Poly 156.75x156.75

Poly 156.75x156.75

Xi'an Huanghe Photovoltaic Technology Co., Ltd
셀종류: 다결정
공율범위: 4.52~4.67 Wp
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Xi'an Huanghe Photovoltaic Technology Co., Ltd로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

최저가격 ₩127 / Wp
 • 최대출력: 5.42 W
 • 셀종류: 단결정
 • 치수: 158.75×158.75 mm
 • 대각선: 221±0.3 mm
 • 셀 두께: 170 µm

제품특성

모델명
4.52 4.55 4.57 4.59 4.62 4.64 4.67
제품특성  
솔라셀 기술 다결정
치수 156.75×156.75 mm
셀 두께 200 ± 20 µm
앞면 (-)  
모선수 5
뒷면 (+)  
납땜 패드수 5
전기적 특성 (STC)  
최대출력 (Pmax)
4.52 W 4.55 W 4.57 W 4.59 W 4.62 W 4.64 W 4.67 W
개방전압 (Voc)
0.635 V 0.635 V 0.636 V 0.637 V 0.637 V 0.638 V 0.639 V
단락전류 (Isc)
8.91 A 8.95 A 8.96 A 8.98 A 9.02 A 9.04 A 9.07 A
셀 효율
18.4-18.5 % 18.5-18.6 % 18.6-18.7 % 18.7-18.8 % 18.8-18.9 % 18.9-19 % 19-19.1 %
충전율 (FF)
79.9 % 80.1 % 80.2 % 80.3 % 80.4 % 80.5 % 80.6 %
PDF  
제품 사양서 다운받기

Xi'an Huanghe Photovoltaic Technology Co., Ltd

Click to show company phone
www.xahhpv.com
중국
No. 21 Xingfu N. Rd., Xi'an, Shanxi, 710043
직원수: 2,000
참고: 귀하의 문의가 Xi'an Huanghe Photovoltaic Technology Co., Ltd로 직접 발송이 될 것입니다.

유용한 연락처

Contact Face
陈华

관련된 상품

 • Mono 156.75x1...
  Huanghe Solar 단결정
 • ₩103 / Wp
  Huaneng H-157...
  Neng Solar 다결정