M2 Mono PERC 5BB

Ming Hwei Energy Co., Ltd
셀종류: PERC
공율범위: 5.155~5.399 Wp
지역: 대만 대만
참고: 귀하의 문의가 Ming Hwei Energy Co., Ltd로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

AV-158.75M

Allesun New Energy
 • 최대출력: 5.22 W
 • 셀종류: 단결정
 • 치수: 158.75×158.75 mm
 • 대각선: --
 • 셀 두께: 180 µm
 • Pmax: 5.22 W
 • Vmpp: 0.5632 V
 • Impp: 9.1892 A
 • 개방 회로 전압: 0.668 V
 • 단락 전류: 9.7831 A
 • FF: --
 • 호률: 20.7 %
 • 모선수: 5
 • 바스바 원료: 실버
 • 납땜 패드수: 5
 • 납땜 패드 원료: 실버
 • AR 코팅: 질화규소

제품특성

모델명
5.155 5.179 5.204 5.228 5.253 5.277 5.302 5.326 5.35 5.375 5.399
제품특성  
솔라셀 기술 PERC
치수 156.75×156.75 mm
대각선 210±0.1 mm
셀 두께 170/180 ± 20 µm
앞면 (-)  
모선수 5
바스바 너비 0.7±0.1 mm
바스바 원료 실버
반사방지막 질화규소
뒷면 (+)  
납땜 패드수 5
납땜 패드 너비 1.7±0.1 mm
납땜 패드 원료 실버, 알루미늄
뒷면 전장 (BSF) 알루미늄
전기적 특성 (STC)  
최대출력 (Pmax)
5.155 W 5.179 W 5.204 W 5.228 W 5.253 W 5.277 W 5.302 W 5.326 W 5.35 W 5.375 W 5.399 W
최대전압 (Vmpp)
0.562 V 0.563 V 0.564 V 0.566 V 0.568 V 0.569 V 0.571 V 0.573 V 0.575 V 0.577 V 0.579 V
최대전류 (Impp)
9.171 A 9.197 A 9.227 A 9.235 A 9.246 A 9.273 A 9.284 A 9.295 A 9.304 A 9.316 A 9.325 A
개방전압 (Voc)
0.659 V 0.66 V 0.661 V 0.662 V 0.663 V 0.665 V 0.666 V 0.667 V 0.668 V 0.669 V 0.67 V
단락전류 (Isc)
9.68 A 9.707 A 9.722 A 9.736 A 9.757 A 9.771 A 9.779 A 9.789 A 9.793 A 9.797 A 9.803 A
셀 효율
21.1 % 21.2 % 21.3 % 21.4 % 21.5 % 21.6 % 21.7 % 21.8 % 21.9 % 22 % 22.1 %
충전율 (FF)
80.8 % 80.82 % 80.98 % 81.1 % 81.18 % 81.2 % 81.4 % 81.57 % 81.78 % 82.01 % 82.2 %
열 특성  
온도 계수(Pmax) -0.37 %/˚C
온도 계수(Voc) -0.32 %/˚C
온도 계수(Isc) 0.05 %/˚C
PDF  
제품 사양서 다운받기

Ming Hwei Energy Co., Ltd

Click to show company phone
https://www.mhe.com.tw
대만
No. 23, Kejia Rd., Douliu City, Yunlin County, 64057
모회사: Tong Hwei Enterprise
참고: 귀하의 문의가 Ming Hwei Energy Co., Ltd로 직접 발송이 될 것입니다.

유용한 연락처

Contact Face
Passion Lin
Contact Face
Herbie Haung
Contact Face
Ian Tsai
제품 동영상

관련된 상품

 • M4 Mono PERC ...
  Ming Hwei Energy PERC
 • AV-156.75M
  Allesun New Ene... PERC
 • Mono PERC SE ...
  Ming Hwei Energy PERC
 • AV-158.75M
  Allesun New Ene... 단결정
 • AV-157P
  Allesun New Ene... 다결정
 • ₩142 / Wp
  156.75-POLY-5...
  Hershey-Power 다결정
 • ₩229 / Wp
  JS158M5 Mono
  JS Solar 단결정
 • ₩223 / Wp
  5BB Mono PERC...
  Centro Energy 단결정