156S

156S

Suntellite Group - Hangzhou Sunny Energy Science and Technology Co., Ltd
셀종류: 단결정
공율범위: 4.1~4.45 Wp
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Suntellite Group - Hangzhou Sunny Energy Science and Technology Co., Ltd로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

156.75PERC-104...

Shine Earth (Fujian) New Energy
최저가격 ₩111 / Wp
 • 최대출력: 5.03 W
 • 셀종류: PERC
 • 치수: 156.75×156.75 mm
 • 대각선: --
 • 셀 두께: 200 µm
 • Pmax: 5.03 W
 • Vmpp: 0.558 V
 • Impp: 9.089 A
 • 개방 회로 전압: 0.665 V
 • 단락 전류: 9.652 A
 • FF: 79.02 %
 • 호률: 20.6 %
 • 모선수: 5
 • 바스바 원료: 실버
 • 납땜 패드수: 5
 • 납땜 패드 원료: 실버
 • AR 코팅: 질화규소

제품특성

모델명
156S 4.1 156S 4.15 156S 4.2 156S 4.25 156S 4.3 156S 4.35 156S 4.4 156S 4.45
제품특성  
솔라셀 기술 단결정
치수 156×156 mm
대각선 200 mm
셀 두께 220 ± 30 µm
앞면 (-)  
모선수 3
바스바 너비 1.5 mm
뒷면 (+)  
납땜 패드수 3
전기적 특성 (STC)  
최대출력 (Pmax)
4.1 W 4.15 W 4.2 W 4.25 W 4.3 W 4.35 W 4.4 W 4.45 W
최대전압 (Vmpp)
0.525 V 0.527 V 0.527 V 0.529 V 0.53 V 0.53 V 0.532 V 0.534 V
최대전류 (Impp)
7.817 A 7.875 A 7.969 A 8.034 A 8.113 A 8.208 A 8.271 A 8.332 A
개방전압 (Voc)
0.626 V 0.627 V 0.627 V 0.628 V 0.629 V 0.63 V 0.631 V 0.633 V
단락전류 (Isc)
8.543 A 8.574 A 8.643 A 8.665 A 8.709 A 8.741 A 8.807 A 8.853 A
셀 효율
17.2 % 17.4 % 17.6 % 17.8 % 18 % 18.2 % 18.4 % 18.6 %
충전율 (FF)
76.7 % 77.2 % 77.5 % 78.1 % 78.5 % 79 % 79.2 % 79.4 %
열 특성  
온도 계수(Pmax) -0.37 %/˚C
온도 계수(Voc) -0.241 %/˚C
온도 계수(Isc) 0.033 %/˚C
강도 의존성
강도
개방 회로 전압
Vmpp
1000 W/m2
1
--
900 W/m2
1
--
800 W/m2
0.99
--
500 W/m2
0.97
--
300 W/m2
0.95
--
200 W/m2
0.93
--
PDF  
제품 사양서 다운받기

Suntellite Group - Hangzhou Sunny Energy Science and Technology Co., L...

+86 571 87970096
www.solar-sunny.com
중국
No. 288, Shizhu Rd, Tonglu Econmic Development Zone, Hangzhou, Zhejiang
참고: 귀하의 문의가 Suntellite Group - Hangzhou Sunny Energy Science and Technology Co., Ltd로 직접 발송이 될 것입니다.

유용한 연락처

Contact Face
Ying
Contact Face
Tony Sun
비즈니스 상세 정보
원자재유형
솔라셀
수출제품 / 내부 패널생산용
솔라패널용
솔라셀
솔라셀 기술:
단결정, 다결정

관련된 상품

 • 156M
  Suntellite Group 다결정
 • ₩139 / Wp
  156.75-104 Mo...
  Shine Earth (Fu... 단결정
 • RL-158.75 5BB...
  Reeco Logic PERC
 • ₩135 / Wp
  MS-9BB166 Mon...
  Mario Solar 단결정
 • ₩120 / Wp
  MS-5BB 156.75...
  Mario Solar 단결정
 • ₩150 / Wp
  JS158M5 Mono
  JS Solar 단결정
 • ₩111 / Wp
  Mono M158B5P
  Sunlike Solar 단결정
 • ₩111 / Wp
  M156B5 PERC
  Sunlike Solar PERC
 • AV-157P
  Allesun New Ene... 다결정
 • ₩111 / Wp
  156.75PERC-10...
  Shine Earth (Fu... PERC
 • ₩144 / Wp
  LWM5BB-BiFi-2...
  Lightway Solar 양면형
 • ₩86.3 / Wp
  156.75-POLY-5...
  Hershey-Power 다결정
 • ₩94.1 / Wp
  LWP5BB-157
  Lightway Solar 다결정
 • ₩144 / Wp
  LWM5BB-PERC-2...
  Lightway Solar PERC
 • ₩150 / Wp
  156.75*156.75...
  Topsky Energy PERC
 • AV-156.75M
  Allesun New Ene... PERC
 • ₩138 / Wp
  166-Mono-9BB-...
  Hershey-Power 단결정
 • ₩123 / Wp
  158.75-MONO-5...
  Hershey-Power 단결정