ST Series 96V 20A-60AB

ST Series 96V 20A-60AB

Amplec Electronic Co., Ltd.
기술: MPPT
제품보증연한: --
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Amplec Electronic Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

Rosefinch XXL

Garnde Solar Energy
 • 기술: MPPT
 • 제품보증연한: 2 년
 • 공칭 전압 (배터리) 전압: 192 - 384 V
 • 배터리 종류: GEL, AGM, VLA, 니켈 카드뮴, 리튬 폴리머, 리튬 이온, 니켈 수소, 납 카본
 • 보호등급: IP 20

제품특성

모델명
MPPT 20A MPPT 30A MPPT 40A MPPT 50A MPPT 60A MPPT 50AB MPPT 60AB
전기 데이터  
최대. 태양광 입력 전력
280 / 550 / 1100 W 420 / 840 / 1650 W 570 / 1130 / 2270 W 700 / 1400 / 2800 W 900 / 1700 / 3400 W 5600 W 6800 W
공칭 전압 (배터리) 전압
12 / 24 / 48 V 12 / 24 / 48 V 12 / 24 / 48 V 12 / 24 / 48 V 12 / 24 / 48 V 96 V 96 V
배터리 전압 동작 범위
18 - 150 V 18 - 150 V 34 - 150 V 65 - 150 V 65 - 150 V 120 - 180 V 120 - 180 V
피크 변환 효율
96.50 % 96.50 % 96.50 % 96.50 % 96.50 % 99.00 % 99.00 %
일반 사양  
외형 사이즈 (H/W/D)
218x154x65 mm 218x154x65 mm 260x192x80 mm 260x192x80 mm 260x192x80 mm 260x192x80 mm 260x192x80 mm
무게
2.00 Kg 2.00 Kg 3.50 Kg 3.50 Kg 3.50 Kg 3.50 Kg 3.50 Kg
충전 전압 플로트
13.5 / 27.5 V 13.5 / 27.5 V 13.5 / 27.5 V 13.5 / 27.5 V 13.5 / 27.5 V 96.0 / 110.0 V 96.0 / 110.0 V
온도 보정 계수 -3mV/°C@2V
작동 온도 범위 -10 ~ +45 °C
습도 0 - 90 %
최대 고도 3000 m
보호기능  
보호기능 단락 회로 보호, PV 역극성 보호, PV 과전압 보호, 배터리 역극성 보호, 충전 보호 이상

Amplec Electronic Co., Ltd.

Click to show company phone
https://amplec.cn
중국
2F Qianxu Technological Park, No 27, Guangming Road, Dongguan, Guangdong
참고: 귀하의 문의가 Amplec Electronic Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

유용한 연락처

Contact Face
Shayne

관련된 상품

 • HT Series 60A...
  Amplec MPPT
 • ₩75,800 / 대
  MPPT Solar Co...
  Daxieworld MPPT
 • HT Series 10A...
  Amplec MPPT
 • ₩551,000 / 대
  TriStar MPPT
  K and C Solar MPPT
 • ST Series 12/...
  Amplec MPPT
 • ₩87,600 / 대
  MPPT-T 40-100A
  Suncime MPPT
 • SNC50/60
  Amplec PWM
 • SDC10/20
  Amplec PWM
 • DBC10
  Amplec PWM
 • LBC10/20
  Amplec PWM
 • YT-10-60A
  Amplec PWM