PERC Mono Cell

PERC Mono Cell

Jiangsu Huanfa New Material Co., Ltd.
셀종류: PERC
공율범위: 5.18~5.3 Wp
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Jiangsu Huanfa New Material Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

P-PERC-182-10BB

Solar N Plus
최저가격 ₩117 / Wp
 • 최대출력: 7.69 W
 • 셀종류: PERC
 • 치수: 182x182 mm
 • 대각선: 247±0.25 mm
 • 셀 두께: 150 µm

제품특성

모델명
5.18 5.2 5.23 5.25 5.28 5.3
제품특성  
솔라셀 기술 PERC
치수 156.75×156.75 mm
셀 두께 190 ± 20 µm
앞면 (-)  
모선수 5
반사방지막 질화규소
뒷면 (+)  
납땜 패드수 5
뒷면 전장 (BSF) 알루미늄
전기적 특성 (STC)  
최대출력 (Pmax)
5.18 W 5.2 W 5.23 W 5.25 W 5.28 W 5.3 W
최대전압 (Vmpp)
554 V 566 V 568 V 570 V 572 V 573 V
최대전류 (Impp)
9.18 A 9.19 A 9.21 A 9.22 A 9.23 A 9.25 A
개방전압 (Voc)
667 V 669 V 670 V 671 V 672 V 674 V
단락전류 (Isc)
9.73 A 9.74 A 9.76 A 9.77 A 9.78 A 9.79 A
셀 효율
21.2 % 21.3 % 21.4 % 21.5 % 21.6 % 21.7 %
충전율 (FF)
78.36 % 79.83 % 80 % 80.17 % 80.33 % 80.33 %
열 특성  
온도 계수(Pmax) -0.5 %/˚C
온도 계수(Voc) -0.32 %/˚C
온도 계수(Isc) 0.02 %/˚C
강도 의존성
강도
개방 회로 전압
Vmpp
1000 W/m2
1
--
800 W/m2
0.992
--
600 W/m2
0.99
--
200 W/m2
0.939
--
100 W/m2
0.909
--

Jiangsu Huanfa New Material Co., Ltd.

Click to show company phone
www.hfmaterial.com
중국
Room 1619, Building B, Shuangzi Building, No. 45 Haiyu North Road, Changshu, Jiangsu
참고: 귀하의 문의가 Jiangsu Huanfa New Material Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

관련된 상품

 • 156.75P-5BB
  Huanfa New Mate... 다결정
 • ₩207 / Wp
  AV-156.75M
  Allesun New Ene... PERC
 • 156.75P-5BB-H...
  Huanfa New Mate... 다결정
 • ₩141 / Wp
  LNE-N10
  LNE Energy TOPCon
 • Mono Cell
  Huanfa New Mate... 단결정
 • ₩150 / Wp
  ZEHJT-182-16BB
  Zoeast PV HJT