Orema Power Co., Ltd.

Orema Power Co., Ltd.

Datang Industrial Park, Xinfeng, Ganzhou, Jiangxi 341600
Click to show company phone
중국 China.png

비즈니스 상세 정보

부품소재유형
배터리
배터리
카테고리:
독립형
배터리기술:
AGM, SLA

제품

에너지 저장 시스템

 • UN7-12DC
  납산 (AGM)
 • UN2.5-2
  납산 (AGM)
 • UN6-2
  납산 (AGM)
 • UN8-2
  납산 (AGM)
 • UN3.5-4
  납산 (AGM)
 • UN4.5-4
  납산 (AGM)
 • UN4.5-4S
  납산 (AGM)
 • UN6-4
  납산 (AGM)
 • UN10-4
  납산 (AGM)
 • UN20-4
  납산 (AGM)
 • UN1.0-6
  납산 (AGM)
 • UN1.2-6
  납산 (AGM)
 • UN2.0-6
  납산 (AGM)
 • UN2.8-6
  납산 (AGM)
 • UN3.0-6
  납산 (AGM)
 • UN3.2-6
  납산 (AGM)
 • UN3.5-6L/UN3.5...
  납산 (AGM)
 • UN4-6
  납산 (AGM)
 • UN4.2-6
  납산 (AGM)
 • UN4.5-6
  납산 (AGM)
 • UNL50-2
  납산 (AGM)
 • UNL100-2
  납산 (AGM)
 • UNL150-2
  납산 (AGM)
 • UNL200-2
  납산 (AGM)
 • UNL250-2
  납산 (AGM)
 • UNL300-2
  납산 (AGM)
 • UNL350-2
  납산 (AGM)
 • UNL400-2
  납산 (AGM)
 • UNL450-2
  납산 (AGM)
 • UNL500-2
  납산 (AGM)
 • UNL600-2
  납산 (AGM)
 • UNL700-2
  납산 (AGM)
 • UNL800-2
  납산 (AGM)
 • UNL1000-2
  납산 (AGM)
 • UNL1200-2
  납산 (AGM)
 • UNL1500-2
  납산 (AGM)
 • UNL2000-2
  납산 (AGM)
 • UNL2500-2
  납산 (AGM)
 • UNL3000-2
  납산 (AGM)
 • UNL3500-2
  납산 (AGM)
 • UN12-6D
  납산 (AGM)
 • UN14-6TD
  납산 (AGM)
 • UN100-6D/UN150...
  납산 (AGM)
 • UN180-6D
  납산 (AGM)
 • UN200-6D
  납산 (AGM)
 • UN200-6DII/UN2...
  납산 (AGM)
 • UN220-6D
  납산 (AGM)
 • UN225-6D
  납산 (AGM)
 • UN300-6D
  납산 (AGM)
 • UN150-8D
  납산 (AGM)
 • UN7-12D
  납산 (AGM)
 • UN12-12D
  납산 (AGM)
 • UN17-12D
  납산 (AGM)
 • UN20-12D
  납산 (AGM)
 • UN24-12D
  납산 (AGM)
 • UN28-12D
  납산 (AGM)
 • UN33-12D
  납산 (AGM)
 • UN40-12D
  납산 (AGM)
 • UN45-12D
  납산 (AGM)
 • UN50-12D
  납산 (AGM)
 • UN55-12D
  납산 (AGM)
 • UN65-12D
  납산 (AGM)
 • UN75-12SD
  납산 (AGM)
 • UN75-12D
  납산 (AGM)
 • UN80-12D
  납산 (AGM)
 • UN90-12D
  납산 (AGM)
 • UN100-12D
  납산 (AGM)
 • UN120-12D
  납산 (AGM)
 • UN134-12D
  납산 (AGM)
 • UN150-12D
  납산 (AGM)
 • UN180-12D
  납산 (AGM)
 • UN200-12D
  납산 (AGM)
 • UN225-12D
  납산 (AGM)
 • UN250-12D
  납산 (AGM)
 • UN260-12D
  납산 (AGM)
 • UNL4000-2
  납산 (AGM)
 • UN4.5-6S
  납산 (AGM)
 • UN4.5-6T
  납산 (AGM)
 • UN4.5-6H
  납산 (AGM)
 • UN5-6S
  납산 (AGM)
 • UN5-6
  납산 (AGM)
 • UN6-6
  납산 (AGM)
 • UN7-6
  납산 (AGM)
 • UN7.2-6
  납산 (AGM)
 • UN8-6S
  납산 (AGM)
 • UN8-6
  납산 (AGM)
 • UN10-6
  납산 (AGM)
 • UN12-6
  납산 (AGM)
 • UN14-6T
  납산 (AGM)
 • UN14-6TS
  납산 (AGM)
 • UN100-6X
  납산 (AGM)
 • UN150-6X
  납산 (AGM)
 • UN180-6X
  납산 (AGM)
 • UN200-6XII/UN2...
  납산 (AGM)
 • UN200-6X
  납산 (AGM)
 • UN220-6X - UN2...
  납산 (AGM)
 • UN300-6
  납산 (AGM)
 • UN0.8-12
  납산 (AGM)
 • UN1.2-12
  납산 (AGM)
 • UN2-12M
  납산 (AGM)
 • UN2.3-12
  납산 (AGM)
 • UN2.5-12
  납산 (AGM)
 • UN2.6-12
  납산 (AGM)
 • UN2.8-12
  납산 (AGM)
 • UN2.8-12S
  납산 (AGM)
 • UN2.9-12
  납산 (AGM)
 • UN3.2-12
  납산 (AGM)
 • UN3.5-12 - UN1...
  납산 (AGM)
 • UN4-12
  납산 (AGM)
 • UN4.5-12
  납산 (AGM)
 • UN5-12
  납산 (AGM)
 • UN6-12
  납산 (AGM)
 • UN6.5-12
  납산 (AGM)
 • UN7-12
  납산 (AGM)
 • UN7.2-12
  납산 (AGM)
 • UN7.5-12
  납산 (AGM)
 • UN8-12
  납산 (AGM)
 • UN9-12
  납산 (AGM)
 • UN9-12X
  납산 (AGM)
 • UN10-12S
  납산 (AGM)
 • UN12-12
  납산 (AGM)
 • UN17-12X
  납산 (AGM)
 • UN17-12
  납산 (AGM)
 • UN20-12X
  납산 (AGM)
 • UN20-12
  납산 (AGM)
 • UN22-12/UN22-1...
  납산 (AGM)
 • UN24-12
  납산 (AGM)
 • UN24-12X
  납산 (AGM)
 • UN24-12S
  납산 (AGM)
 • UN24-12SX
  납산 (AGM)
 • UN26-12X
  납산 (AGM)
 • UN26-12
  납산 (AGM)
 • UN28-12SX
  납산 (AGM)
 • UN28-12S
  납산 (AGM)
 • UN28-12
  납산 (AGM)
 • UN28-12X
  납산 (AGM)
 • UN33-12
  납산 (AGM)
 • UN33-12X
  납산 (AGM)
 • UN33-12HX
  납산 (AGM)
 • UN40-12
  납산 (AGM)
 • UN40-12X
  납산 (AGM)
 • UN42-12
  납산 (AGM)
 • UN42-12X
  납산 (AGM)
 • UN45-12H
  납산 (AGM)
 • UN45-12HX
  납산 (AGM)
 • UN45-12
  납산 (AGM)
 • UN45-12X
  납산 (AGM)
 • UN50-12S
  납산 (AGM)
 • UN55-12SGH
  납산 (AGM)
 • UN55-12SGHX
  납산 (AGM)
 • UN55-12SGX
  납산 (AGM)
 • UN55-12SG
  납산 (AGM)
 • UN55-12X
  납산 (AGM)
 • UN60-12S
  납산 (AGM)
 • UN65-12
  납산 (AGM)
 • UN65-12X
  납산 (AGM)
 • UN75-12SH - UN...
  납산 (AGM)
 • UN75-12HX
  납산 (AGM)
 • UN75-12H
  납산 (AGM)
 • UN75-12X
  납산 (AGM)
 • UN75-12
  납산 (AGM)
 • UN75-12SX - UN...
  납산 (AGM)
 • UN80-12X
  납산 (AGM)
 • UN80-12H
  납산 (AGM)
 • UN80-12HX
  납산 (AGM)
 • UN80-12
  납산 (AGM)
 • UN90-12H
  납산 (AGM)
 • UN90-12HX
  납산 (AGM)
 • UN90-12X
  납산 (AGM)
 • UN90-12
  납산 (AGM)
 • UN100-12EX
  납산 (AGM)
 • UN100-12H
  납산 (AGM)
 • UN100-12HX
  납산 (AGM)
 • UN100-12E
  납산 (AGM)
 • UN120-12H
  납산 (AGM)
 • UN120-12EX
  납산 (AGM)
 • UN120-12HX
  납산 (AGM)
 • UN120-12E
  납산 (AGM)
 • UN120-12Q - UN...
  납산 (AGM)
 • UN134-12X
  납산 (AGM)
 • UN134-12HX
  납산 (AGM)
 • UN150-12E
  납산 (AGM)
 • UN150-12EX
  납산 (AGM)
 • UN150-12H
  납산 (AGM)
 • UN150-12HX
  납산 (AGM)
 • UN180-12
  납산 (AGM)
 • UN180-12X
  납산 (AGM)
 • UN200-12E
  납산 (AGM)
 • UN200-12HX
  납산 (AGM)
 • UN200-12EX
  납산 (AGM)
 • UN200-12H
  납산 (AGM)
 • UN220-12
  납산 (AGM)
 • UN220-12X
  납산 (AGM)
 • UN225-12X/UN7-...
  납산 (AGM)
 • UN250-12X
  납산 (AGM)
 • UNLG100-2/UNLG...
  납산 (AGM)
 • UNLG300-2
  납산 (AGM)
 • UNLG400-2
  납산 (AGM)
 • UNLG500-2
  납산 (AGM)
 • UNLG600-2
  납산 (AGM)
 • UNLG800-2
  납산 (AGM)
 • UNLG1000-2
  납산 (AGM)
 • UNLG1200-2/UNL...
  납산 (AGM)
 • UNLG1500-2
  납산 (AGM)
 • UNLG2000-2
  납산 (AGM)
 • UNLG3000-2
  납산 (AGM)
 • UNG24-12
  납산 (AGM)
 • UNG33-12
  납산 (AGM)
 • UNG40-12
  납산 (AGM)
 • UNG45-12
  납산 (AGM)
 • UNG55-12
  납산 (AGM)
 • UNG65-12
  납산 (AGM)
 • UNG75-12
  납산 (AGM)
 • UNFG80-12
  납산 (AGM)
 • UNG80-12
  납산 (AGM)
 • UNG90-12
  납산 (AGM)
 • UNG100-12
  납산 (AGM)
 • UNFG100-12
  납산 (AGM)
 • UNFG105-12S
  납산 (AGM)
 • UNG120-12
  납산 (AGM)
 • UNFG125-12/UNG...
  납산 (AGM)
 • UNFG150-12
  납산 (AGM)
 • UNG150-12
  납산 (AGM)
 • UNFG180-12
  납산 (AGM)
 • UNG180-12
  납산 (AGM)
 • UNF180-12G
  납산 (AGM)
 • UNFG180-12S
  납산 (AGM)
 • UNG200-12
  납산 (AGM)
 • UNG250-12
  납산 (AGM)
 • OPZS200
  납산 (액상)
 • OPZS770-OPZS30...
  납산 (액상)
 • OPZS2000
  납산 (액상)
 • OPZS1500
  납산 (액상)
 • OPZS1000
  납산 (액상)
 • OPZS800
  납산 (액상)
 • OPZS600
  납산 (액상)
 • OPZS490
  납산 (액상)
 • OPZS420
  납산 (액상)
 • OPZS350
  납산 (액상)
 • OPZS300
  납산 (액상)
 • OPZS250
  납산 (액상)
 • OPZV2000
  납산 (젤)
 • OPZV1500
  납산 (젤)
 • OPZV1200
  납산 (젤)
 • OPZV1000
  납산 (젤)
 • OPZV800
  납산 (젤)
 • OPZV600
  납산 (젤)
 • OPZV350
  납산 (젤)
 • OPZV250
  납산 (젤)
 • OPZV Battery S...
  납산 (젤)
 • Deep Cycle Bat...
  SLA
 • Deep Cycle Bat...
  SLA
 • Deep Cycle Bat...
  SLA