Multi Cell (3 Bus-bars)

Multi Cell (3 Bus-bars)

Goldpoly (Quanzhou) Science & Technology Industry Co., Ltd.
셀종류: 다결정
공율범위: 3.7~4.24 Wp
지역: 중국 중국

대체 제품

 • 최대출력: 4.72 W
 • 셀종류: 다결정
 • 치수: --
 • 대각선: --
 • 셀 두께: 160 µm

제품특성

모델명
Multi Cell 3.70 Multi Cell 3.75 Multi Cell 3.80 Multi Cell 3.85 Multi Cell 3.89 Multi Cell 3.94 Multi Cell 3.99 Multi Cell 4.04 Multi Cell 4.09 Multi Cell 4.14 Multi Cell 4.19 Multi Cell 4.24
제품특성  
솔라셀 기술 다결정
치수 156×156 mm
대각선 220 mm
셀 두께 200 ± 20 µm
앞면 (-)  
모선수 3
바스바 너비 1.5 mm
바스바 원료 실버
반사방지막 질화규소
뒷면 (+)  
납땜 패드수 3
납땜 패드 너비 2.6 mm
납땜 패드 원료 실버, 알루미늄
뒷면 전장 (BSF) 알루미늄
전기적 특성 (STC)  
최대출력 (Pmax)
3.7 W 3.75 W 3.8 W 3.85 W 3.89 W 3.94 W 3.99 W 4.04 W 4.09 W 4.14 W 4.19 W 4.24 W
최대전압 (Vmpp)
0.503 V 0.505 V 0.506 V 0.508 V 0.511 V 0.514 V 0.518 V 0.522 V 0.525 V 0.527 V 0.529 V 0.531 V
최대전류 (Impp)
7.36 A 7.39 A 7.45 A 7.52 A 7.58 A 7.65 A 7.72 A 7.78 A 7.85 A 7.94 A 8 A 8.07 A
개방전압 (Voc)
0.605 V 0.607 V 0.61 V 0.612 V 0.614 V 0.617 V 0.621 V 0.624 V 0.626 V 0.628 V 0.63 V 0.632 V
단락전류 (Isc)
7.94 A 7.98 A 8.02 A 8.07 A 8.12 A 8.17 A 8.22 A 8.28 A 8.34 A 8.41 A 8.48 A 8.55 A
셀 효율
15.00-15.20 % 15.40-15.60 % 15.60-15.80 % 15.80-16.00 % 16.00-16.20 % 16.20-16.40 % 16.40-16.60 % 16.60-16.80 % 16.80-17.00 % 17.00-17.20 % 17.20-17.40 % 17.40-17.60 %
충전율 (FF)
77.07 % 77.04 % 77.06 % 77.35 % 77.69 % 78 % 78.34 % 78.6 % 78.94 % 79.23 % 79.22 % 79.3 %
열 특성  
온도 계수(Pmax) -0.46 %/˚C
온도 계수(Voc) -0.35 %/˚C
온도 계수(Isc) 0.052 %/˚C

Goldpoly (Quanzhou) Science & Technology Industry Co., Ltd.

Click to show company phone
www.goldpoly.com
중국
Glodploy Technology Park, Jinjiang Economic Development Zone, Quanzhou, Fujian
직원수: 300

유용한 연락처

Contact Face
Goldpoly (Quanzhou) Science & Technology Industry Co., Ltd.
Contact Face
Ms Wang

관련된 상품

 • Mono Cell
  Goldpoly 단결정
 • ₩181 / Wp
  Mono M158B5P
  Sunlike Solar 단결정
 • Multi Cell (2...
  Goldpoly 다결정
 • M158 5BB Mono...
  Centro Energy PERC
 • AV-158.75M
  Allesun New Ene... 단결정
 • AV-157P
  Allesun New Ene... 다결정
 • AV-156.75M
  Allesun New Ene... PERC
 • TS182M MONO-C...
  T.S Solar Energy 단결정
 • TS158.75M-5BB
  T.S Solar Energy 단결정
 • TS166M-9BB
  T.S Solar Energy PERC
 • ₩218 / Wp
  JS158M5 Mono
  JS Solar 단결정
 • ₩205 / Wp
  LWM9BB-BiFi-1...
  Lightway Solar 양면형
 • ₩245 / Wp
  LWM5BB-PERC-2...
  Lightway Solar PERC
 • ₩251 / Wp
  LWNM9BB-BiFi-...
  Lightway Solar HJT
 • ₩170 / Wp
  AL-G1M158.75-...
  Aoli Solar 단결정
 • ₩175 / Wp
  M182B10B 182/...
  Sunlike Solar 양면형
 • ₩160 / Wp
  182KBMP-10B13...
  Bingo New Energy PERC
 • ₩200 / Wp
  166KBMP-9BBF ...
  Bingo New Energy PERC
 • ₩217 / Wp
  158KSMP-05
  Bingo New Energy PERC
 • ₩137 / Wp
  AL-M10M182-10...
  Aoli Solar 단결정
 • ₩182 / Wp
  AL-M2M156.75-...
  Aoli Solar 단결정
 • 158.75mm 5BB ...
  Zoeast PV PERC
 • 166mm 9BB Bif...
  Zoeast PV PERC
 • 182mm 10BB Bi...
  Zoeast PV PERC