Neata Battery Manufacture Co., Ltd.

Neata Battery Manufacture Co., Ltd.

West Zone Industrial Park, Xiaolan, Zhongshan, Guangdong
Click to show company phone
중국 중국

직원 정보

직원수
200
유용한 연락처

비즈니스 상세 정보

부품소재유형
배터리
배터리
카테고리:
독립형
배터리기술:
GEL, AGM, 리튬 이온, LFP (LiFePO4)
이미 파악된 판매상의 수량
배터리 1 판매업체

제품

에너지 저장 시스템

 • NT 6V series
  납산 (AGM)
 • NT 12V series
  납산 (AGM)
 • OPzV 12V series
  납산 (젤)
 • NTG 6V series
  납산 (젤)
 • NTG 12V series
  납산 (젤)
 • NTG 2V series
  납산 (젤)
 • NTS 6V series
  납산 (젤)
 • NTS 12V series
  납산 (젤)
 • NTS 2V series
  납산 (젤)
 • NTD 6V series
  SLA
 • NTD 12V series
  SLA
 • NT 2V series
  SLA
 • OPzV 2V series
  SLA

판매업체

아랍에미리트