HT Series 10A-50A

HT Series 10A-50A

Amplec Electronic Co., Ltd.
기술: MPPT
제품보증연한: --
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Amplec Electronic Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

MPPT-MS

HeliosNE
 • 기술: MPPT
 • 제품보증연한: 3 년
 • 공칭 전압 (배터리) 전압: 12 - 48 V
 • 배터리 종류: GEL, AGM, 리튬 이온
 • 보호등급: IP 43

제품특성

모델명
MPPT 10A MPPT 15A MPPT 20A MPPT 30A MPPT 40A MPPT 50A
전기 데이터  
최대. 태양광 입력 전력
150 / 300 W 175 / 350 W 300 / 600 W 450 / 900 W 600 / 1200 W 750 / 1500 W
최대 태양 전지 개로 전압
75 V 75 V 75 V 100 V 100 V 100 V
공칭 전압 (배터리) 전압
12 / 24 V 12 / 24 V 12 / 24 V 12 / 24 V 12 / 24 V 12 / 24 V
최대 배터리 충전 전류
10 A 15 A 20 A 30 A 40 A 50 A
자가 소비
≤ 10 mA ≤ 10 mA ≤ 10 mA ≤ 10 mA ≤ 10 mA ≤ 10 mA
피크 변환 효율
98.00 % 98.00 % 98.00 % 98.00 % 98.00 % 98.00 %
일반 사양  
외형 사이즈 (H/W/D)
113x100x38 mm 113x100x38 mm 113x100x38 mm 187x132x73 mm 187x132x73 mm 187x132x73 mm
무게
0.56 Kg 0.56 Kg 0.56 Kg 1.12 Kg 1.12 Kg 1.12 Kg
터미널 (와이어 사이즈)
4.0 mm2 4.0 mm2 4.0 mm2 13.0 mm2 13.0 mm2 13.0 mm2
충전 전압 플로트
13.8 / 27.6 V 13.8 / 27.6 V 13.8 / 27.6 V 13.8 / 27.6 V 13.8 / 27.6 V 13.8 / 27.6 V
온도 보정 계수 16mV/°[email protected]
보호등급 IP 22, IP 43
작동 온도 범위 30 ~ +60 °C
습도 0 - 95 %
보호기능  
보호기능 단락 회로 보호, 배터리 역극성 보호, 온도 보호 이상

Amplec Electronic Co., Ltd.

Click to show company phone
https://amplec.cn
중국
2F Qianxu Technological Park, No 27, Guangming Road, Dongguan, Guangdong
참고: 귀하의 문의가 Amplec Electronic Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

유용한 연락처

Contact Face
Shayne

관련된 상품

 • HT Series 60A...
  Amplec MPPT
 • ST Series 96V...
  Amplec MPPT
 • ST Series 12/...
  Amplec MPPT
 • SNC50/60
  Amplec PWM
 • SDC10/20
  Amplec PWM
 • DBC10
  Amplec PWM
 • LBC10/20
  Amplec PWM
 • YT-10-60A
  Amplec PWM