MONO-CELL-5BB-PERC

MONO-CELL-5BB-PERC

Ocean Solar Co., Ltd.
셀종류: PERC
공율범위: 5.03~5.25 Wp
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Ocean Solar Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

AV-157P

Allesun New Energy
 • 최대출력: 4.234 W
 • 셀종류: 다결정
 • 치수: 156.75×156.75 mm
 • 대각선: 220 mm
 • 셀 두께: 200 µm
 • Pmax: 4.234 W
 • Vmpp: 0.526 V
 • Impp: 8.049 A
 • 개방 회로 전압: 0.63 V
 • 단락 전류: 8.644 A
 • FF: --
 • 호률: 17.4 %
 • 모선수: 5
 • 바스바 원료: 실버
 • 납땜 패드수: 4
 • 납땜 패드 원료: 실버
 • AR 코팅: 질화규소

제품특성

모델명
A B C D E F G H I J
제품특성  
솔라셀 기술 PERC
치수 156.75×156.75 mm
대각선 210 mm
앞면 (-)  
모선수 5
뒷면 (+)  
납땜 패드수 5
전기적 특성 (STC)  
최대출력 (Pmax)
5.03 W 5.06 W 5.08 W 5.11 W 5.13 W 5.16 W 5.18 W 5.2 W 5.23 W 5.25 W
최대전압 (Vmpp)
0.557 V 0.558 V 0.559 V 0.56 V 0.561 V 0.562 V 0.563 V 0.564 V 0.565 V 0.566 V
최대전류 (Impp)
9.031 A 9.068 A 9.088 A 9.125 A 9.144 A 9.181 A 9.201 A 9.22 A 9.257 A 9.276 A
개방전압 (Voc)
0.657 V 0.658 V 0.659 V 0.66 V 0.661 V 0.662 V 0.663 V 0.664 V 0.665 V 0.666 V
단락전류 (Isc)
9.566 A 9.596 A 9.605 A 9.636 A 9.645 A 9.677 A 9.684 A 9.69 A 9.715 A 9.724 A
셀 효율
20.6 % 20.7 % 20.8 % 20.9 % 21.0 % 21.1 % 21.2 % 21.3 % 21.4 % 21.5 %
충전율 (FF)
80.03 % 80.14 % 80.26 % 80.35 % 80.46 % 80.54 % 80.68 % 80.82 % 80.96 % 81.07 %

Ocean Solar Co., Ltd.

Click to show company phone
www.oceansolar.cn
중국
No. 215, Jincheng Road, Jincheng, Jintan, Changzhou, Jiangsu, 213000
참고: 귀하의 문의가 Ocean Solar Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

유용한 연락처

Contact Face
Jacky
Contact Face
Sylvia Shen
비즈니스 상세 정보
원자재유형
솔라셀, 커넥터, 프레임, 봉합재, TPT 백시트, 볼리브덴 Mo 글라스, PET 백시트, TPE 백시트, POE, 스마트 모듈 접속 배선함, 실리콘 접속 배선함, 구리
솔라셀
솔라셀 기술:
단결정, 다결정, PERC

관련된 상품

 • AV-156.75M
  Allesun New Ene... PERC
 • AV-158.75M
  Allesun New Ene... 단결정
 • AV-157P
  Allesun New Ene... 다결정
 • ₩129 / Wp
  156.75-POLY-5...
  Hershey-Power 다결정
 • ₩149 / Wp
  Poly-crystall...
  Centro Energy 다결정
 • ₩209 / Wp
  JS158M5 Mono
  JS Solar 단결정
 • ₩204 / Wp
  5BB Mono PERC...
  Centro Energy 단결정