Max-D Series

Max-D Series

Qingdao Skywise Technology Co., Ltd.
기술:
제품보증연한: --
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Qingdao Skywise Technology Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

Rosefinch L

Garnde Solar Energy
MSRP 부터 ₩545,000 / 대
 • 기술: MPPT
 • 제품보증연한: 2 년
 • 공칭 전압 (배터리) 전압: 96 V
 • 배터리 종류: GEL, AGM, VLA, 니켈 카드뮴, 리튬 폴리머, 리튬 이온, 니켈 수소, 납 카본
 • 보호등급: IP 20
 • 최대. 태양광 입력 전력: 11200 W
 • 배터리 전압 동작 범위: --
 • 피크 변환 효율: 99.00 %
 • 자가 소비: --
 • 터미널 (와이어 사이즈): --

제품특성

모델명
Max20D Max30D Max40D Max50D Max60D
전기 데이터  
최대 태양 전지 개로 전압
55 V 55 V 55 V 55 V 55 V
공칭 전압 (배터리) 전압
12 / 24 V 12 / 24 V 12 / 24 V 12 / 24 V 12 / 24 V
일반 사양  
외형 사이즈 (H/W/D)
127x189x47 mm 127x189x47 mm 127x189x47 mm 164x189x47 mm 164x189x60 mm
무게
0.55 Kg 0.55 Kg 0.55 Kg 0.69 Kg 0.88 Kg
터미널 (와이어 사이즈)
25.0 mm2 25.0 mm2 25.0 mm2 50.0 mm2 50.0 mm2
충전 전압 부스트
14.0 / 28.0 V 14.0 / 28.0 V 14.0 / 28.0 V 14.0 / 28.0 V 14.0 / 28.0 V
충전 전압 플로트
13.0 / 26.0 V 13.0 / 26.0 V 13.0 / 26.0 V 13.0 / 26.0 V 13.0 / 26.0 V
배터리 종류 GEL, VLA
보호등급 IP 32
작동 온도 범위 -10 ~ +60 °C
습도 10 - 90 %

Qingdao Skywise Technology Co., Ltd.

Click to show company phone
www.lumiax.com
중국
No. 192 Zhuzhou Rd, Laoshan Qu, Qingdao Shi, Shandong Sheng, 266035
참고: 귀하의 문의가 Qingdao Skywise Technology Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.
비즈니스 상세 정보
부품소재유형
컨트롤러
컨트롤러
기술 유형: MPPT, PWM
이미 파악된 판매상의 수량
컨트롤러 1 판매업체

관련된 상품

 • SMR1006 DCN5Y...
  Qingdao Skywise...
 • ₩295,000 / 대
  SR-ML4860
  SRNE Solar MPPT
 • MPPT3075 seri...
  Qingdao Skywise... MPPT
 • SR-MC Series
  SRNE Solar MPPT
 • MT2075 series
  Qingdao Skywise... MPPT
 • ₩424,000 / 대
  TriStar MPPT
  K and C Solar MPPT
 • SMR-MPPT Li S...
  Qingdao Skywise... MPPT
 • ₩164,000 / 대
  Cedro+ ICC-40...
  Inti Photovolta... MPPT
 • SMR-MPPT 0875...
  Qingdao Skywise... MPPT
 • ₩51,600 / 대
  Tracer Dream ...
  LDSOLAR MPPT
 • SMR-MPPT Seri...
  Qingdao Skywise... MPPT
 • ₩1,520,000 / 대
  MPPT Solar Ch...
  Jinan Deming Po... MPPT
 • SMR-MPPT 0875
  Qingdao Skywise... MPPT
 • ₩1,580,000 / 대
  Rosefinch XXL
  Garnde Solar En... MPPT
 • MPPT DC Series
  Qingdao Skywise... MPPT
 • ₩545,000 / 대
  Rosefinch L
  Garnde Solar En... MPPT
 • MPPT 0875 DC ...
  Qingdao Skywise... MPPT
 • ₩65,600 / 대
  MPPT Solar Co...
  Daxieworld MPPT
 • MPPT 0875 DC
  Qingdao Skywise... MPPT
 • ₩51,600 / 대
  Ocean Dream S...
  LDSOLAR PWM
 • MAX30-EU
  Qingdao Skywise...
 • ₩51,600 / 대
  Sky Dream Ser...
  LDSOLAR PWM
 • Max20/30/40-S...
  Qingdao Skywise...
 • ₩2,230,000 / 대
  MPPT Solar Ch...
  Jinan Deming Po... MPPT
 • SMR1006 DCN5Y...
  Qingdao Skywise...
 • ₩1,760,000 / 대
  MPPT Solar Ch...
  Jinan Deming Po... MPPT
 • Max48 series
  Qingdao Skywise... PWM
 • CIS-MPPT (15-...
  Phocos MPPT
 • SMR1012/2012-...
  Qingdao Skywise...
 • CMLsolid (30 ...
  Phocos PWM
 • SMR1012/1512/...
  Qingdao Skywise...
 • Smart1006-CC ...
  Qingdao Skywise...
 • Smart1006-CC ...
  Qingdao Skywise...
 • Smart-N5 Li s...
  Qingdao Skywise...
 • Smart-N5 seri...
  Qingdao Skywise...
 • Shine 03/05 s...
  Qingdao Skywise...
 • Smart-DC seri...
  Qingdao Skywise...
 • Smart-CC
  Qingdao Skywise... PWM
 • Shine 0512/10...
  Qingdao Skywise...
 • Star series
  Qingdao Skywise... PWM
 • Shine 06/10 s...
  Qingdao Skywise...