MPPT 0875 DC

Qingdao Skywise Technology Co., Ltd.
기술: MPPT
제품보증연한: --
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Qingdao Skywise Technology Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

Rosefinch XXL

Garnde Solar Energy
MSRP 부터 ₩1,620,000 / 대
 • 기술: MPPT
 • 제품보증연한: 2 년
 • 공칭 전압 (배터리) 전압: 192 - 384 V
 • 배터리 종류: GEL, AGM, VLA, 니켈 카드뮴, 리튬 폴리머, 리튬 이온, 니켈 수소, 납 카본
 • 보호등급: IP 20
 • 최대. 태양광 입력 전력: 44800 W
 • 배터리 전압 동작 범위: --
 • 피크 변환 효율: 99.00 %
 • 자가 소비: --
 • 터미널 (와이어 사이즈): --

제품특성

모델명
MPPT 0875 DC
전기 데이터  
최대. 태양광 입력 전력
100 W
전압 @ 최대 태양광 입력 전력
60 VDC
최대 배터리 충전 전류
8 A
최대 출력 부하 전류
3 A
자가 소비
≤ 7 mA
일반 사양  
외형 사이즈 (H/W/D)
85.8x81x23.1 mm
무게
0.27 Kg
배터리 종류 GEL
최대 고도 4000 m

Qingdao Skywise Technology Co., Ltd.

4F, Changshuo Industrial Park, No. 192, Zhuzhou Road, Qingdao, Shandong
직원수: 70
이 업체에 메시지를 보냄

관련된 상품

 • SMR1012/2012-...
  Qingdao Skywise...
 • ₩7,290 / 대
  TTN-K10A
  TTN Electric PWM
 • MPPT3075 seri...
  Qingdao Skywise... MPPT
 • ₩302,000 / 대
  SR-ML4860
  SRNE Solar MPPT
 • MT2075 series
  Qingdao Skywise... MPPT
 • SR-MC Series
  SRNE Solar MPPT
 • SMR-MPPT Li S...
  Qingdao Skywise... MPPT
 • ₩571,000 / 대
  TriStar MPPT
  Morningstar MPPT
 • SMR-MPPT 0875...
  Qingdao Skywise... MPPT
 • ₩144,000 / 대
  ProStar
  Morningstar PWM
 • SMR-MPPT Seri...
  Qingdao Skywise... MPPT
 • ₩77,800 / 대
  EcoPulse
  Morningstar PWM
 • SMR-MPPT 0875
  Qingdao Skywise... MPPT
 • ₩1,620,000 / 대
  Rosefinch XXL
  Garnde Solar En... MPPT
 • MPPT DC Series
  Qingdao Skywise... MPPT
 • ₩557,000 / 대
  Rosefinch L
  Garnde Solar En... MPPT
 • MPPT 0875 DC ...
  Qingdao Skywise... MPPT
 • ₩43,100 / 대
  SLAC-I48V Ser...
  UPNE-TECH PWM
 • MAX30-EU
  Qingdao Skywise...
 • CIS-MPPT (15-...
  Phocos MPPT
 • Max20/30/40-S...
  Qingdao Skywise...
 • CMLsolid (30 ...
  Phocos PWM
 • SMR1006 DCN5Y...
  Qingdao Skywise...
 • ₩15,600 / 대
  SLAC-MH (10A-...
  UPNE-TECH PWM
 • SMR1006 DCN5Y...
  Qingdao Skywise...
 • ₩53,900 / 대
  LCB Solar Pum...
  UPNE-TECH Other
 • Max48 series
  Qingdao Skywise... PWM
 • LCWS-B
  Abest Solar MPPT
 • SMR1012/1512/...
  Qingdao Skywise...
 • MCC Series
  Abest Solar MPPT
 • Smart1006-CC ...
  Qingdao Skywise...
 • Smart1006-CC ...
  Qingdao Skywise...
 • Smart-N5 Li s...
  Qingdao Skywise...
 • Smart-N5 seri...
  Qingdao Skywise...
 • Shine 03/05 s...
  Qingdao Skywise...
 • Max-D Series
  Qingdao Skywise...
 • Smart-DC seri...
  Qingdao Skywise...
 • Smart-CC
  Qingdao Skywise... PWM
 • Shine 0512/10...
  Qingdao Skywise...
 • Star series
  Qingdao Skywise... PWM
 • Shine 06/10 s...
  Qingdao Skywise...