SCF-50/60A (12/24/36/48V)

SMK Solar Technology Co., Ltd
기술: MPPT
제품보증연한: 2 년
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 SMK Solar Technology Co., Ltd로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

SR-HP2410/20

SRNE Solar
 • 기술: PWM
 • 제품보증연한: --
 • 공칭 전압 (배터리) 전압: 12 - 24 V
 • 배터리 종류: --
 • 보호등급: IP 30, IP 52
 • 최대. 태양광 입력 전력: --
 • 배터리 전압 동작 범위: --
 • 피크 변환 효율: --
 • 자가 소비: --
 • 터미널 (와이어 사이즈): --

제품특성

모델명
SCF-50A (12/24/36/48V) SCF-60A (12/24/36/48V)
전기 데이터  
최대. 태양광 입력 전력
700 / 1400 / 2200 / 2900 W 900 / 1800 / 2600 / 3400 W
최대 태양 전지 개로 전압
150 V 150 V
최대 배터리 충전 전류
50 A 60 A
자가 소비
≤ 3 mA ≤ 3 mA
피크 변환 효율
97.50 % 97.50 %
일반 사양  
외형 사이즈 (H/W/D)
280x180x89 mm 280x180x89 mm
무게
4.00 Kg 4.00 Kg
충전 전압 균일화
14.6 / 14.9 V 14.6 / 14.9 V
충전 전압 플로트
13.8 / 13.7 V 13.8 / 13.7 V
배터리 종류 GEL, VLA, 리튬 이온
충전 알고리즘 3 Stage
충전 단계 플로트, 기타
온도 보정 계수 5mV/°C@2V
보호등급 IP 20
작동 온도 범위 -25 ~ +60 °C
보관 온도 범위 -40 ~ +80 °C
습도 5 - 95 %
통신 포트 RS 485
언어 영어
냉각 모드 강제공냉식
PDF  
제품 사양서 다운받기

SMK Solar Technology Co., Ltd

Block 8, Sunshine Industry Park, Xili Town, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong
직원수: 150
이 업체에 메시지를 보냄

유용한 연락처

Contact Face
Ken Zhang
Contact Face
Ken Zhang
Contact Face
Mandy Kam

관련된 상품

 • SCH-20A/30A-E...
  SMK Solar MPPT
 • ₩7,560 / 대
  TTN-K10A
  TTN Electric PWM
 • SCH-20A/30A-L...
  SMK Solar MPPT
 • SR-HP2410/20
  SRNE Solar PWM
 • SCF-30A/40A(1...
  SMK Solar MPPT
 • SR-ML2420/30/...
  SRNE Solar MPPT
 • SCH-30/40A(12...
  SMK Solar MPPT
 • SR-HP 24-48 3...
  SRNE Solar
 • LP-S
  SMK Solar PWM
 • ₩592,000 / 대
  TriStar MPPT
  Morningstar MPPT
 • LP-G
  SMK Solar PWM
 • ₩149,000 / 대
  ProStar
  Morningstar PWM
 • LPF-D
  SMK Solar PWM
 • ₩440,000 / 대
  Rosefinch M
  Garnde Solar En... MPPT
 • LPF-U
  SMK Solar PWM
 • ₩80,600 / 대
  EcoPulse
  Morningstar PWM
 • ₩66,300 / 대
  SM Series Med...
  Garnde Solar En... MPPT
 • ₩44,700 / 대
  SLAC-I48V Ser...
  UPNE-TECH PWM
 • CMLsolid (30 ...
  Phocos PWM
 • ₩16,100 / 대
  SLAC-MH (10A-...
  UPNE-TECH PWM