Tech Industrial Development Zone, Xinyu, Jiangxi
+86 790 6668666
중국 China.png

직원 정보

직원수
21,900
유용한 연락처
Contact Face
Fairy Li

비즈니스 상세 정보

결정실리콘
단결정, 다결정
공율범위(Wp):
265-540

제품

결정실리콘

 • CM120H-355-375
  355 ~ 375 Wp 단결정
 • DM144H-520-540
  520 ~ 540 Wp 단결정
 • CM144H-430-450
  430 ~ 450 Wp 단결정
 • BM144H-390-410
  390 ~ 410 Wp 단결정
 • DM120H-430-450
  430 ~ 450 Wp 단결정
 • BM120HE-320-340
  320 ~ 340 Wp 단결정
 • CM120HE-355-375
  355 ~ 375 Wp 단결정
 • DM120HE-430-450
  430 ~ 450 Wp 단결정
 • BM120HL-320-340
  320 ~ 340 Wp 단결정
 • CM120HL-355-375
  355 ~ 375 Wp 단결정
 • DM120HL-430-450
  430 ~ 450 Wp 단결정
 • BM100H-265-285
  265 ~ 285 Wp 단결정
 • CM100H-295-315
  295 ~ 315 Wp 단결정
 • DM100H-355-375
  355 ~ 375 Wp 단결정
 • BM120H-320-340
  320 ~ 340 Wp 단결정
 • DM144HBG-520-5...
  520 ~ 540 Wp 양면형
 • AP60HG-270-290
  270 ~ 290 Wp 양면형
 • AP72HG-325-345
  325 ~ 345 Wp 양면형
 • BM120HBG-320-3...
  320 ~ 340 Wp 양면형
 • BM144HBG-390-4...
  390 ~ 410 Wp 양면형
 • CM120HBG-355-3...
  355 ~ 375 Wp 양면형
 • DM120HBG-430-4...
  430 ~ 450 Wp 양면형
 • DM120HBG-430-4...
  430 ~ 450 Wp 양면형
 • AP72H-325-345
  325 ~ 345 Wp 다결정
 • AP60H-270-290
  270 ~ 290 Wp 다결정

비즈니스 상세 정보

원자재유형
다결정잉곳, 단결정 웨이퍼, 다결정 웨이퍼, 솔라셀, 다결정실리콘
수출제품 / 내부 패널생산용
수출 생산품
솔라셀
솔라셀 기술:
다결정

제품

솔라셀

 • LDK156M
  다결정
최신업데이트