BSE-M156.75-205

BSE-M156.75-205

Bright Solar Energy Co., Ltd.
셀종류: 단결정
공율범위: 4.789~4.935 Wp
지역: 중국 중국

대체 제품

LWNM9BB-BiFi-223

Lightway Solar
최저가격 ₩266 / Wp
 • 최대출력: 5.72 W
 • 셀종류: HJT
 • 치수: 158.75×158.75 mm
 • 대각선: 223±0.25 mm
 • 셀 두께: 180 µm
 • Pmax: 5.72 W
 • Vmpp: 0.589 V
 • Impp: 9.712 A
 • 개방 회로 전압: 0.692 V
 • 단락 전류: 10.296 A
 • FF: 80.29 %
 • 호률: 22.70 %
 • 모선수: 6
 • 바스바 원료: 실버
 • 납땜 패드수: 12
 • 납땜 패드 원료: 실버
 • AR 코팅: 질화규소

제품특성

모델명
4.789 4.813 4.838 4.862 4.886 4.911 4.935
제품특성  
솔라셀 기술 단결정
치수 156.75×156.75 mm
대각선 205±1 mm
셀 두께 200 ± 20 µm
앞면 (-)  
모선수 5
바스바 너비 0.7 mm
바스바 원료 실버
반사방지막 질화규소
뒷면 (+)  
납땜 패드 너비 1.8 mm
납땜 패드 원료 실버
뒷면 전장 (BSF) 알루미늄
전기적 특성 (STC)  
최대출력 (Pmax)
4.789 W 4.813 W 4.838 W 4.862 W 4.886 W 4.911 W 4.935 W
최대전류 (Impp)
8.65 A 8.7 A 8.75 A 8.8 A 8.87 A 8.91 A 8.95 A
개방전압 (Voc)
0.647 V 0.644 V 0.646 V 0.647 V 0.648 V 0.649 V 0.649 V
단락전류 (Isc)
9.25 A 9.27 A 9.29 A 9.31 A 9.35 A 9.39 A 9.43 A
셀 효율
19.7 % 19.8 % 19.9 % 20 % 20.1 % 20.2 % 20.3 %
열 특성  
온도 계수(Pmax) -0.45 %/˚C
온도 계수(Voc) -0.32 %/˚C
온도 계수(Isc) 0.02 %/˚C
PDF  
제품 사양서 다운받기

Bright Solar Energy Co., Ltd.

Click to show company phone
www.brightpv.com
중국
Industrial Park of Heshan Town, Tongxiang, Zhejiang
직원수: 400

유용한 연락처

Contact Face
Sales
Contact Face
huiguo.zhang

관련된 상품

 • M156.75-210 B...
  Bright Solar En... 단결정
 • ₩238 / Wp
  AL-M2M156.75-...
  Aoli Solar 단결정
 • M157.4-210 BB5
  Bright Solar En... 단결정
 • ₩218 / Wp
  Mono M158B5P
  Sunlike Solar 단결정
 • PERC156.75-21...
  Bright Solar En... PERC
 • P157 5BB Poly...
  Centro Energy 다결정
 • PERC156.75-21...
  Bright Solar En... PERC
 • M158 5BB Mono...
  Centro Energy PERC
 • PERC156.75-21...
  Bright Solar En... PERC
 • AV-158.75M
  Allesun New Ene... 단결정
 • BSE-P156.75-B...
  Bright Solar En... 다결정
 • AV-157P
  Allesun New Ene... 다결정
 • BSE-P157-BB5
  Bright Solar En... 다결정
 • AV-156.75M
  Allesun New Ene... PERC
 • BSE-P157-BB9
  Bright Solar En... 다결정
 • TS182M MONO-C...
  T.S Solar Energy 단결정
 • BSE-P157-BB12
  Bright Solar En... 다결정
 • TS158.75M-5BB
  T.S Solar Energy 단결정
 • TS166M-9BB
  T.S Solar Energy 단결정
 • ₩251 / Wp
  JS158M5 Mono
  JS Solar 단결정
 • ₩217 / Wp
  LWM9BB-BiFi-1...
  Lightway Solar 양면형
 • ₩259 / Wp
  LWM5BB-PERC-2...
  Lightway Solar PERC
 • ₩266 / Wp
  LWNM9BB-BiFi-...
  Lightway Solar HJT
 • ₩229 / Wp
  AL-G1M158.75-...
  Aoli Solar 단결정