Shine 03/05 series

Shine 03/05 series

Qingdao Skywise Technology Co., Ltd.
기술:
제품보증연한: --
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Qingdao Skywise Technology Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

MSRP 부터 ₩65,900 / 대
 • 기술: MPPT
 • 제품보증연한: 2 년
 • 공칭 전압 (배터리) 전압: 12 - 48 V
 • 배터리 종류: GEL, AGM
 • 보호등급: --
 • 최대. 태양광 입력 전력: 2880 W
 • 배터리 전압 동작 범위: --
 • 피크 변환 효율: 99.00 %
 • 자가 소비: --
 • 터미널 (와이어 사이즈): --

제품특성

모델명
Shine 03 Shine 05
전기 데이터  
전압 @ 최대 태양광 입력 전력
23 VDC 23 VDC
공칭 전압 (배터리) 전압
12 V 12 V
최대 출력 부하 전류
3 A 5 A
자가 소비
≤ 5 mA ≤ 5 mA
일반 사양  
외형 사이즈 (H/W/D)
90x49x18 mm 90x49x18 mm
무게
0.04 Kg 0.04 Kg
터미널 (와이어 사이즈)
8.0 mm2 8.0 mm2
충전 전압 균일화
14.8 V 14.8 V
충전 전압 부스트
14.5 V 14.5 V
충전 전압 플로트
13.7 V 13.7 V
충전 단계 플로트, 균등화, 기타
온도 보정 계수 -4.17mV/°C@-3.33V
보호등급 IP 22
작동 온도 범위 -40 ~ +60 °C
최대 고도 4000 m

Qingdao Skywise Technology Co., Ltd.

Click to show company phone
www.lumiax.com
중국
No. 192 Zhuzhou Rd, Laoshan Qu, Qingdao Shi, Shandong Sheng, 266035
참고: 귀하의 문의가 Qingdao Skywise Technology Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.
비즈니스 상세 정보
부품소재유형
컨트롤러
컨트롤러
기술 유형: MPPT, PWM
이미 파악된 판매상의 수량
컨트롤러 1 판매업체

관련된 상품

 • SMR1006 DCN5Y...
  Qingdao Skywise...
 • ₩297,000 / 대
  SR-ML4860
  SRNE Solar MPPT
 • MPPT3075 seri...
  Qingdao Skywise... MPPT
 • SR-MC Series
  SRNE Solar MPPT
 • MT2075 series
  Qingdao Skywise... MPPT
 • ₩428,000 / 대
  TriStar MPPT
  K and C Solar MPPT
 • SMR-MPPT Li S...
  Qingdao Skywise... MPPT
 • ₩51,900 / 대
  Tracer Dream ...
  LDSOLAR MPPT
 • SMR-MPPT 0875...
  Qingdao Skywise... MPPT
 • ₩1,530,000 / 대
  MPPT Solar Ch...
  Jinan Deming Po... MPPT
 • SMR-MPPT Seri...
  Qingdao Skywise... MPPT
 • ₩1,590,000 / 대
  Rosefinch XXL
  Garnde Solar En... MPPT
 • SMR-MPPT 0875
  Qingdao Skywise... MPPT
 • ₩548,000 / 대
  Rosefinch L
  Garnde Solar En... MPPT
 • MPPT DC Series
  Qingdao Skywise... MPPT
 • ₩65,900 / 대
  MPPT Solar Co...
  Daxieworld MPPT
 • MPPT 0875 DC ...
  Qingdao Skywise... MPPT
 • ₩51,900 / 대
  Ocean Dream S...
  LDSOLAR PWM
 • MPPT 0875 DC
  Qingdao Skywise... MPPT
 • ₩51,900 / 대
  Sky Dream Ser...
  LDSOLAR PWM
 • MAX30-EU
  Qingdao Skywise...
 • ₩2,240,000 / 대
  MPPT Solar Ch...
  Jinan Deming Po... MPPT
 • Max20/30/40-S...
  Qingdao Skywise...
 • ₩1,770,000 / 대
  MPPT Solar Ch...
  Jinan Deming Po... MPPT
 • SMR1006 DCN5Y...
  Qingdao Skywise...
 • CIS-MPPT (15-...
  Phocos MPPT
 • Max48 series
  Qingdao Skywise... PWM
 • CMLsolid (30 ...
  Phocos PWM
 • SMR1012/2012-...
  Qingdao Skywise...
 • SMR1012/1512/...
  Qingdao Skywise...
 • Smart1006-CC ...
  Qingdao Skywise...
 • Smart1006-CC ...
  Qingdao Skywise...
 • Smart-N5 Li s...
  Qingdao Skywise...
 • Smart-N5 seri...
  Qingdao Skywise...
 • Max-D Series
  Qingdao Skywise...
 • Smart-DC seri...
  Qingdao Skywise...
 • Smart-CC
  Qingdao Skywise... PWM
 • Shine 0512/10...
  Qingdao Skywise...
 • Star series
  Qingdao Skywise... PWM
 • Shine 06/10 s...
  Qingdao Skywise...