Backsheet - KPF-300

Backsheet - KPF-300

Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials Co., Ltd.
층: EVA / PET / PVDF
지역: 중국 중국
제조업체에 문의
참고: 귀하의 문의가 Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

BPF-801

Betterial Film Technologies
 • 층: Coating / PET / Coating
 • 총 두께: 303±15.15 µm
 • 인장강도 (MD): 150 Mpa
 • 열 수축률 (MD): ≤0.6 m
 • 열 수축률 (TD): ≤0.6 %

제품특성

제품특성  
외부층(공기) EVA
외부층 두께 8 µm
중간층 2 PET
중간층 2 두께 260 µm
내부 층 PVDF
내부 층 두께 20 µm
총 두께 300±20 µm
990 mm
외부층 색상(공기)
내부 층 색상
안정성능  
인장강도 (길이/MD) 140 Mpa
(폭 (가로)) 140 Mpa
내부 층 필 강도 ≥4 N/cm
수증기 전송률 ≤1.5 g/m2하루 당
광열특성  
항복전압 ≥15 kV

Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials Co., Ltd.

+86 15651591330
www.shuangxingcaisu.com
중국
No. 1, Jingtou Street, Caisu Industrial Park, Suqian City, Jiangsu Province
직원수: 1,500
참고: 귀하의 문의가 Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

관련된 상품

 • Backsheet - KPK
  Shuangxing New... PVDF / PET / PVDF
 • BPF-801
  Betterial Film ... Coating / PET / Coating
 • Backsheet - KPE
  Shuangxing New... PVDF / PET
 • Solar Energe B...
  Shuangxing New... FEVE / PET / PTFE
 • Backsheet - TPT
  Shuangxing New... PVF / PET / PVF
 • Backsheet - TPE
  Shuangxing New... PVF / PET
 • ₩188,000,000 / m2
  PET 1500V
  Shuangxing New... Coating / PET / Coating
 • PET PCT48
  Shuangxing New... PET
 • PET 48H
  Shuangxing New... PET